Now showing items 1-1 of 1

  • Markedsføring mot barn 

   Singstad, Frode (The University of Bergen, 2008-11-12)
   Oppgaven redegjør for utvalgte sider ved reguleringen av markedsføring mot barn, med fokus på betydningen av direktivet om urimelig handelspraksis fra 2005, og særlig direktivets innvirkning på det særnorske forbudet mot ...
   Master thesis