Now showing items 1-1 of 1

  • Arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post 

   Waage, Bjørn Inge (The University of Bergen, 2008-11-12)
   Oppgavens tema er arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post. Grensene for når en arbeidsgiver kan kreve innsyn drøftes ut fra lovreglene i arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven. Problemstillinger knyttet ...
   Master thesis