Now showing items 21-40 of 144

 • Effekten av surge på reversering av kapital i Indonesia 

  Matondang, Imelda Lastri (The University of Bergen, 2014-08-31)
  I likhet med mange utviklingsland, har Indonesia en stor avhengighet av midler fra utviklede land. Kapitalinnstrømmingen til et land har uten tvil positiv innvirkning på den økonomiske utviklingen av landet. Men en for ...
  Master thesis
 • Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæring 

  Lillebø, Otto Sevaldson (The University of Bergen, 2014-08-29)
  Siden slutten av 2. verdenskrig har det vært en betydelig økning i antall personer som har fullført videregående opplæring og tatt høyere utdanning. Det synes å være konsensus blant politikere at fullføring av videregående ...
  Master thesis
 • Kampen mot kvitvasking - ein analyse av bankar sin rapportering av mistenkelige transaksjonar 

  Kvestad, Marianne Haakonsdatter (Universitetet i Bergen (UiB), 2014-06-03)
  I oppgåva ser eg nærare på anti-kvitvaskingsarbeid, med fokus på rolla som bankane har i dette. Kvitvaskingslova i Noreg pålegg bankane ein del ansvar i høve arbeid mot kvitvasking, blant anna å rapportere inn mistenkelige ...
  Master thesis
 • Capital flows to developing countries: Essays on the behavior of aid donors and official creditors 

  Nordtveit, Ingvild (The University of Bergen, 2014-06-02)
  The capital flows from bilateral and multilateral donors to developing countries have increased considerably since the start of foreign aid in the 1950s. During the same period, the policies of aid allocation have changed, ...
  Doctoral thesis
 • Barns betydning for inntektsforskjellen mellom kvinner og menn over livsløpet: en empirisk analyse 

  Skjøstad, Othilde (The University of Bergen, 2014-06-02)
  I perioden mellom 1967 og 2010 har det norske samfunnet endret seg på en måte som kan tilsi at det å få barn ikke burde påvirke inntektsforskjellen mellom kvinner og menn. Kvinners økonomiske rolle har endret seg, farsrollen ...
  Master thesis
 • Skattemotiverte handlinger til en utbytteskatt. Analyse av skattereformen 2006 

  Sausjord, Eirik (The University of Bergen, 2014-06-02)
  Denne oppgaven analyserer hvilken påvirkning skattereformen 2006 og innføringen av en permanent utbytteskatt hadde på norske selskaper. Her fokuseres det særlig på hvilke muligheter selskapene hadde til å senke fremtidige ...
  Master thesis
 • En tidsserieanalyse av lakseprisen 

  Mathisen, Maren (The University of Bergen, 2014-06-02)
  Norge er verdens ledende lakseprodusent, med nesten 60% av markedet. Oppdrettsnæringen er en av de største eksportnæringene i Norge og er under stadig vekst. Lakseprisen er svært volatil og det er ønskelig å finne gode ...
  Master thesis
 • Penger og kreativitet - hvilken effekt har monetære incentiver og gruppearbeid på prestasjon? 

  Tendeland, Trine Thoresen (The University of Bergen, 2014-06-02)
  I 1962 var Sam Glucksberg en av de første som undersøkte hvilken effekt monetære incentiver har på prestasjon. Glucksberg viste at bruken av monetære incentiver virke hemmende på prestasjon når oppgaven som skal løses ...
  Master thesis
 • Afrika (Sør for Sahara)- verdens sorte får? En empirisk analyse av kredittrangeringer 

  Folly, Victoria Anastasia Ama (The University of Bergen, 2014-06-02)
  Formålet med denne masteroppgaven er å analysere hvilke faktorer som påvirker kredittrangeringer og hvordan rangeringene er for Afrika (Sør for Sahara) i forhold til andre regioner. Ifølge Haque, Mark og Mathieson ...
  Master thesis
 • Analyse av produktivitetsutvikling og bedriftsoverlevelse i fem norske industrier basert på mikrodata 

  Berg, Kjetil Hove (The University of Bergen, 2014-06-01)
  Denne avhandlingen analyserer utviklingen til total faktorproduktivitet (TFP) og om utviklingen i TFP har påvirkning på bedriftsoverlevelse. Utvalget består av fem norske industrier i tidsperioden 1996 til 2010, en periode ...
  Master thesis
 • Effekt av endret befolkningssammensetning på sparerate, investeringsrate og driftsregnskapet overfor utlandet 

  Langfeldt, Sigve (The University of Bergen, 2014-05-30)
  Denne oppgaven undersøker om differanser mellom sparing og investering kan forklares ved hjelp av alderssammensetningen i befolkningen. For å undersøke dette har jeg hentet inn data fra 24 land i perioden 1950-2009. ...
  Master thesis
 • Do non-enforceable contracts matter? Evidence from an international lab experiment 

  Cappelen, Alexander Wright; Hagen, Rune Jansen; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil (Wiley, 2014-03)
  Many verifiable contracts are impossible or difficult to enforce. This applies to contracts among family and friends, contracts regulating market transactions, and sovereign debt contracts. Do such non-enforceable contracts ...
  Journal article
 • Determinants of Chinese FDI in Africa: An econometric analysis 

  Breivik, Anne-Lise (The University of Bergen, 2014-02-03)
  The aim of this thesis is to examine the determinants of Chinese FDI in Africa over the period from 2003 to 2011. The investigation is based on a sample of panel data from 49 African countries, using aggregate Chinese ...
  Master thesis
 • Ti års utvikling i prisen på soya, hvete, ris og mais. -En tidsserieanalyse 

  Fredriksen, Anne Sophie (The University of Bergen, 2013-12-09)
  Denne oppgaven undersøker hva som kan forklare de siste 10 års utvikling i prisen på soya, hvete, ris og mais. Soya, hvete, ris og mais har opplevd en svært høy prisvekst fra 2002 til 2013 og i 2008 ble verden rammet av ...
  Master thesis
 • Risiko innen boligeiendomsutvikling 

  Strand Larsen, Pål (The University of Bergen, 2013-12-02)
  Denne oppgaven fordyper seg i boligeiendomsutvikling. Oppgaven har fokus på risiko innenfor sektoren, og lønnsomhet til ulike eierstruktur, når en tar hensyn til risiko. Det er også sett på boligeiendomsutvikling samvariasjon ...
  Master thesis
 • Export processing zones in Sub-Saharan Africa - Kenya and Lesotho 

  Vastveit, Lene Kristin (The University of Bergen, 2013-11-30)
  This thesis examines two cases of Export Processing Zone (EPZ) programmes in sub-Saharan Africa (SSA), specifically in Kenya and Lesotho. Using data from the respective countries' EPZ programme authorities, central ...
  Master thesis
 • Learning of long term optimal capacity: The case of a monopolist facing uncertainty 

  Knarvik, Linda Margrethe Lien (The University of Bergen, 2013-11-29)
  The key question is: How can the optimal long term level of capacity be determined, if only short term conditions are known, and the agent's skills to uncover the long term characteristics are limited? This thesis ...
  Master thesis
 • Productivity and maternity leave - Findings from a Norwegian insurance company 

  Saakvitne, Tor Gunnar (The University of Bergen, 2013-11-13)
  This paper explores the relationship between maternity leave and productivity. It explains and discusses the different applications of such a benefit, and discusses the change in this institution over time in Norway. It ...
  Master thesis
 • Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen 

  Nørvåg, Elisabet (The University of Bergen, 2013-09-02)
  I denne Masteroppgaven har jeg undersøkt om og hvordan arbeidsmiljø påvirker sykefraværsnivå. I oppgaven oppsummeres forskning som tar for seg årsaker til sykefravær, med særlig vekt på sammenhenger mellom arbeidsmiljø ...
  Master thesis
 • Poverty dynamics among the Dalits of Tarai 

  Iversen, Thor Olav (The University of Bergen, 2013-09-02)
  The literature suggests that links between social identity and economic outcomes can induce poverty among groups with low social status. This seems to be true in Nepal where Dalits, the group at the bottom of the caste ...
  Master thesis