Now showing items 208-220 of 220

  • Tapsaversjon i et konkurrerende Newsvendor-problem 

   Hektoen, Ola Helseth (The University of Bergen, 2016-06-01)
   I denne oppgaven utvides det klassiske Newsvendor-problemet til å gjelde for to tapsaverse selgere i samme marked. Formålet med oppgaven er å formulere et problem som er nærmere det problemet som virkelighetens «avisselgere» ...
   Master thesis
  • Tertiærnæringsvekst og avindustrialisering i utviklingsland: kan tjenesteyting løfte land ut av fattigdom? 

   Foss, Nikolai Park (The University of Bergen, 2017-06-23)
   Jeg dokumenterer i denne oppgaven at en rekke utviklingsland de siste tiårene har opplevd høy sysselsettingsvekst i sine tertiærnæringer på bekostning av industrinæringene. Denne strukturforandringen skiller seg fra den ...
   Master thesis
  • Ti års utvikling i prisen på soya, hvete, ris og mais. -En tidsserieanalyse 

   Fredriksen, Anne Sophie (The University of Bergen, 2013-12-09)
   Denne oppgaven undersøker hva som kan forklare de siste 10 års utvikling i prisen på soya, hvete, ris og mais. Soya, hvete, ris og mais har opplevd en svært høy prisvekst fra 2002 til 2013 og i 2008 ble verden rammet av ...
   Master thesis
  • Tid som handelskostnad: En økonometrisk tilnærming 

   Hanson, Hans-Petter (The University of Bergen, 2007)
   Time does not mean that much to me, it might be one o'clock or it might be three" Mick Jagger. Med utgangspunkt i dette sitatet tar denne oppgaven for seg en økonometrisk analyse av hvordan ulike mål på tid som kostnad ...
   Master thesis
  • Tidligpensjonering som familiebeslutning 

   Gjerde, Øystein Kjos (The University of Bergen, 2007)
   Denne oppgaven ser på hvilke individuelle og bedriftsspesifikke variabler som er med å påvirke tidligpensjoneringsbeslutningen og hvor sterke disse effektene er. Det vil også bli lagt særlig vekt på hvilken rolle familien ...
   Master thesis
  • Tiltak for å redusere sykefravær på norske arbeidsplasser 

   Sæther, Asbjørn (The University of Bergen, 2015-09-01)
   Denne oppgaven søker å belyse hva som påvirker sykefravær, og hva arbeidsgivere kan gjøre for å redusere sykefraværet ved sine arbeidsplasser. Tyngdeparten av oppgaven er en tiltaksevaluering av 10 kommuner som deltok ...
   Master thesis
  • Trade and Capital Movements in a Globalizing World 

   Christensen, Jonas Gade (The University of Bergen, 2011-06-03)
   Doctoral thesis
  • Velferdstjenester på markedet 

   Halvorsen, Tiril Rustand (The University of Bergen, 2016-06-15)
   Konkurranseutsetting av velferdstjenester er foreløpig lite brukt i Norge, men debatten går friskt. Det er derfor viktig å se på hvordan konkurranse fungerer i ulike markeder. Denne oppgaven vil se på hvordan sykehjem ...
   Master thesis
  • What affects the career choices of health workers? Four essays on preferences, incentives and career choices in a low-income context 

   Kolstad, Julie Riise (The University of Bergen, 2010-09-10)
   The geographical imbalance of the health workforce in Tanzania represents a serious problem when it comes to delivering crucial health services to a large share of the population. The Tanzanian health system, like many ...
   Doctoral thesis
  • Worried sick? Worker responses to a financial shock 

   Bratberg, Espen; Monstad, Karin (Elsevier, 2015-04)
   Excessive sickness absence may hurt productivity and put a strain on public finances. One explanation put forward for increasing absence rates is that a tougher labour market represents a health hazard. A competing hypothesis ...
   Journal article
  • Wrong schools or wrong students? The potential role of medical education in regional imbalances of the health workforce in the United Republic of Tanzania 

   Leon, Beatus K.; Kolstad, Julie Riise (BioMed Central, 2010-02-26)
   Background The United Republic of Tanzania, like many other countries in sub-Saharan Africa, faces a human resources crisis in its health sector, with a small and inequitably distributed health workforce. Rural areas and ...
   Peer reviewedJournal article
  • Yrkesdeltakelse blant norske og innvandrerkvinner i 1993-2008 

   Svetlakova, Nadezda (The University of Bergen, 2013-06-02)
   I denne masteroppgaven gjør jeg rede for kvinners yrkesdeltakelse blant norske og innvandrerkvinner med hovedfokus på hvordan barn påvirker dette. Datamaterialet som ligger til grunn for denne oppgaven er hentet fra databasen ...
   Master thesis
  • Økonomifaget og virkeligheten. En undersøkelse av nyklassisk metodologi 

   Eliassen, Roman Linneberg (The University of Bergen, 2013-02-01)
   Denne oppgavens formål er å drøfte hvorvidt nyklassisk teori er egnet til å teoretisere om, og forklare årsakene til, finanskrise. Metoden som er brukt for å besvare dette, er en kombinasjon av idéhistorie og deskriptiv ...
   Master thesis