Now showing items 1-2006 of 2006

   Subject
   "bevis" [1]
   "bevisavskjæring" [1]
   "sivilprosess" [1]
   "tvisteloven § 22-7" [1]
   "utilbørlig" [1]
   100-metersbeltet [1]
   1600 [1]
   1700 [1]
   2002/47/EF [1]
   Abort [2]
   Adekvans [1]
   Adekvat årsakssammenheng [1]
   Administrative sanksjoner [1]
   adopsjon [1]
   Advokat uavhengighet [1]
   Advokatkorrespondanse [1]
   AdWords [1]
   adwords [1]
   Agentavtaler [1]
   Agentregel [1]
   Agentregelen [1]
   Agreement [1]
   Airbnb [1]
   aksept av standardvilkår [1]
   akseptklikk [1]
   Aksje [1]
   Aksjeeigarkonfliktar [1]
   Aksjeerverv [1]
   Aksjeloven [5]
   aksjeloven [1]
   Aksjeloven § 13-15 [1]
   aksjeloven § 4-25 [1]
   Aksjer [1]
   aksjer [1]
   Aksjeselskap [2]
   Aksjeselskaper [1]
   Aktualitet [1]
   Aktualitetskravet [1]
   Akuttvedtak [1]
   Akvakultur [3]
   akvakulturloven [1]
   al. § 51 [1]
   Alder [1]
   Aldersgrenser [1]
   Allemannsrett [1]
   allemannsrett [2]
   Allemannsretten [2]
   Allmennaksjeloven [1]
   Allmennaksjeselskaper [1]
   allmenne interesser [1]
   allmennheten [1]
   Allokering [1]
   Alta-aksjonene [1]
   Alternativ behandling [1]
   alternative protection strategies [1]
   Alvorlig sinnslidelse [1]
   Aml. § 14-13 [1]
   aml. § 15-3, [1]
   Aml. § 15-4 [1]
   Aml. § 2 A-2 [1]
   Analyse av barnevernloven § 4-12 bokstav d [1]
   analysemodellen [1]
   Anbud [1]
   Anbudskonkurranse [1]
   Anbudssamarbeid [1]
   Angrepsdroner [1]
   Anløpsforskrift [1]
   Annen tilsvarende sikkerhetsrett [1]
   Anonyme kilder [1]
   Ansattes ytringsfrihet [1]
   Ansettelse [1]
   ansettelse [2]
   Ansettelsesgrunnlag [1]
   Ansettelsesprosess [1]
   Ansiennitet [1]
   Anskaffelser [1]
   anskaffelsesrett [1]
   ansvarsforskyvning [1]
   ansvarsgjennombrudd [1]
   Ansvarsgrunnlag [1]
   antipsykotika [1]
   Arab uprisings [1]
   Arbeid [1]
   arbeidsavtale [1]
   Arbeidsforhold [4]
   arbeidsforhold [2]
   Arbeidsgiver [3]
   Arbeidsgiveransvar [1]
   Arbeidsgivers styringsrett [1]
   arbeidsgivers styringsrett [2]
   arbeidsgivers tilretteleggingsplikt [1]
   Arbeidsgjevar sine interesser [1]
   Arbeidskamp [1]
   arbeidsliv [1]
   Arbeidsmiljøloven [6]
   arbeidsmiljøloven [1]
   Arbeidsmiljøloven § 1-8 [1]
   Arbeidsmiljøloven § 14-2 [1]
   Arbeidsmiljøloven § 15-11 (2) [1]
   Arbeidsmiljøloven § 15-13 a [1]
   arbeidsmiljøloven § 3-6 [1]
   Arbeidsoppgaver [1]
   Arbeidsrett [17]
   arbeidsrett [2]
   Arbeidstakar sine interesser [1]
   Arbeidstaker [3]
   arbeidstaker [1]
   Arbeidstakerbegrepet [2]
   Arbeidstakere [1]
   Arbeidstakers stillingsvern [1]
   Arbeidstakers tilknytning [1]
   arbitrazh-domstol [1]
   Arctic [1]
   Arktis [1]
   Armed conflict [1]
   Art & Allposters [1]
   Art. 42 [1]
   Art. 6 nr. 1 [1]
   Article 57 EPC [1]
   Artificial intelligence [1]
   Artikkel 123 [1]
   Artikkel 5 femte ledd [1]
   Artikkel 6 nummer 1 [1]
   Arv [1]
   arvelater [1]
   Arvelova [1]
   Arvelovsutvalget [1]
   Arverett [3]
   asl. § 4-24, aksjeloven [1]
   Assistert befruktning [1]
   Asyllovgivning [1]
   Asylrett [1]
   asylum [1]
   attribution [1]
   Authoritarianism [1]
   automated [1]
   autonomous [1]
   Autorisasjon [1]
   auxiliary forces [1]
   Avgangsalder [1]
   avgjørelse [1]
   avgrensing av utilregnelighet [1]
   Avhende [1]
   Avhendelsesadgang [1]
   Avhending [1]
   avhending [1]
   Avhendingsloven § 3-9 [1]
   Avhendingsloven § 5-3 fjerde ledd [1]
   avhjelp [1]
   Avhl. §3-9 [1]
   Avhør [1]
   Avkorting [1]
   Avlaster 1 [1]
   Avlaster 2 [1]
   avlysning [1]
   Avregning [1]
   Avskjed [1]
   Avskjedigelse [1]
   avskjæring [1]
   avsluttede straffesaker [1]
   Avtaleinngåelse over internett [1]
   Avtalelova § 36 [1]
   Avtaleloven [2]
   Avtaleloven § 36 [2]
   Avtaleloven § 38 b [1]
   Avtaleprinsipp [1]
   Avtalerett [2]
   Avtalerettslig reklamasjon [1]
   Avtalerettslig ugyldighet [1]
   Avtalt bindingstid [1]
   avtl. § 36 [1]
   Åndsverk [1]
   åndsverk [1]
   Åndsverkloven [2]
   åndsverksloven [1]
   Åndverksloven [1]
   Årsakssammenheng [2]
   åvl §19 [1]
   back to back [1]
   back to back prinsippet [1]
   Backer mot Norge [1]
   Bakgrunnssjekk [1]
   Bandnavn [1]
   bank norwegian [1]
   Bankruptcy [1]
   Bankruptcy law [1]
   Barn [4]
   barn [6]
   barn og unges oppvekstsvilkår [1]
   Barnebortføring [1]
   barnedrap [1]
   Barnefordeling [1]
   Barnefordelingssak [1]
   barnefordelingssaker [1]
   Barnekonvensjonen [6]
   barnekonvensjonen [2]
   Barnekonvensjonen art. 37 [1]
   Barnelov [1]
   Barnelova [1]
   barneloven [1]
   Barneloven § 31 [1]
   Barneloven § 43 a [1]
   barnemord [1]
   Barnerett [2]
   barnerett [2]
   barnerettslig perspektiv [1]
   Barnets beste [6]
   barnets beste [3]
   Barnevern [7]
   barnevern [2]
   Barnevernloven [2]
   barnevernloven [3]
   Barnevernloven § 4-12 [1]
   Barnevernloven § 4-12 bokstav a til d [1]
   barnevernloven § 4-6 andre ledd [1]
   Barnevernrett [4]
   barnevernsloven [1]
   Barnevernsrett [1]
   barns privatliv [1]
   beaching [1]
   bedrageri [1]
   begrunnelser [1]
   belter og remmer [1]
   belteseng [1]
   bemanning [1]
   bemanningsbyrå [1]
   benådning [1]
   BEPS [4]
   Beredskapshjem [1]
   Berettiget harme [1]
   berikelse [1]
   berikelseskrav [1]
   Beruselse [1]
   Beskyttelsesomfang [1]
   Besøksforbud [1]
   Betalingsevne [1]
   Betryggende panterett [1]
   Bevis [1]
   bevis [2]
   Bevisadferd [1]
   Bevisavskjæring [1]
   bevisavskjæring [1]
   Bevisbyrde [2]
   bevisbyrde [1]
   Beviskrav [4]
   beviskrav [2]
   Beviskrav, ulovlig ervervet bevis, politiprovokasjon, bevisspørsmål [1]
   Bevissikring [1]
   Bevissikringsregelen [1]
   Bevistilgang [1]
   bevisvurdering [1]
   Bhatti-saken [1]
   bierverv [1]
   Bill of lading [1]
   Bindende avtale [1]
   biologisk materiale [1]
   biotechnology [1]
   bistandsinstruksen [1]
   Blogg [1]
   Blogg virksomhet [1]
   boikott [1]
   boligformål [1]
   Boligrett [1]
   borgerlige rettskrav [1]
   Breivik-saken [1]
   Bristende forutsetninger [1]
   Bruksplikt [1]
   Bruktsalg [1]
   Bulkaksess [1]
   Bulkinnsamling [1]
   Bustadoppføringslova [1]
   bvl [1]
   bvl. [1]
   Bvl. § 4-12 [1]
   bvl. § 6-3 [1]
   bygg og anlegg [1]
   Bygge- og anleggskontrakt [1]
   Byggeforbud [1]
   byggeforbud [1]
   Byggetillatelse [1]
   byggherre [1]
   Byggholt-dommen [1]
   C-314/09 [1]
   C-568/08 [1]
   cannabis [1]
   Castbergske barnelover [1]
   Chattel [1]
   Chinese Draft Civil Code [1]
   Chinese law [1]
   CISG [1]
   civil defence forces [1]
   Civil law [1]
   civil militia [1]
   collision [1]
   Combinatie [1]
   Comparative law [1]
   compensation [1]
   competition law [1]
   compulsory purchase [1]
   Consensus [1]
   Consent [1]
   Constitutions [1]
   Copyright [1]
   copyright [1]
   Creditor [1]
   Dagmulkt [1]
   Daimler-saken [2]
   Dataavlesing [2]
   Databasedirektivet [1]
   Datalagring [1]
   de norske landsvistbrevene [1]
   de skotske remissions [1]
   Debtor [1]
   degenerasjon [1]
   Dekningsloven [4]
   dekningsloven [3]
   Dekningsloven § 5-11 [1]
   Dekningsloven § 5-12 [1]
   Dekningsloven § 5-5 [2]
   dekningsloven § 7-12 [1]
   dekningsloven § 7-3 [1]
   dekningsloven §5-7 [1]
   Dekningsrett [1]
   dekningsrett [1]
   Delingsselskap [1]
   Delingsøkonomi [2]
   Delingsøkonomiutvalget [1]
   Delivery [1]
   Delt bevisbyrde [1]
   demandgaranti [1]
   Demens [1]
   Den europeiske menneskerettighetskonvensjon [1]
   Den europeiske menneskerettskonvensjonen [1]
   Den Europeiske Patentkonvensjon [1]
   Den Norske Standard Skipsbyggingskontrakt [1]
   Den ulovfestede lojalitetsplikten [1]
   departementsinstruks [1]
   Designrett [1]
   Destruction of Cultural Property [1]
   det alminnelige forvaltningsrettslige skjønnet [1]
   det biologiske prinsipp [3]
   det fjerde rettsmiddel [1]
   det innkjøpsfaglige skjønnet [1]
   det minste inngreps prinsipp [1]
   Det modifiserte medisinske prinsipp (MMP) [1]
   DGF [1]
   Digital exhaustion [1]
   Digital konsumpsjon [2]
   Digitale overføringer [1]
   Digitalisering [1]
   Digitalt Grenseforsvar [1]
   Direktivet om urimelig markedspraksis [1]
   Discretion [1]
   diskriminerende ytringer [1]
   Diskriminering [2]
   diskriminering [1]
   Dispensasjon [1]
   dispensasjon [1]
   Dissens [1]
   Distribution right [1]
   DNA-lagring [1]
   DNA-profiler [1]
   dobbeltbeskatning internasjonal skatterett [1]
   dominerende stilling [1]
   Dommeravhør [1]
   Dommerens private kunnskap [1]
   Domstolskontroll [1]
   Domstolsprøving [1]
   doping [1]
   Dorian Grey [1]
   Driftstilbehørspant [2]
   Droner [1]
   Dyr [1]
   Dyrerettigheter [1]
   Dyrevelferd [1]
   dyrevelferd [2]
   Dyrevelferdslova [1]
   Dyrevelferdsloven [1]
   dyrevelferdsloven § 14 bokstav a [1]
   Dyrevelferdsrett [1]
   dølgsmål [1]
   E-16/16 [1]
   e-exhaustion [1]
   E-post [2]
   E-Tjenesten [1]
   economic constitution [1]
   Edb-direktivet [1]
   edruelighet [1]
   EEA relevance [1]
   Effektuering [1]
   Egenverdi [1]
   Eggdonasjon [1]
   Egypt [2]
   Eiendomsbegrep [1]
   Eiendomshandel [1]
   eiendomsmeglingsloven § 7-7 [1]
   Eiendomsrett [3]
   Eiendomsrettens overgang [1]
   eierseksjonsloven [1]
   eierseksjonssameie [1]
   Eksemplar [1]
   Ekspropriasjon [4]
   ekspropriasjon [2]
   ekspropriasjonserstatning [1]
   Ekstraordinære omstendigheter [1]
   Ekstremvær [1]
   El-sykkel [1]
   eldirektiv [1]
   elektronisk kontroll [1]
   ellers direkte gjelder [1]
   elskling [1]
   EMD [3]
   Eminent domain [1]
   Emisjon [1]
   EMK [18]
   EMK art 10 [1]
   EMK art 8 [2]
   EMK art. 10 [1]
   EMK art. 17 [1]
   EMK art. 5 [2]
   EMK art. 6 [1]
   EMK art. 6 nr.1 [1]
   EMK art. 7 [1]
   EMK art. 8 [1]
   EMK art. 9 [1]
   EMK art.8 nr. 2 [1]
   EMK artikkel 10 [2]
   EMK artikkel 13 [1]
   EMK artikkel 6 første ledd [1]
   EMK artikkel 8 [2]
   EMK artikkel 9 [1]
   EMK P1-1 [4]
   Endrede omstendigheter [1]
   endring [1]
   Endringsadgang [1]
   endringsavgjørelse [1]
   endringskostnader [1]
   Endringssystemer [1]
   energi [1]
   energilov [1]
   Energirett [1]
   energirett [2]
   energy law [1]
   Ensidig informasjonsutveksling [1]
   ensrettingsprinsippet [1]
   Enterprise [2]
   entreprise [1]
   Entrepriserett [1]
   Erfaringssetninger [1]
   Erstatning [4]
   erstatning [3]
   Erstatning for ikke-økonomisk tap [1]
   Erstatning psykisk skade sjokk [1]
   Erstatningsansvar [1]
   Erstatningsmessig skade [1]
   Erstatningsrett [5]
   erstatningssøksmål [1]
   Erstatningsutmåling [1]
   etableringsrett [1]
   Etikk [1]
   Etiske regelverk [1]
   etterberegning [1]
   etterforskningsstadiet [1]
   EU [5]
   EU Energy Union [1]
   EU-byrå [1]
   EU-byråer [1]
   EU-forordning nr. 1215/2012 [1]
   EUs Databeskyttelsesråd [1]
   EUs finanstilsyn [1]
   EUs personvernforordning [1]
   EUs tilsynssystem for finansmarkedet [1]
   ex officio [1]
   expropriation [1]
   EØS [3]
   EØS-avtalen [1]
   EØS-avtalen artikkel 11 [1]
   EØS-rett [5]
   Facebook [1]
   Facebook avtalerett aksept §36 [1]
   Fair balance [1]
   Fallrett [1]
   fallrett [1]
   familiegjenforening [1]
   familievold [1]
   fare for andre [1]
   Farskapssaker [1]
   Fast bosted [1]
   Fast driftssted [4]
   Fast driftssted, OECD art. 5, OECD art. 5 nr. 3, OECD, OECDs mønsteravtale [1]
   Fast eiendom [1]
   fast eiendom [1]
   Fast eiendom, § 3-11 [1]
   Fastlege [1]
   fastsettelse av morskap [1]
   fellesareal [1]
   Fengelsstraff [1]
   Fengsel [1]
   Fengsling [1]
   fensgsling [1]
   Ferdselsrett [1]
   ferdselsrett [1]
   festeavgift [1]
   Fildeling [1]
   Film [1]
   Filmmanus [1]
   Finans [1]
   Finansavtaleloven [1]
   Finansiell sikkerhetsstillelse [1]
   finansielle tjenester [1]
   FINN småjobber [1]
   FiP [1]
   fireårsregelen [1]
   First sale doctrine [1]
   Fisjon [1]
   fisjon [1]
   Fiskerinæring [1]
   Fiskerirett [1]
   FiT [1]
   Fixed charge [1]
   Floating charge [1]
   Flyktingekonvesjonen [1]
   Flyktninger [1]
   Flyktningkonvensjonen [1]
   Flyktningrett [1]
   FN [1]
   FNs barnekonvensjon [3]
   FNs barnekonvensjon artikkel 12 [1]
   FOA § 14-2 [1]
   Folkerett [3]
   folkerett [1]
   Folkerettslige forpliktelser [1]
   Folketrygdloven [1]
   Folketrygdloven, NAV, trygdesvindel, trygdemisbruk, bedrageri. [1]
   Forberedelsesdelikt [1]
   forbruker [2]
   forbrukeravtaledirektivet [1]
   Forbrukerentreprise [1]
   Forbrukerforhold [1]
   Forbrukerkjøp [1]
   forbrukerkjøpsdirektivet [1]
   forbrukerkjøpsloven [1]
   Forbrukerkjøpsloven §18a [1]
   Forbrukerrett [1]
   force [1]
   forced recruitment [1]
   fordeling av skattepoisjoner [1]
   fordelsfradrag [1]
   Fordommar [1]
   Forebyggende tiltak [1]
   Forebyggende virksomhet [1]
   Foreldelse [4]
   foreldelse [1]
   Foreldre [1]
   foreldre [1]
   Foreldreansvar [1]
   foreldreansvar [1]
   foreldrekonflikter [1]
   Foreldres bestemmelsesrett [1]
   foreldres ytringsfrihet [1]
   foreldretvister [2]
   foreseeability test [1]
   foretakssammenslutninger [1]
   Foretaksstraff [4]
   foretaksstraff konsern [1]
   foretaksstraff konsern morselskap konsernforhold [1]
   Forfatningsrett [1]
   Forhandlinger [1]
   Forhandlingsavtale [1]
   Forhandlingsavtaler [1]
   Forhåndsbinding [1]
   Forhold på fritida [1]
   Forholdsmessighet [4]
   Forholdsmessighetsvurdering [1]
   Forholdsmessighetsvurdering Utvisning Utlendingsrett Barns beste EMK Barnekonvensjonen [1]
   Forledelse [1]
   Forlottsretten [1]
   Formål [1]
   formelle krav [1]
   Formkrav [2]
   Formuerett [1]
   Fornybar [1]
   fornybar [1]
   Fornybar energi [2]
   Forretningshemmeligheter [1]
   forretningsskikk [1]
   Forsett [2]
   Forsikringsavtaleloven [1]
   Forsvarerbistand [1]
   Forsvaret [1]
   Forsvarlig egenkapital [1]
   Fortrinnsrett [1]
   Forureiningslova § 24 a [1]
   forurensning [1]
   Forusstranda-dommen [1]
   forutberegnelighet [3]
   Forutsetningsbrist [1]
   forvaltning [1]
   Forvaltningsansvar [1]
   forvaltningsloven [1]
   Forvaltningsmyndighet [1]
   forvaltningsorgan [1]
   Forvaltningsrett [1]
   forvaltningsrett [2]
   Forvaring [3]
   forvekslingsvurdering [1]
   fosen-linjen [1]
   fosenlinjen [1]
   Fosterhjemsplassering [1]
   fotball [1]
   Fotballkontrakt [1]
   Fotografering [1]
   Frabriksjon [1]
   Fradrag [2]
   fradrag [3]
   Fradragsrett [1]
   fradragsrett [1]
   Fraktavtale [1]
   Frarådingplikt [1]
   Freiburg School of Law and Economics [1]
   Fremdriftsbetaling [1]
   Fremtidsutsikter [1]
   fremtidsvurdering [1]
   Fri rettshjelp [1]
   Friluftsliv [1]
   Friluftsloven [1]
   friluftsloven [2]
   Friluftsloven § 14 [1]
   Frist [1]
   Fristberegning [1]
   Frivillig registrering [1]
   Frostatingslova [1]
   Full erstatning [1]
   Funksjon [1]
   funksjon [1]
   funksjonelt skille [1]
   Funksjonsanalyse [1]
   funksjonsanalyse [1]
   Funksjonsevne [1]
   funksjonskriteriet [1]
   funksjonskriterium [1]
   funksjonslæren [1]
   Fusjon [2]
   fusjon [1]
   fvl [1]
   fvl. [1]
   fvl. § 2 [1]
   Fylkeskommune og kommune ved styring av akvakultur og havn [1]
   Fylkesmannen klage plan- og bygningsloven [1]
   Fylkesnemnd [1]
   Føretaksstraff [1]
   Garanti [1]
   Garantiordning [1]
   GDPR [4]
   General Data Protection Regulation [1]
   generalklausulen [1]
   generell [1]
   generell adgang til midlertidig ansettelse [1]
   German neo-liberalism [1]
   Gevinstbeskatning [1]
   Gevist [1]
   Gjenervervsrett [1]
   gjengangere [1]
   Gjengjeldelse [2]
   gjengjeldelse [1]
   gjengjeldelsesprosess [1]
   gjennomføringsforbud [1]
   Gjennomskjæring [4]
   gjennomskjæring [1]
   Gjenopprettende kostnader [1]
   Gjensidig anerkjennelse [1]
   gjentakelse [1]
   Gjentakelsesfare [2]
   gjentakelsesreglene [1]
   Global Approach to Migration and Mobility [1]
   god forretningsskikk [2]
   Good faith [1]
   Google [1]
   google [2]
   Google-dom [1]
   Governance [1]
   Grensen for ytringsfrihet [1]
   Grensen mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap [1]
   Grl. §100 [1]
   Groom [1]
   Grooming [1]
   Grov uaktsomhet [1]
   grunnbemanningslæren [1]
   grunnleggende prinsipper [1]
   Grunnlov [2]
   Grunnlov § 105 [1]
   Grunnloven [5]
   Grunnloven § 100 [2]
   Grunnloven § 102 [3]
   Grunnloven § 104 [2]
   Grunnloven § 105 [1]
   Grunnloven § 110 c [1]
   Grunnloven § 112 [1]
   Grunnloven § 113 [1]
   Grunnloven § 92 [1]
   Grunnloven § 94 [1]
   Grunnloven § 96 [1]
   Grunnlovstolkning [1]
   Gulatingslova [1]
   Guttebarn, [1]
   Habilitet [1]
   Handlefridom [1]
   Handleplikt [1]
   Hardanger [1]
   Hardship [1]
   Harmonisering [1]
   hatefulle og diskriminerende ytringer [1]
   hatefulle ytringer [1]
   Havbruksnæring [1]
   Havenergilova [1]
   havrett [2]
   Havrettskonvensjonen [1]
   havrettskonvensjonen [1]
   håndhevelsesdirektivet [1]
   Håndheving [1]
   Håndjern [1]
   Håndpant [1]
   Heimelskrav [1]
   Helsehjelp [3]
   Helsepersonell [3]
   Helsepersonelloven [1]
   Helsepersonelloven § 57 [1]
   Helserett [2]
   helsevesen [1]
   Hemmelig. [1]
   Henleggelse [1]
   henleggelse [2]
   hensikt [1]
   Hensynet til barnets beste [1]
   hensynet til barnets beste [2]
   Heving [1]
   Hirsi Jamaa and Others v. Italy [1]
   historie [1]
   Hjelpetiltak [1]
   hjelpetiltak [1]
   Hjemmehørende [2]
   Hobbydrift [1]
   Homofilidommen [1]
   Honorar [1]
   Hordaland [1]
   Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 [1]
   HR-2016-304-S [1]
   HR-2017-290-A [1]
   Human Rights [1]
   Human rights [1]
   human rights [1]
   Humanitarian law [1]
   Humanitær intervensjon [1]
   Humanitær intervensjon FN's Sikkerhetsråd Art. 42 Intervensjonsforbud R2P Utvikling i Sikkerhetsrådet [1]
   husleie [1]
   Husleierett [1]
   Husleierett, boligrett, erststning, husleie, mangler ved husrom [1]
   husordensregler [1]
   hustomtbegrepet [1]
   Hutten Czapska [1]
   Hybrid krigføring [1]
   Hybridfinansiering [1]
   hydropower [1]
   høringsrett [1]
   Høsting [1]
   Høyesterett [4]
   høykonflikt [1]
   Iboende verdi, [1]
   ICC [2]
   Ideell skade [1]
   idrett [1]
   ikke-internasjonale væpnede konflikter [1]
   Ikke-statlige aktører [1]
   Ikke-økonomisk skade [1]
   Immaterialrett [2]
   Immateriell [1]
   implementing partners [1]
   indigenous peoples [2]
   individuelt vern [1]
   industrial applicability [1]
   ineffectiveness [1]
   Informal Settlements [1]
   Informasjon [1]
   informasjonsbehov [1]
   Informasjonsutveksling [2]
   Injurier [1]
   Inndrivelse av administrative sanksjoner [1]
   Inngående merverdiavgift, [1]
   Innleie [1]
   innleie [1]
   innleie arbeidskraft [1]
   Innløsning [1]
   innløsning [1]
   Innløysing [1]
   innløysing [1]
   innmark [1]
   Innsatte [1]
   Innsideinformasjon [1]
   innsideinformasjon [1]
   innsigelse [1]
   Innsyn [1]
   Innsyn etter strpl. § 242 [1]
   innvandrere [1]
   Innvandring [1]
   Innvinning [1]
   Innvinningskriterium [1]
   Insolvency [1]
   Insolvent debtor [1]
   Integritetsvern [1]
   Interbanksystem [1]
   Interesseavveining [1]
   Interessekrenkelse [1]
   Interesselæren [1]
   interflora [1]
   internally displaced persons [1]
   Internasjonal humanitærrett [1]
   Internasjonal privatrett [3]
   Internasjonal prosessrett [1]
   Internasjonal skatterett [3]
   Internasjonale investeringsavtaler [1]
   Internasjonale organisasjoners ansvar [1]
   Internasjonalt preseptoriske reglar [1]
   Internasjonalt selvforsvar [1]
   International criminal law [2]
   International law [1]
   international responsibility [1]
   international watercourses [1]
   Internett [1]
   internett [1]
   Internprising [1]
   Intersex [1]
   Intervju [1]
   Investeringsrådgivning [1]
   Iraq [1]
   Irregulært depositum [1]
   Irsk rett [1]
   Isolasjon i norske fengsel [1]
   Italiensk rett [1]
   Jordskifte [1]
   Journalister [1]
   juridisk bindende kontrakt [1]
   juridisk person [1]
   jury [1]
   Justeringsregler [1]
   kameraovervåking [1]
   kapasitet [1]
   kapasitetsgrunner [2]
   kapasitetshensyn [2]
   Kapitalbeskatning [1]
   Kapitaliseringsrenten [1]
   Kapitalnedsettelse [1]
   kapittel 9 [1]
   Karanteneregelen [1]
   KDK [1]
   Kildevern [2]
   Kinesisk rett [1]
   kjennetegnslikhet [1]
   Kjennetegnsrett [1]
   Kjl. § 18 [1]
   Kjl. § 19 [1]
   Kjønnsbasert forfølgelse [1]
   Kjøpsrett [1]
   Kkl. [1]
   klage [1]
   klagekompetanse [1]
   Klagerett [1]
   Klarhetskrav [1]
   Klarspråk [1]
   Klart lovspråk [1]
   Klassifisering [1]
   knowhow [1]
   Kommersiell [1]
   Kommisjonær [1]
   Kommunale utbyggingsavtaler [1]
   Kommunalrett [1]
   kommuneplanens arealdel [1]
   Kommunikasjonskontroll [1]
   Komparativ rett [1]
   kompensasjon [1]
   Kompetansemangel [1]
   Kompleksitet [1]
   Konflikt [1]
   konflikt [2]
   Konfliktforebygging [1]
   konfliktløsning [1]
   Konkuranserett [1]
   konkurranse [1]
   Konkurranse med forhandling [1]
   Konkurransebegrensende avtaler [1]
   Konkurransebegrensende formål [1]
   konkurranseklausul [2]
   Konkurranseloven [2]
   konkurranseloven § 10 [1]
   Konkurranseloven § 11 [1]
   konkurranseloven § 19 [1]
   Konkurransepreget dialog [1]
   Konkurranserett [3]
   konkurranserett [2]
   Konkurs [3]
   konkurs [2]
   konkursbo [1]
   Konkursdebitor [1]
   Konkurshinder [1]
   Konkursloven [1]
   Konkursrett [3]
   konkursrett [1]
   Konkursskyldner [1]
   Konnossement [2]
   Konsern [1]
   konsistens [1]
   Konstitusjon [2]
   Konsumpsjon [1]
   Konsumpsjonsprinsippet [1]
   Konsumpsjonsregelen [1]
   Kontradiksjon [2]
   Kontrakter inngått på fremmed språk [1]
   Kontraktsrett [4]
   Kontraktsrettslige misligholdsbeføyelser [1]
   Kontroll [1]
   Kontroll- og konstitusjonskomiteen [1]
   Kontrolladgang [1]
   Kontrolltiltak [4]
   kontrolltiltak [1]
   Konvensjonsbrudd [1]
   Konvertering [1]
   Konvertitter [1]
   Korrupsjon [2]
   kraftmarkedsrett [1]
   Kreditorbeslag [1]
   kreditorbeslag [2]
   Kreditorekstinksjon [2]
   Kreditorvarsel [1]
   Kreditorvern [1]
   Kreditt [1]
   Kriminalisering [1]
   kriminalitetsprinsippene [1]
   Kriminell lavalder [1]
   Kringkastingsloven [1]
   Kristne iranere [1]
   Kritikkverdige forhold [1]
   krrl § 10 [1]
   kulturell bakgrunn [1]
   kulturhensynet [1]
   kystvakta [1]
   L 1069 [3]
   L 1087 [1]
   L 1164 [6]
   L 1173.5 [2]
   L 277.9 [1]
   L 816 [1]
   L 822 [1]
   L 855 [1]
   L 855.2 [1]
   L 874 [1]
   L 924 [1]
   Lafonta-saken [1]
   lagmannsrett [1]
   lagrette [1]
   Laks [1]
   lakselus [1]
   Landbruksdrift [1]
   Landinfo [1]
   Lang saksbehandlingstid [1]
   Langsiktige kontrakter [1]
   Lasteansvar [1]
   law and economics [1]
   Law of the sea [1]
   Leasing [1]
   Lebanon [1]
   Ledige plasser [1]
   legal mobilisation [1]
   legal mobilization [1]
   Legal protection [1]
   legalitetsprinsippet [2]
   Legitimasjon [1]
   Legitime mål [1]
   Leiers erstatningsansvar [1]
   lekfolk. [1]
   Lemping [1]
   Lempingsterskel [1]
   Lengeværende asylbarn [1]
   Leveringsprinsipp [1]
   Lex specialis [1]
   LG-2015-49401 [1]
   liability [1]
   Lien [1]
   Lindheim [1]
   lisens [1]
   lisensavtaler [1]
   Lisensforsikringsavtaler [1]
   livsarvinger [1]
   Lojalitetsplikt [3]
   Lojalitetsprinsippet [1]
   lokal arealplanlegging [1]
   Lov om finansiell sikkerhetsstillelse [1]
   lovfesting [1]
   Lovformål [1]
   Lovgiver [1]
   Lovlig opphold [1]
   Lovlige utbyttebeslutninger [1]
   Lovlighetskravet [1]
   Lovteknikk [1]
   Lovvalg [1]
   Luganokonvensjonen [1]
   Lydighetsplikt [1]
   lærling [1]
   lærlingklausul [1]
   lønns- og arbeidsvilkår [1]
   Løsøre [2]
   makredsføringsloven § 25 [1]
   Maktbruk [1]
   maktbruk [1]
   maktfordeling [1]
   Mangel [1]
   manglende saksbehandlingskapasitet [1]
   mangler [1]
   mangler ved husrom [1]
   Manus [1]
   Margin of appreciation [2]
   Maritime law [1]
   Marka [1]
   Markaloven [1]
   Markedsføring [1]
   markedsføring [2]
   Markedsføringsdirektivet [1]
   Markedsføringsloven [1]
   markedsføringsloven [1]
   markedsføringsretten [1]
   Markedsmanipulasjon [1]
   Markedsplass [1]
   MARPOL [1]
   martin y paz [1]
   masseferdsel [1]
   Materiell rett [1]
   mattilsynet [1]
   målpris [1]
   mechanical restraints [1]
   Medbestemmelsesrett [1]
   Medbestemmelsesretten [1]
   meddomsrett [1]
   Medierett [2]
   Medvirkning [2]
   medvirkningsplikt [1]
   Megler [1]
   mekaniske tvangsmidler [1]
   Mekling [2]
   mekling [1]
   Mellomalder [1]
   Menneskehandel [2]
   Menneskehandel, asyl [1]
   Menneskerettgiheter [1]
   menneskerettighetene [1]
   Menneskerettigheter [10]
   menneskerettigheter [1]
   menneskerettighetsloven [1]
   Menstad-slaget [1]
   Merkefamilie [1]
   Merkeserie [1]
   Merverdiavgift [5]
   merverdiavgift [1]
   Merverdiavgiftsloven [1]
   Merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav C [1]
   metatags [1]
   metode [1]
   mfl. § 25 [1]
   Middelalder [1]
   Middle East [1]
   midlertidig [2]
   Midlertidig ansettelse [1]
   Midlertidig botilbud [1]
   MiFID [1]
   Mika-dommen [1]
   Military recruitment [1]
   Militær [1]
   Militær intervensjon [1]
   Militære intervensjoner [1]
   Miljø [3]
   miljø [1]
   miljøkrav [1]
   Miljøkriminalitet [1]
   miljøpolitiske målsetninger [1]
   Miljørett [1]
   miljørett [2]
   miljøteknologi [1]
   Mindreårige [1]
   Mindreårige asylsøkere [1]
   Minerydder [1]
   minoritetsbarn [1]
   minorities [1]
   minority groups [1]
   misbruk [2]
   Misbruk av konto [1]
   Misbruksklausulen [1]
   Mislighold [2]
   misligholdssanksjon [1]
   Mistenktes innsynsrett [1]
   Mobbing [1]
   Momentum [1]
   Moms [2]
   monopol [1]
   Mortgage [1]
   Motorferdsel [1]
   Motorisert friluftsliv [1]
   Motorvogn [1]
   Movable property [1]
   Movables [1]
   Museer [1]
   Museumsgjenstander [1]
   musikk [1]
   MVA [1]
   Mva [1]
   Myndighetsoverføring [2]
   Narkotikadomstol [1]
   Narkotikalovbrudd [1]
   Natural resources [1]
   naturhestekraft [1]
   naturlig monopol [1]
   naturmangfoldloven [1]
   Naturressurser [1]
   naturskade [1]
   Naturskadeforsikringsloven [2]
   Naturskadeloven [1]
   naturvern [1]
   Naudrett [1]
   Naudverje [1]
   NAV [2]
   navigasjon [1]
   navigation [1]
   nedbemanning [1]
   Negative endringer [1]
   Negative servitutter [1]
   NL 6-6-7 [1]
   NL 6-6-8 [1]
   Non refoulement [1]
   non-governmental organizations [1]
   non-refoulement [1]
   Nordhordland [1]
   Norge [1]
   Norges Bank [1]
   norrøna [1]
   norrøna-dommen [1]
   norrønadommen [1]
   Norsk asylpraksis [1]
   Norsk Folkehjelp [1]
   Norsk praksis [1]
   Norsk rett [2]
   Norske Lov [1]
   Norway [1]
   Norwegian law [1]
   Notoritet [1]
   notoritet [1]
   NOU 2012:5 [1]
   NOU 2014: 10 [1]
   NOU 2016:16 [1]
   NOU 2016:24 [2]
   NOU 2016:5 [1]
   ns 3420 [1]
   NS 8401 [1]
   NS 8405 [1]
   ns 8405 [1]
   Nubia [1]
   Nucleus [1]
   Ny teknologi [1]
   Næringsdrivende [1]
   næringsformål [1]
   næringsvirksomhet [1]
   Nødrett [2]
   Nødtestament [1]
   Nødverge [1]
   Nøkkelmann-dommen. [1]
   nøytralitetshensynet [1]
   Objektiv omstøtelse [1]
   Obligasjon med fortrinnsrett [1]
   Observasjon [1]
   Odel, naturvern, råderett [1]
   Odelsloven [1]
   Odelsrett [1]
   OECD [3]
   OECDs mønsteravtale [1]
   Offentlig anlegg [1]
   offentlig anlegg [1]
   Offentlig forsvarer [1]
   Offentlige anskaffelser [7]
   offentlige anskaffelser [4]
   Offentligrett [1]
   Offshore [1]
   Omgåelse [1]
   omgåelse [2]
   omgåelsesnorm [1]
   omgåelsesregel [1]
   omlevering [1]
   Omsetningsverdi [1]
   omsetningsvirksomhet [1]
   Omskjæring [1]
   Omsorg [1]
   Omsorgsansvar [1]
   omsorgsevne [1]
   Omsorgshjelp [1]
   Omsorgslønn [1]
   Omsorgsovertakelse [5]
   omsorgsovertakelse [2]
   Omsorgsovertaking [1]
   Omsorgssvikt [4]
   Omstendighet [1]
   Omstøtelse [4]
   omstøtelse [3]
   Omstøtelseskravets omfang [1]
   omvendt voldsalarm [1]
   Oppdrett [1]
   Oppdrettsnæringen [1]
   Oppgjør [1]
   Opphavsrett [10]
   opphavsrett [1]
   Opphavsrettsdirektivet [1]
   oppheving [1]
   Opphold på humanitært grunnlag [1]
   oppkjøp [1]
   Opplysningsplikt [4]
   opplysningsplikt [2]
   oppnevnelse av forsvarer etterforskningsstadiet [1]
   Oppreisning [2]
   opprettelse marine verneområder [1]
   opprinnelsesgaranti [1]
   Oppsigelse [9]
   Oppsigelse begrunnet i lojalitetsbrudd [1]
   Oppsigelsestid [2]
   Opptrinnsrett [1]
   Optimalisering [1]
   ordinærreservasjonen [1]
   Ordoliberalism [1]
   ordre public [1]
   Oreigning [2]
   oreigning [1]
   Organisert kriminalitet [2]
   Organisert kriminalitet, straffeloven § 60 a [1]
   Organisert prostitusjon [1]
   Organisert virksomhet [1]
   Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) [1]
   Overføring [1]
   overføring [1]
   Overgrep [1]
   overgrep [1]
   Oversettelse [1]
   Overskuddsinformasjon [1]
   Overtakelsesfrist [1]
   Overtredelsesgebyr [1]
   Overvåking [1]
   P1-1 [1]
   Pant [4]
   Pant for eldre gjeld [1]
   Panterett [2]
   Panterett, [1]
   Parallellimport [1]
   part [1]
   parter [1]
   partsevne [1]
   partsstatus [1]
   partsstilling [1]
   Pasient- og brukerrettighetsloven [2]
   Pasientrettigheter [1]
   pasientskade [1]
   pasientskadeloven § 2 tredje ledd [1]
   Pasientskadeordningen [1]
   Passiv medverking [1]
   Passiv medvirkning [2]
   Passivitet [1]
   Passivt mottak [1]
   Patent [2]
   patent law [1]
   patent. [1]
   Patentrett [1]
   Pågripelse [1]
   Pågripelser [1]
   Påregnelighetskriteriet [1]
   påregnelighetsvurdering [1]
   pbl. [1]
   pbl. § 1-8 [1]
   Pbl. § 17-3 [1]
   pbl. § 19-2 [1]
   pbl. § 5-4 [1]
   PE [1]
   Permanent establishment [1]
   Permittering [1]
   Personalkreditor [1]
   Personforfølgelse [1]
   Personlighetstest [1]
   Personopplysninger [1]
   Personopplysningsloven [4]
   personopplysningsloven [1]
   Personsverndirektivet [1]
   Personvern [6]
   personvern [3]
   Personvernforordning [1]
   Personvernforordningen [1]
   personvernforordningen [1]
   Personvernrett [1]
   Petroleumsrett [2]
   petroleumsvirksomhet [1]
   pharmaceutical [1]
   phvl. § 3-3 [1]
   Phvl. § 3-3 nr. 6 [1]
   phvl. § 4-8 [1]
   phvl. §4-4 [1]
   Piratkopi [1]
   plagiat [1]
   Plan- og bygningsloven [3]
   plan- og bygningsloven [1]
   plan- og bygningsloven § 28-1 [1]
   Pledge [1]
   Pliktdelsarv [1]
   pliktdelsregler [1]
   Polar Code [1]
   Polarkoden [2]
   Politiet [3]
   politiet [1]
   Politiforklaring [1]
   Politiloven § 17 [1]
   Politiloven § 5 [1]
   Politiprovokasjon [2]
   politiprovokasjon [1]
   politiregisterloven § 34 [1]
   Politirett [1]
   politirett [1]
   Politiske føringer [1]
   Polititjenestepersoners vern [1]
   Polititjenestepersoners vern mot vold og trusler etter strl. 2005 § 155. [1]
   pollution [1]
   Portugal [1]
   Portugisisk kontraktsrett [1]
   Portugisisk rettsanvendelse [1]
   Posisjonsrapportering [1]
   positiv kontraktsinteresse [1]
   PPT [1]
   Prejudikater [1]
   Prekontraktuelt ansvar [1]
   Presedensrevolusjonen [1]
   Pressefrihet [1]
   Presumsjon [1]
   Prevensjon [1]
   Preventiv, frihetsberøvelse, EMK, artikkel 5, art. 5, terrorisme, terror [1]
   Preventive tiltak [1]
   Prima facie refugee status [1]
   Primærhelsetilbud [1]
   Principle of exhaustion [1]
   Prioritet [1]
   Prioritetskonflikter [1]
   prisavslag [1]
   privat eiendomsrett [1]
   Privat provokasjon [1]
   Privates rettsbeskyttelse [1]
   Privatliv [1]
   Privatrett [1]
   produksjonsvirksomhet [1]
   Prognoser [1]
   Prognosevurdering [1]
   Programvare [2]
   Programvaredirektivet [1]
   Prop 154 L (2016-2017) [1]
   Property law [1]
   Prosentlæren [1]
   prosessdyktighet [1]
   prosessrettferdighet [1]
   Prosessuell preklusjon i tvisteloven [1]
   prosjektregnskap [1]
   prosjektsamarbeid [1]
   Prostitusjon [1]
   Prostitution [1]
   Prosumenter [1]
   prosumers [1]
   Provokasjon [1]
   provokasjon [1]
   Provokativ etterforskning [1]
   Prøvingsintensitet [1]
   Prøvingsrett [1]
   PSD [1]
   PST [2]
   psychiatry [1]
   psykiatri [1]
   Psykisk fengsel [1]
   Psykisk helsevern [1]
   Psykisk helsevernloven [2]
   psykisk lidelse [1]
   psykisk sjukdom [1]
   Psykisk syk [1]
   psykisk utviklingshemming [1]
   psykiske lidingar [1]
   Psykose [2]
   psykotisk [1]
   Pye [1]
   Rammedirektivet [1]
   Rang [1]
   Rapporteringsplikt [1]
   Rasisme [1]
   Råderett [1]
   Rådighet [1]
   Rådighetsinnskrenking [1]
   rådighetsinnskrenkning [1]
   rådighetsinnskrenkninger [1]
   Rådighetsregulering [1]
   Re integra [1]
   readmission agreements [1]
   Reaksjonslære [1]
   Realisasjon [1]
   Realkreditor [1]
   Reasonble time [1]
   Redaktører [1]
   Redusert arbeidsevne [1]
   Reforhandling [1]
   Reforhandlingsplikt [1]
   refugee camps [1]
   refugee movement [1]
   regelkonstruksjon [1]
   regelmodell [1]
   regelutforming [1]
   Regi [1]
   Regissør [2]
   Registration [1]
   Reguleringsplan [1]
   reguleringsplan [1]
   Reguleringsplaner [1]
   Rehabilitering [1]
   Reklamasjon [1]
   Remake [1]
   remote [1]
   Renegotiation [1]
   renewable [1]
   Rentebegrensningsregelen [1]
   Rentefradrag [1]
   Renter [1]
   Renteregel [1]
   Representant [1]
   Reservasjonsadgang [1]
   Reservasjonsrett [2]
   resettlement [1]
   resirkulering [1]
   restitusjonskrav [1]
   restraints [1]
   Retention of ownership [1]
   Retention of title [1]
   Rett til å stå i stillingen [1]
   rett til innsyn i sakens dokumenter [1]
   Retten til asyl unntak [1]
   Retten til å bli glemt [1]
   retten til familieliv [1]
   Retten til privatliv [2]
   retter seg mot [1]
   Rettferdighet [1]
   Rettigheter [1]
   retting [1]
   Rettshistorie [1]
   rettshistorie [1]
   Rettsikkerhet [1]
   Rettskilde [2]
   Rettslig interesse [1]
   rettslig kontroll [1]
   Rettspraksis [1]
   rettspraksis sin overføringsverdi [1]
   Rettssikkerhet [3]
   rettssikkerhet [2]
   Rettssikkerhetsgaranti [1]
   Rettssikkerhetsgarantier [1]
   Rettstrygghet [1]
   Rettsval [1]
   Rettsvalg [1]
   Rettsvern [2]
   rettsvernshevd [1]
   Rettsvernskrav [1]
   Rettsvernsløse plasser [1]
   rettsvirkning [1]
   rettsøkonomi [1]
   Revisjon [1]
   Riksadvokat [1]
   Rimelegheit [1]
   Rimelig tid [1]
   risiko overgang [1]
   Risikofordeling [1]
   risikooverføring [1]
   rivers [1]
   Rolfsen-saken [1]
   rollefordeling [1]
   Romavedtektene [1]
   Rt. 1984 s. 1425 [1]
   Rt. 2001 s. 1962 [1]
   Rusavhengige [1]
   Rusmidler [1]
   Rusmisbruk [1]
   Russland [2]
   safety [1]
   saken [1]
   Sakkyndig [2]
   Sakkyndige [1]
   sakkyndige [1]
   saklig grunn [1]
   Saklighetskrav [1]
   Saknadsrenter [1]
   Saksbehandlingstid [1]
   Salgspant [1]
   Salær [1]
   Samboer [1]
   Samboerskap [1]
   Samfunnsstraff [2]
   samlet belastning [1]
   Samlivsbrudd [1]
   samlivsbrudd [1]
   Sammensatte ytelser [1]
   Samordning av fagmyndighet [1]
   samspillkontrakter [1]
   Samvittighetsfrihet [1]
   samvittighetsfrihet [1]
   Samvittighetsfritak [1]
   Samvær [1]
   Sanksjon [2]
   sanksjoner [1]
   Sårbar situasjon [1]
   Sårbarhetsprinsippet [1]
   Scene [1]
   Schengen [1]
   Secured creditor [1]
   Secured transactions [1]
   Security interest [1]
   seksuallovbrudd [1]
   Seksuell lavalder [1]
   Seksuell omgang [1]
   Seksuelle overgrep [1]
   seksuelle overgrep [1]
   Seksuelt misbruk [1]
   selgers opplysningsplikt [1]
   Selskap [1]
   Selskapets endringskompetanse [1]
   selskapsmessig skille [1]
   Selskapsrett [4]
   Selskapsrettslig analyse [1]
   Selvbestemmelsesrett [1]
   Selvforskyldt rus [1]
   Selvinkrimineringsvernet EMK [1]
   Selvmord [1]
   Sensur [1]
   separatistrett [1]
   Servitutt [1]
   Servituttloven, § 2. §§ 5 og 6, § 7 [1]
   Shipowner [1]
   shipping [2]
   ships [1]
   sikkerhet [1]
   Sikkerhetsråd [1]
   Siktede [1]
   siktede [1]
   siktet [1]
   Sivil immunitet [1]
   Sivil provokasjon [1]
   Sivile [1]
   Sivilprosess [3]
   sivilprosess [2]
   Sivilrett [1]
   Sjøansatte [1]
   Sjølov [1]
   Sjørett [3]
   Skade [1]
   Skadebot [1]
   Skatt [2]
   skatt [1]
   Skatt poker [1]
   Skatteavtale [1]
   Skatteetaten [1]
   Skatteforvaltning [2]
   Skatteloven [1]
   skatteloven (sktl.) § 11-7 fjerde ledd. [1]
   skatteloven § 14-90 [1]
   Skatteloven § 9-2 [1]
   Skattemessig bosted [1]
   Skattemessig bosted for selskaper [1]
   Skattemessig kontinuitet på aksjonærnivå [1]
   Skatteoppkrever [1]
   Skatterett [4]
   skatterett [1]
   Skatterett EØS [1]
   skilsmisse [1]
   Skip 2000 [1]
   Skipsbyggingskontrakt [1]
   Skipsfart [1]
   skipsfart [1]
   Skipstrafikk [1]
   Skjønnsmargin [3]
   Skjøte [1]
   Skriftlige bevis [1]
   Skriftlige erklæringer [1]
   Skriftlige forklaringer [1]
   Skriftlighetskrav [1]
   sktl. § 14-90 [1]
   sktl. § 2-38 [1]
   sktl. § 6-41 [1]
   Skyldkrav [1]
   Skyldprinsippet [1]
   skyldspørsmål [1]
   Sløret forsett [1]
   Småbåtloven §40 [1]
   småkraft [1]
   Snøscooter [1]
   social market economy [1]
   Software patent [1]
   SOLAS [1]
   Sosial gruppe [1]
   Sosiale medier [3]
   sosiale medier [2]
   Sosialrett [1]
   Sosialstønad [1]
   Sosialtjenesteloven [1]
   spesialregel [1]
   spesiell gjennomskjæring [1]
   Spesific subject-matter [1]
   språk [1]
   Spredningsretten [1]
   Stalking [1]
   standardvilkår [1]
   standardvilkår akseptklikk vedtagelse [1]
   standardvilkår e-handel [1]
   starffeloven § 202a [1]
   Statens skjønnsmargin [1]
   Statens særpreg [1]
   statlig garantiordning [1]
   statlige planretningslinjer [1]
   Statsansatteloven [1]
   Statskasseveksel [1]
   Statsrett [2]
   status som part [1]
   Stebarn [1]
   Stebarnsadopsjon [1]
   stigmatisering [1]
   stilling [1]
   Stillingsvern [2]
   Stortinget [1]
   Strabag [1]
   Straff [7]
   Straff for foretak [1]
   straff konsern [1]
   straff selskap [1]
   Straffbarhet [2]
   Straffeforfølging [1]
   Straffeformildende [1]
   Straffegjennomføring [2]
   Straffegjennomføringsrett [1]
   Straffeloven [6]
   Straffeloven § 102, Grunnloven § 96, annen umenneskelig handling, other inhumane acts, legalitetsprinsippet, presisjonskravet, klarhetskravet, lex certa, EMK artikkel 7, internasjonal strafferett, forbrytelser mot menneskeheten, lovskravet [1]
   Straffeloven § 131 tredje ledd [1]
   Straffeloven § 147 a femte ledd [1]
   straffeloven § 20 [1]
   Straffeloven § 323 2. ledd [1]
   straffeloven § 44 [1]
   straffeloven § 68 [1]
   Straffeprosess [8]
   straffeprosess [2]
   Straffeprosessloven [4]
   straffeprosessloven § 100 andre ledd [1]
   Straffeprosessloven § 125 [2]
   Straffeprosessloven § 184 [1]
   Strafferett [16]
   strafferett [2]
   Straffesaker [1]
   Straffritak [1]
   Straffutmåling [1]
   strandsonen [1]
   strandsoneretningslinjer [1]
   Strl. (2005) § 155 [1]
   Strl. (2005) § 27 [1]
   Strl. § 135a [1]
   Strl. § 136 [1]
   strl. § 20 [1]
   Strl. § 324 [1]
   Strl. § 44 [1]
   strl. § 45 [1]
   Strl. § 46 [1]
   Strl. § 48 a [1]
   Strl. § 60a [1]
   strukturelt vern [1]
   strømming [1]
   strømnett [1]
   Styreansvar [3]
   styreansvar [2]
   styrets handleplikt [1]
   Styringsrett [3]
   styringsrett [2]
   styringsretten [1]
   støtteordninger [1]
   Støvelettdommen [1]
   sub-contracting [1]
   Subjektiv omstøtelse [1]
   Subsidiaritet [1]
   Subsidiaritetsprinsipp [1]
   Sunnhordland [1]
   surrogati [1]
   Sverige [1]
   Sykdomsbegrep [1]
   Sykdomsvilkår [1]
   Syria [1]
   Syrian refugees [1]
   Særbehandling [1]
   Særkullsbarn [1]
   særlig kompleks kontrakt [1]
   Søkemotor [1]
   søkemotor [2]
   Søkemotor, [1]
   Søkeord [1]
   søkeord [1]
   søksmålskompetanse og interesseorganisasjon. [1]
   taking [1]
   tap av særpreg [1]
   Tariffavtale [1]
   tariffavtale [1]
   Tariffavtalers ufravikelighet [1]
   Taushet [1]
   Taushetsplikt [2]
   taushetsplikt [1]
   Telenor [1]
   teppeabo [1]
   Terror [2]
   Terrorbombing [1]
   Terrorbombingskonvensjonen [1]
   Terrorforberedelse [1]
   Terrorforberedelser [1]
   Terrorgrupper [1]
   Terrorisme [2]
   Terrororganisasjon [1]
   Terrortrusler [1]
   Terskel [1]
   terskel [1]
   Terskelverdi [1]
   testasjonsfrihet [1]
   The Gravity Threshold [1]
   The Human Right to Property [1]
   The Svalbard Treaty [1]
   Third party [1]
   Third-party protection [1]
   Threat to the peace [1]
   Tidsfrister [1]
   tiggeforbud [1]
   tigging [1]
   Tigris-Euphrates [1]
   Tilbakeføring etter omsorgsovertaking [1]
   tilbakeføringskrav [1]
   Tilbakeholdsrett [1]
   Tilbakekall [1]
   Tildelingskriterier [1]
   Tilhører skyldner [1]
   Tilleggssikkerhet [1]
   Tilleggsskatt [2]
   Tilpasningsforventning [1]
   tilregnelig [1]
   Tilregnelighet [1]
   Tilrettelagte avhør [1]
   tilsidesetting [1]
   Tilståelsesdom [1]
   Tilståelsesrabatt [1]
   Tilsvarendevurdering [1]
   Tiltak [1]
   tiltaleprovokasjon [1]
   Tilvirkning [1]
   Tilvirkningkjøp [1]
   tingbøker [1]
   Tinglysingsloven § 21 tredje ledd [1]
   Tingsinnbegrepspant [2]
   Tingsrett [1]
   Title retention [1]
   Tolk [1]
   tolkning [1]
   tomtefeste [1]
   tomtefesteloven § 15 niende ledd [1]
   TPA [1]
   Trademark [1]
   Tradisjonelt friluftsliv [1]
   Traditio [1]
   Trafficking [1]
   Trafikklyssystemet [1]
   Trafikkulykke [1]
   Trainee [1]
   Trakassering [1]
   Trandum [1]
   Trandum. [1]
   Transaksjonskostnader [1]
   transboundary watercourses [1]
   Transfer of ownership [1]
   Transportansvar [1]
   transportutgifter [1]
   transportvirksomhet [1]
   treårsregelen [1]
   Tredjemann [1]
   tredjemannsbetaling [1]
   Tredjemannstap [1]
   tredjepartsadgang [1]
   Tredjeperson [1]
   treffsikkerhet [1]
   Trekant [1]
   trusler mot offentlig tjenestemann [1]
   trygdemisbruk [1]
   Trygderett [1]
   trygdesvindel [1]
   Turkey [1]
   TV-direktivet [1]
   TV-reklame [1]
   Tvang [4]
   tvang og makt [1]
   Tvangsadopsjon [1]
   tvangsadopsjon [1]
   Tvangsfullbyrdelse [1]
   tvangsloggene [1]
   Tvangsmedisinering [1]
   tvangssalg [1]
   Tvisteloven [2]
   Tvisteloven § 1-3 [1]
   Tvisteloven § 21-12 [1]
   Tvisteloven § 21-2 (3) [1]
   Tvisteloven § 22-11 [1]
   tvisteløsning [1]
   tvungen omsorg [1]
   Tvungent psykisk helsevern [1]
   tvungent psykisk helsevern [1]
   Tysk rett [1]
   Uaktsomhet [1]
   uaktsomt drap i trafikken [1]
   Uautoriserte betalingstransaksjoner [1]
   Uber [1]
   Uganda [1]
   Ugyldig [1]
   ugyldighet [1]
   Ugyldighetsinnsigelse [1]
   Uklarhetsregel [1]
   Ulovfestet [1]
   Ulovfestet ekstinksjon [1]
   ulovfestet gjennomskjæring [1]
   Ulovfestet lojalitetsplikt [1]
   Ulovlig bevis [1]
   ulovlig bevisinnhenting [1]
   Ulovlig ervervet [1]
   Ulovlig opphold [1]
   Ulovlig utbytte [1]
   umulig [1]
   unbundling [1]
   UNCLOS [2]
   underentreprenør [1]
   Underleverandører [1]
   Underpant [1]
   Undersøkelsesplikt [2]
   Ungdomsstraff [4]
   Unge lovbrytere [1]
   UNHCR [1]
   unhcr [1]
   unmanned [1]
   Unntak [1]
   Unntak fra gratisprinsippet [1]
   Unsecured creditor [1]
   urimelige kostander [1]
   UsedSoft [1]
   Usedsoft [1]
   Uskyldspresumsjonen [3]
   uskyldspresumsjonen [1]
   Utanfor tjenesteforholdet [1]
   utbytte [1]
   Utbyttebegrepet [1]
   Utenlandsk rettskildevekt [1]
   Utenlandske selskaper [1]
   utenlandsoverføring [1]
   Utenrettslige erklæringer [1]
   Utenrettslige forklaringer [1]
   Utflytting restriksjoner [1]
   Utflyttingsskatt [1]
   utilbørlige utnyttelse [1]
   utilregnelig [1]
   Utilregnelighet [2]
   utilregnelighet [1]
   utilreknelegheit [1]
   Utleggspant [1]
   Utleie- og utlånsdirektivet [1]
   utlendingsinternat [1]
   Utlendingsloven [3]
   Utlendingsloven § 106 [1]
   Utlendingsloven § 38 [1]
   Utlendingsrett [1]
   utlendingsrett [2]
   utmark [1]
   Utmåling [1]
   Utnyttelse [1]
   utredning. [1]
   utslipp [1]
   Uttak immaterielle eiendeler [1]
   Uttaksbeskatning skatteloven § 9-14 [1]
   uttalerett [1]
   Utvidet inndragning [2]
   utvisning, utlendinger, forholdsmessighet, EMK, artikkel 8, menneskerettighetskonvensjon, BK, artikkel 3, barnekonvensjon, expulsion, proportionality, barn, foreldre, child. [1]
   Vandelskontroll [1]
   vannkraft [1]
   Vannscooter [2]
   Vanskjøtsel [1]
   Vareforfalskning [1]
   Varelagerpant [2]
   Varemerke [3]
   varemerke [1]
   varemerkedirektivet [1]
   Varemerkefamilie [1]
   varemerkeloven [2]
   Varemerkeloven § 37 [1]
   varemerker [1]
   Varemerkerett [3]
   varemerkerett [1]
   varemerkeretten [1]
   varemerkers funksjoner [1]
   Varemerkeserie [1]
   Varetekt barn [1]
   varetektsfengsling [1]
   Varighetsvilkår [1]
   Varsel [1]
   Varsel om tilleggsskatt [1]
   varsler [1]
   Varslervern [1]
   varslervern [1]
   Varsling [2]
   varsling [2]
   varslingsprosess [1]
   vasskraft [1]
   Vederlag [1]
   vederlag [1]
   Vederlagsloven [1]
   vederlagsloven [1]
   vederlagsloven § 9 [1]
   Vederlagsnedsettelse [2]
   Vederlagsrisiko [1]
   vedlikehold [1]
   vedlikeholdsbegrepet [1]
   vedlikeholdsbehov [1]
   vedtekter [1]
   veglova § 41 [1]
   Vegtrafikkloven § 34 femte ledd [1]
   Vegvesenets håndbokserie [1]
   Veidekke-dommen [1]
   Veirett [1]
   Vekt [2]
   Velferdsrett [1]
   velferdsrett [1]
   Verdenserklæringen om menneskerettigheter artikkel 14 [1]
   Verdi [1]
   Verdipapirrett [2]
   Verk [1]
   Verkshøyde [1]
   verkshøyde [1]
   Verkshøydekrav [1]
   verkshøydevurderingen [1]
   Vern [2]
   vern mot vold og trusler [1]
   Vernet mot selvinkriminering [1]
   vernet mot selvinkriminering [1]
   vesentlige feil [1]
   Vesentlighetsvurderingen [1]
   vessel [1]
   Vikarbyrådirektivet [1]
   vikarer [1]
   Vilkår [1]
   vilkår for og virkning av prisavslag etter lov om eiendomsmegling § 7-7, forholdet mellom prisavslag og erstatning. [1]
   Vilkår, bvl. § 4-21 [1]
   vilkårlighet [1]
   Villedende [1]
   VimpelCom [1]
   Vind [1]
   vindikasjon [1]
   Vindmøller [1]
   vinningsavståelse [1]
   Virksomhetsbegrepet § 5-30 [1]
   Virksomhetsoverdragelse [2]
   virksomhetsoverdragelse [1]
   Vitneplikt [1]
   Vitterlige kjensgjerninger [1]
   vml. § 16 bokstav b [1]
   vml. § 4 [1]
   Vold i nære relasjoner [2]
   Vold mot barn [1]
   vold mot offentlig tjenestemann [1]
   voldgift [1]
   Vollen-saken [1]
   Væpnede droner [1]
   WADC [1]
   waterfall right [1]
   Within a reasonable time [1]
   Yrkesskade [1]
   Ytringsfrihet [10]
   ytringsfrihet [1]
   Zimmer [1]
   § 14-2 andre ledd tredje punktum [1]
   § 14-2 første ledd [1]
   § 14-3 [1]
   § 201a [1]
   § 202 [1]
   § 224 [1]
   § 26 og § 30 [1]
   § 27 [1]
   § 4-20 [1]
   § 4-6 annet ledd [1]
   § 5 [1]
   § 5-11 [1]
   § 60 a [1]
   § 60a [1]
   Ærekrenkelser [1]
   Økonomisk kompensasjon til forbrukere [1]
   Økonomisk tap [2]
   økonomiske [1]
   økonomiske nedgangstider [1]
   Økonomsik stønad [1]
   økosystemtilnærming [1]
   ØSK [1]
   Øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp [1]