Now showing items 1-1 of 1

  • En overlappende generasjonsmodell for norsk økonomi 

    Andersen, Kurt Aksel (The University of Bergen, 2011-09-01)
    Denne masteroppgaven tar for seg Norge og de utfordringer vi står ovenfor de kommende årene i forhold til den ventede eldrebølgen. Vi ønsker å finne svar på hvordan Norge på lang sikt vil kunne betjene underskuddene i ...
    Master thesis