Now showing items 146-165 of 220

  • Markedsreformene sin effekt på inntektsfordelingen i Kina 

   Rasmussen, Cecilie (The University of Bergen, 2010-09-01)
   Kina er verdens største land målt i antall innbyggere (1,3 mrd), med en befolkning som strekker seg over et stort geografisk område (9 600 000 km²). Landet har vært en av verdens største og raskest voksende økonomier de ...
   Master thesis
  • Market Design and Stock Liquidity. Three Essays in Market Microstructure 

   Meling, Tom Grimstvedt (The University of Bergen, 2017-09-01)
   Doctoral thesis
  • Mikrokreditt - Hvem vil anvende det produktivt og hvorfor? 

   Vilsvik, Synnøve (The University of Bergen, 2017-07-01)
   Da mikrokreditt først oppstod var det et mål å gi fattige tilgang på smålån slik at de på sikt kunne løftes ut av fattigdom ved å investere i produktive prosjekt, men i ettertid har det vist seg at mange ikke bruker ...
   Master thesis
  • Mikrokreditt : vil de sårbare fattige anvende mikrokreditt produktivt? 

   Eie, Trond (The University of Bergen, 2010-09-01)
   Oppgaven undersøker hvorvidt sårbare fattige vil anvende mikrokreditt produktivt eller ikke. Vi gjør dette ved å bruke et datasett fra to ulike regioner i Bangladesh. Sårbarhet defineres som manglende evne til å stabilisere ...
   Master thesis
  • Mikrokreditt- hvem får lån og hvorfor? 

   Lunde, Andreas (The University of Bergen, 2008)
   Oppgavens problemstilling er: hvem får mikrokreditt og hvorfor? Gjennom at personer har forskjellige karakteristikker diskuterer vi teori og analyserer datasett fra to regioner i Bangladesh for å kunne trekke konklusjoner ...
   Master thesis
  • Monetary Policy and Asset Prices ‘an introduction to the literature’ 

   Børdal, Vegard (The University of Bergen, 2007-12-03)
   How should monetary policy respond to asset price fluctuations? The vast literature concerning this area of economics does not provide unambiguous recommendations. This thesis serves as a review of the prominent models ...
   Master thesis
  • Motivere på gruppe- eller individnivå? - En empirisk studie av incentiver 

   Sivertsen, Adrian (The University of Bergen, 2012-06-15)
   Problemstillingen i oppgaven er som følger: Vil en bonusordning som vurderer og belønner på individnivå ha en sterkere incentiveffekt enn en ordning med ren gruppebonus? Problemstillingen besvares ved å gjennomføre en ...
   Master thesis
  • Når to pluss to blir mer enn fire- en eksperimentell undersøkelse av spesialisering og bytte 

   Janbu, Åshild Folkvord (The University of Bergen, 2015-02-02)
   Crocett m.fl. publiserte i 2009 et eksperiment som omhandlet en markedsøkonomi sin evne til å oppdage, innføre og utnytte spesialisering og bytte. Eksperimentets design tok utgangspunkt i David Ricardo sin teori om ...
   Master thesis
  • Norsk film - En investors perspektiv 

   Bertelsen, Marte (The University of Bergen, 2009)
   Norge er et lite kultur- og språkområde, og uten støttesystemet til norsk film ville det ikke blitt produsert mye film. Men staten støtter ikke bare film i form av penger, den har også satt klare kulturpolitiske mål for ...
   Master thesis
  • Norsk lakseoppdrett: Optimal investering med hensyn til eksogen oppdrettsformue 

   Larsen, Torhild Østenå (The University of Bergen, 2014-12-01)
   Mange investorer fokuserer kun på forventet avkastning tilknyttet sin disponible formue når de skal investere i usikre verdipapirer, og tar ikke hensyn til sin totalformue. Totalformue består gjerne av en disponibel ...
   Master thesis
  • Norske CO2-avgifter - differensiert eller uniform skatt? 

   Ueland, Svein Egil (The University of Bergen, 2009-08-31)
   I Norge har vi et skattesystem for CO2-utslipp i industrien, som resulterer i svært forskjellig skattesats til de forskjellige sektorene i økonomien. Systemet baserer seg på å skattlegge drivstoffene i de forskjellige ...
   Master thesis
  • Norwegian Physician Market Policy 

   Brenne, Are-Harald (The University of Bergen, 2007)
   I discuss what the government can do and has done to reach its equity-oriented policy targets concerning the geographical distribution of physicians in the municipality health service. Current policies has been inadequate ...
   Master thesis
  • Ny pensjonsordning – analysert ved hjelp av generasjonsregnskapsanalyse 

   Tjøstolvsen, Espen Rørvik (The University of Bergen, 2008-06-02)
   Denne masteroppgaven søker å belyse hvor store statens fremtidige pensjonsforpliktelser vil bli, og om innføring av ny folketrygd vil hjelpe til å redusere de fremtidige pensjonsforpliktelsene. For å besvare problemstillingen ...
   Master thesis
  • Obligasjonsspread og konjunktursykler 

   Brændmo, Håvard Follevåg (The University of Bergen, 2010-05-31)
   Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke om obligasjonsspread, gitt ved rentedifferansen mellom høyrenteobligasjoner og sikre obligasjoner, har forklaringskraft på fremtidig økonomisk aktivitet. Oppgaven tar ...
   Master thesis
  • Officially Supported Export Credits. A government failure? 

   Kvervavik, Torgunn (The University of Bergen, 2008)
   Economic theory shows that export subsidies under most circumstances are not welfare improving, but they are still offered extensively. This master's thesis focuses on the officially supported export credits offered by the ...
   Master thesis
  • Overgangen frå utdanning til arbeid - jobbsøk og tidleg utfall i arbeidsmarknaden 

   Eikrem, Amund Sæther (The University of Bergen, 2017-06-13)
   I denne masteroppgåva undersøkjer eg kva som medverkar til ein god overgang frå utdanning til arbeid. Dette blir gjort ved å nytte tre mål på utfall i arbeidsmarknaden. Dei tre måla er varigheita av jobbsøket, startløna ...
   Master thesis
  • Penger og kreativitet - hvilken effekt har monetære incentiver og gruppearbeid på prestasjon? 

   Tendeland, Trine Thoresen (The University of Bergen, 2014-06-02)
   I 1962 var Sam Glucksberg en av de første som undersøkte hvilken effekt monetære incentiver har på prestasjon. Glucksberg viste at bruken av monetære incentiver virke hemmende på prestasjon når oppgaven som skal løses ...
   Master thesis
  • Personality and marital surplus 

   Lundberg, Shelly (Springer Open, 2012-10-09)
   This paper uses data from the German Socio-economic Panel Study to examine the effect of personality traits on the formation and dissolution of domestic partnerships. Selection into marriage is associated with distinctly ...
   Peer reviewedJournal article
  • Poverty dynamics among the Dalits of Tarai 

   Iversen, Thor Olav (The University of Bergen, 2013-09-02)
   The literature suggests that links between social identity and economic outcomes can induce poverty among groups with low social status. This seems to be true in Nepal where Dalits, the group at the bottom of the caste ...
   Master thesis
  • Prestasjonslønn og kjønn 

   Berntsen, Vegar (The University of Bergen, 2012-06-01)
   Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom prestasjonslønn, innsats og kjønn. Nærmere bestemt så er vi interessert i å studere hvorvidt en prestasjonslønnreform vil medføre økt innsats blant de sysselsatte i en bedrift. Vi ...
   Master thesis