Now showing items 1-1 of 1

  • Bula, vavalagi! Turisme, møte, kategoriseringar og makt i Yasawa, Fiji 

   Ulvedal, Ola Bergset (The University of Bergen, 2010-06-18)
   Denne avhandlinga er basert på eit feltarbeid på Fiji våren 2008. Temaet sentrerer seg rundt møte mellom menneske i lokalsamfunnet på øya Waya Lailai. Denne øya har ein utstrekt lokaleigd turistindustri, noko som pregar ...
   Master thesis