Now showing items 1-1 of 1

  • Kapitaliseringsrenten og skadelidtes krav på full erstatning 

   Aasen, Elisabeth Helene (The University of Bergen, 2015-12-10)
   Dersom skaldelidte skal få riktig erstatningssum utbetalt, jf rettssedvane og skl. § 3-1, må erstatningsbeløpet neddiskonteres med en kapitaliseringsrente. Kapitaliseringsrenten har ofte vært grunnlag for kritikk og ...
   Master thesis