Now showing items 1-1 of 1

  • Evaluering av lokal forvaltning i Fitjarøyane 

   Thoresen, Kjartan (The University of Bergen, 2007)
   Denne masteroppgåva tek føre seg korleis lokal forvaltning av kystsona etter plan- og bygningslova har fungert i praksis i Fitjarøyane dei siste 15 åra. NOU 1986: 13 ”Ny landsplan for nasjonalparker” fremja forslaget om ...
   Master thesis