Now showing items 1-4 of 4

  • Betydningen av sosioøkonomisk status for kjønnsdelte utdanningsvalg 

   Wessel, Martin (The University of Bergen, 2015-08-19)
   Til tross for at Norge i et internasjonalt perspektiv har svært høy grad av likestilling mellom kjønnene, er det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet relativt sterkt kjønnssegregert, med implikasjoner for blant ...
   Master thesis
  • Do actions speak louder than words? - Communication and partner choice in the prisoner's dilemma game 

   Steine, Frøydis Sæbø (The University of Bergen, 2018-06-28)
   Communication has been shown to enhance cooperation (Dawes, McTavish and Shaklee 1977; Isaac and Walker 1988; Sally 1995; Bochet, Page and Putterman 2006). But do all people benefit equally from communication? This thesis ...
   Master thesis
  • Er bustadprisane påverka av oljeprisen? Ein empirisk analyse 

   Årskaug, Diana Kloczek (The University of Bergen, 2016-02-22)
   Bustadprisane i Noreg har sidan 1990-talet vore prega av ein sterk vekst, samstundes som oljeprisen har dobla seg. Det gjer det interessant å undersøkje om oljeprisen påverkar dei norske bustadprisane, spesielt no som ...
   Master thesis
  • It pays to be nice: Partner choice as an informal punishment mechanism 

   Serdarevic, Nina (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Two mechanisms that have been shown to facilitate cooperation are partner choice and punishment, but can partner choice be employed as an informal punishment mechanism? To examine this question I conduct two experiments. ...
   Master thesis