Now showing items 1-3 of 3

  • "En må få hodet inn i soningen" Mestring og motstand i Bergen fengsel 

   Olsen, Silje Hjelmeland (The University of Bergen, 2011-12-19)
   Denne avhandlingen omhandler menneskers relasjon til makt. Under et 6 måneders langt feltarbeid i Bergen fengsel undersøkte jeg informantenes hverdag ved å benytte meg av en kombinasjon av deltakende observasjon og intervjuer. ...
   Master thesis
  • Kvinners liv og hverdag i Damaskus 

   Hansen-Krone, Ragna (The University of Bergen, 2009)
   Denne avhandlingen utforsker hvordan syriske kvinners livssituasjon og hverdag fortoner seg. Under et 6 måneders langt feltarbeid i Damaskus undersøkte jeg informantenes hverdag ved å benytte meg av en kombinasjon av ...
   Master thesis
  • Rebel, rebel. Kvinner i Kairos liv og møte med seksuell trakassering of overgrep 

   Heltne, Silje (The University of Bergen, 2014-06-16)
   Seksuell trakassering og seksulisert vold varierer innenfor ulike etnografiske, kulturelle og sosioøkonomiske faktorer. Her forsøker jeg å forklare hvordan seksuell trakassering og overgrep må forstås i Kairo i 2012, og ...
   Master thesis