Now showing items 1-1 of 1

  • En likevektsmodell med det nye pensjonssystemet 

    Dysvik, Erlend Sætre (The University of Bergen, 2008)
    I denne oppgaven formulerer og løser vi en flerperioders overlappende generasjonsmodell, med endogent arbeidstilbud, konsum og pensjonsuttak, gitt det nye pensjonssystemet. Vi gjør dette med sikte på å analysere hvordan ...
    Master thesis