Now showing items 1-1 of 1

  • Forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrere i Norge 

    Aarseth, Ragnhild Brevig (The University of Bergen, 2008)
    Gjennom denne empiriske analysen gjør jeg rede for forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrerbefolkningen i Norge, og sammenligner disse forskjellene med utdanningsnivå hos de uten innvandrerbakgrunn. Det blir også ...
    Master thesis