Now showing items 7-26 of 144

 • Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep 

  Molland, Endre Brodahl (The University of Bergen, 2010-06-01)
  I denne oppgaven prøver jeg først å vise bankers rolle som et finansielt mellomledd i en økonomi og argumentere for eksistensgrunnlaget. Jeg forklarer hvordan asymmetrisk informasjon skaper markedssvikter som rettferdiggjør ...
  Master thesis
 • Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt 

  Hærem, Eirik Fjellså (The University of Bergen, 2009-09-01)
  Det er velkjent at bankene fører en medsyklisk utlånspolitikk over konjunkturene, blant annet ved å redusere egenkapitalkravet til sine låntakere i en langvarig høykonjunktur, og stramme inn i nedgangstider. Dette er opplagt ...
  Master thesis
 • Banregulering og konkurranse. En teoretisk analyse 

  Høyheim, Gry (The University of Bergen, 2014-09-01)
  Denne oppgaven analyserer hvordan det at ulike banker står ovenfor ulike kapitalkrav påvirker konkurransen om norske boliglånskunder. Det fokuseres på forskjeller mellom standardmetodebanker og IRB-banker, og mellom norske ...
  Master thesis
 • Barnløse menn. En empirisk analyse 

  Gaarud, Jørgen Emil (The University of Bergen, 2014-08-31)
  Siden begynnelsen av 90-tallet har andelen barnløse menn i Norge økt jevnt, fra omtrent 14 % til omtrent 22 % ved siste måling i 2012. Samtidig har andelen barnløse kvinner holdt seg nokså stabil. Et økende gap mellom ...
  Master thesis
 • Barns betydning for inntektsforskjellen mellom kvinner og menn over livsløpet: en empirisk analyse 

  Skjøstad, Othilde (The University of Bergen, 2014-06-02)
  I perioden mellom 1967 og 2010 har det norske samfunnet endret seg på en måte som kan tilsi at det å få barn ikke burde påvirke inntektsforskjellen mellom kvinner og menn. Kvinners økonomiske rolle har endret seg, farsrollen ...
  Master thesis
 • Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester 

  Veberg, Jens Thomas (The University of Bergen, 2009-10-22)
  Denne masteroppgaven innledes med å presentere den norske helsetjenesten, dens organisering og hvilke rettigheter pasienter har i tilknytning til bruk av helsetjenesten. Videre gjøres det rede for det private markedet for ...
  Master thesis
 • Behandlingslinjer - et verktøy for standardisering, styring og utvikling av pasientforløp 

  Helljesen, Gro Sævil (The University of Bergen, 2007)
  Master thesis
 • Bergensprosjektet: "Tilbake på jobb" - Helse, nytte og livskvalitet 

  Gjelsvik, Roar (The University of Bergen, 2003)
  Master thesis
 • Betalingskortsystem og formidlingsgebyr 

  Hess, Eirik Lothe (The University of Bergen, 2010-05-15)
  Et betalingskortmarked er tosidig. Tosidige markeder skiller seg fra vanlige markeder, blant annet ved at det må eksistere simultan etterspørsel fra agenter i to uavhengige brukergrupper for at en transaksjon skal finne ...
  Master thesis
 • Boble i boligmarkedet? 

  Aure, Ann Kristin (The University of Bergen, 2012-06-12)
  I denne utredningen ønsker jeg å få klarhet i hvordan boligmarkedet fungerer, og ut fra det undersøke om det er grunn til å si at vi har en boble i det norske boligmarkedet. I første del av utredningen presenterer jeg ...
  Master thesis
 • Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

  Holgersen, Lars Petter (The University of Bergen, 2000)
  Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...
  Master thesis
 • Capital flows to developing countries: Essays on the behavior of aid donors and official creditors 

  Nordtveit, Ingvild (The University of Bergen, 2014-06-02)
  The capital flows from bilateral and multilateral donors to developing countries have increased considerably since the start of foreign aid in the 1950s. During the same period, the policies of aid allocation have changed, ...
  Doctoral thesis
 • The changing role of gatekeepers: Rationing and shared decision-making in primary care 

  Carlsen, Benedicte (The University of Bergen, 2006-06-21)
  The Norwegian health care system is increasingly dependent on the general practitioner’s (GP’s) gatekeeper function for cost containment and for fair and effective resource allocation. GPs enjoy extensive professional ...
  Doctoral thesis
 • Choosing a cellmate in the prisoner's dilemma. An experimental study 

  Strømland, Eirik André (The University of Bergen, 2014-09-01)
  This thesis investigates cooperative behavior in a repeated Prisoner's Dilemma using experimental methods. In the experiment, we allow subjects to form voluntary partnerships by mutual choice, and to communicate through a ...
  Master thesis
 • Costs and consequences of abortions to women and their households: A cross-sectional study in Ouagadougou, Burkina Faso 

  Ilboudo, Patrick Christian Gueswende; Greco, Giulia; Sundby, Johanne; Torsvik, Gaute (Oxford University Press, 2015)
  Little is known about the costs and consequences of abortions to women and their households. Our aim was to study both costs and consequences of induced and spontaneous abortions and complications. We carried out a ...
  Journal article
 • De baltiske staters valg av valutakursregimer 

  Sjursen, Helge (The University of Bergen, 2006)
  Hensikten med denne oppgaven er å beskrive en del sentrale problemstillinger i forbindelse med at enkelte sentral- og østeuropeiske land (CEEC) skulle gjennomgå en overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi (transition ...
  Master thesis
 • Den samfunnsøkonomiske effekten av markedsføring - anvendt i den norske kosmetikk- og toalettartikkel bransjen 

  Visic, Aida (The University of Bergen, 2009-06-02)
  I denne oppgaven utdypes aktiviteten markedsføring og dens betydning som en konkurransevariabel.Den norske kosmetikk- og toalettartikkelbransjen er anvendt som et eksempel på en bransje som aktivt bruker ulike markedsfør ...
  Master thesis
 • Det svensk-norske elsertifikatmarkedet: Hva blir konsekvensene? 

  Ueland, Ingrid (The University of Bergen, 2012-05-31)
  I denne oppgaven skal følgende problemstilling besvares: Hvordan vil en introduksjon av elsertifikater i Norge slå ut i engrospris, sluttbrukerpris og ny fornybar kraftproduksjon i et felles marked med Sverige? Flere ...
  Master thesis
 • Determinants of child mortality in Angola: An econometric analysis 

  Sjursen, Ingrid Hoem (The University of Bergen, 2011-11-30)
  The aim of this thesis is to investigate determinants of child mortality in the regions of Luanda and Uíge in Angola. The country has one of the highest child mortality rates in the world. The literature on the subject has ...
  Master thesis
 • Determinants of Chinese FDI in Africa: An econometric analysis 

  Breivik, Anne-Lise (The University of Bergen, 2014-02-03)
  The aim of this thesis is to examine the determinants of Chinese FDI in Africa over the period from 2003 to 2011. The investigation is based on a sample of panel data from 49 African countries, using aggregate Chinese ...
  Master thesis