Now showing items 1-1 of 1

  • Implementering av ny teknologi - en samfunnsøkonomisk tilnærming 

   Skjold, Aleksander Alvheim (The University of Bergen, 2014-12-01)
   Dette studiet har som formål å belyse de potensielle gevinstene ved implementering av MPD, samt studere hvordan nye teknologier kan implementeres på en mest mulig effektiv måte. Implementering av boreteknikken trykkstyrt ...
   Master thesis