Now showing items 36-55 of 792

  • Assembly and positioning of actomyosin rings by contractility and planar cell polarity 

   Sehring, Ivonne Margarete; Recho, Pierre; Denker, Elsa; Kourakis, Matthew; Mathiesen, Birthe Thuesen; Hannezo, Edouard; Dong, Bo; Jiang, Di (eLife, 2015-10-21)
   The actomyosin cytoskeleton is a primary force-generating mechanism in morphogenesis, thus a robust spatial control of cytoskeletal positioning is essential. In this report, we demonstrate that actomyosin contractility and ...
   Journal article
  • Atlantic Ocean thermohaline circulation changes on orbital to suborbital timescales during the mid-Pleistocene 

   Kleiven, Helga (Kikki) Flesche; Jansen, Eystein; Curry, W. B.; Hodell, David A.; Venz, K. A. (American Geophysical Union, 2003-02-19)
   Mid-Pleistocene benthic ∂18O and ∂13C time series from the North Atlantic site 983 and Ceara Rise site 928 are compared to an array of existing isotopic records spanning the Atlantic basin and the geographic extremes ...
   Journal articlePeer reviewed
  • The Atlantic Water flow along the Vøring Plateau: Detecting frontal structures in oceanic station time series 

   Nilsen, Jan Even Øie; Nilsen, Frank (Elsevier, 2007-01-13)
   The topographic steering of the baroclinic western branch of the Norwegian Atlantic Current (NwAC) determines the extent of Atlantic Water and location of the Arctic Front in the Nordic Seas. In this paper the geographical ...
  • Attitudes towards sickness absence in the nordic countries. 

   Holmås, Tor Helge; Dahl, Svenn-Åge; Skjeret, Frode (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2008-12)
   Sickness absence between Nordic countries varies substantially. While Norway and Sweden have high sickness absence compared with other countries in Europe, absence due to sickness in Finland, Iceland and Denmark is ...
   Working paper
  • The autobiography of Abelard and medieval individualism 

   Bagge, Sverre (Elsevier Science Publishers, 1993)
   Journal articlePeer reviewed
  • Autonomy and Control in the Norwegian Civil Service: Does Agency Form Matter? 

   Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2005-09)
   This paper describes the degree of perceived autonomy and control in Norwegian state agencies, examines the relationships between different dimensions of autonomy, and analyzes the variations in perceived autonomy and ...
   Working paper
  • Å fremme tilknytning og resiliens. Trygg Base modellen – en veileder for fosterforeldre 

   Schofield, Gillian; Beek, Mary (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse, 2014)
   Gillian Schofield og Mary Beek ved Centre for Research on Children and Families, University of East Anglia, startet i 2000 sitt arbeid med å utvikle en modell for støtte til fosterforeldre. Modellen ga de navnet Trygg Base ...
   Other
  • Å vende tilbake til Islam : Islamisering, kjønn og identitet i en fransk kontekst 

   Jacobsen, Christine M. (The University of Bergen, 1999)
   Working paper
  • Årsstatistikk fra legevakt 2007 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-09)
   Research report
  • Årsstatistikk fra legevakt 2008 og 2009 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-12)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2009. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
   Research report
  • Årsstatistikk fra legevakt 2010 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2011-06)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2010. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
   Research report
  • Årsstatistikk fra legevakt 2011 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-07)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2011. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
   Research report
  • Årsstatistikk fra legevakt 2012 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2012. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
   Research report
  • Årsstatistikk fra legevakt 2013 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
   Research report
  • Årsstatistikk fra legevakt 2014 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
   Research report
  • Årsstatistikk fra legevakt 2015 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, Bergen, 2016-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2015. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
   Research report
  • Årsstatistikk fra legevakt 2016 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2017-05-18)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2016. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
   Research report
  • Årsstatistikk fra legevakt 2017 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018-03-22)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
   Research report
  • Barents Sea seasonal ice zone features and processes from ERS 1 synthetic aperture radar: Seasonal Ice Zone Experiment 1992 

   Sandven, Stein; Johannessen, Ola M.; Miles, Martin W.; Pettersson, Lasse H.; Kloster, Kjell (American Geophysical Union, 1999-07-15)
   Sea ice features and processes in the Barents Sea were studied during the Seasonal Ice Zone Experiment 1992 (SIZEX92), a dedicated ERS 1 satellite synthetic aperture radar (SAR) field campaign carried out in March 1992. ...
   Journal articlePeer reviewed
  • Barn og unges frivillige organisering i Hordaland fra 1999 til 2009. Med fokus på endringer i barn og unges organisasjonsvilkår og konsekvenser for deres makt og deltakelse overfor myndighetene 

   Nordø, Åsta Dyrnes (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2011-11)
   Dette notatet er en oppdatering av analysene som Dag Wollebæk gjorde i forbindelse med NOU 13:2006 Fritid med mening (Wollebæk 2006). Tilfanget av nye data gjør at vi nå kan studere utviklingen blant barne- og ...
   Working paper