Now showing items 1-1 of 1

  • Innsattes krav på forsvarlig psykisk helsehjelp fra det psykiske helsevern. 

   Kleppa, Christine (The University of Bergen, 2010-12-09)
   I denne oppgaven søkes innsattes krav på forsvarlig psykisk helsehjelp belyst gjennom en analyse av intern norsk rett samt de forpliktelser som følger av menneskerettighetsinstrumentene. Det vil være et særlig fokus på ...
   Master thesis