Now showing items 1-1 of 1

  • Integrated Assessment modellering for Gøteborgprotokollen 

   Sagafos, Petter Herdlevær (The University of Bergen, 2015-06-01)
   Denne oppgaven søker å gi en oversikt over rollen Integrated Assessment modellering spiller i håndteringen av grenseoverskridende luftforurensing i Europa, gjennom Gøteborgprotokollen. Modellen som betraktes i denne ...
   Master thesis