Now showing items 1-20 of 801

  • Working with Research Integrity—Guidance for Research Performing Organisations: The Bonn PRINTEGER Statement 

   Forsberg, Ellen-Marie; Anthun, Frank Otto; Bailey, Sharon; Birchley, Giles; Bout, Henriette; Casonato, Carlo; Fuster, Gloria González; Heinrichs, Bert; Horbach, Serge; Jacobsen, Ingrid; Janssen, Jacques; Kaiser, Matthias; Lerouge, Inge; van der Meulen, Barend; Sarah de Rijcke, Sarah; Saretzki, Thomas; Sutrop, Margit; Tazewell, Marta; Varantola, Krista; Vie, Knut Jørgen; Zwart, Hub; Zöller, Mira (Springer, 2018-08)
   This document presents the Bonn PRINTEGER Consensus Statement: Working with Research Integrity—Guidance for research performing organisations. The aim of the statement is to complement existing instruments by focusing ...
   Journal article
  • Erythrocyte DHA and AA in infancy is not associated with general development five years later in Nepalese children 

   Henjum, Sigrun; Kvestad, Ingrid; Shrestha, Merina; Ulak, Manjeswori; Chandyo, Ram K.; Thorne-Lyman, Andrew L.; Shrestha, Prakash S.; Kjellevold, Marian; Hysing, Mari; Strand, Tor A. (BMC, 2018-07-19)
   Background Long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) especially docosahexaenoic acid (DHA) and arachidonic acid (AA) are crucial for normal brain development in utero and in early infancy. Data on fatty acid status ...
   Journal article
  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2017 

   Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri Linn Smith; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018-06)
   Research report
  • Årsstatistikk fra legevakt 2017 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018-03-22)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
   Research report
  • Tarrying with Sexual Matters. Thinking Change from Lacan to Badiou 

   Michelsen, Magnus (The University of Bergen, 2018-02-23)
   This dissertation interrogates the significance of Alain Badiou's traversal of the antiphilosophy of Jacques Lacan, and the implications of that traversal for Badiou's thinking on the preconditions for the subject ...
   Doctoral thesis
  • Patient's and health care provider's perspectives on music therapy in palliative care - an integrative review 

   Schmid, Wolfgang; Rosland, Jan Henrik; von Hofacker, Sebastian; Hunskår, Irene; Bruvik, Frøydis Kristine (BioMed Central, 2018-02-20)
   Background: The use of music as therapy in multidisciplinary end-of-life care dates back to the 1970s and nowadays music therapy (MT) is one of the most frequently used complementary therapy in in-patient palliative care ...
   Journal article
  • Pairwise comparisons across species are problematic when analyzing functional genomic data 

   Dunn, Casey W.; Zapata, Felipe; Munro, Catriona; Siebert, Stefan; Hejnol, Andreas (National Academy of Sciences, 2018-01-04)
   There is considerable interest in comparing functional genomic data across species. One goal of such work is to provide an integrated understanding of genome and phenotype evolution. Most comparative functional genomic ...
   Journal article
  • Kompetanse i legevakt og legevaktsentral – implementering av akuttmedisinforskriften 

   Midtbø, Vivian; Leirvåg, Jens; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2017-12-11)
   På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i mars 2017 en spørreundersøkelse blant alle legevakter og legevaktsentraler i Norge. Formålet var å kartlegge kompetansen blant ...
   Research report
  • The causal effect of workload on labour supply of older employees 

   Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-12)
   Several policies are implemented to keep older workers in the labour force, but little is known about their effects. We investigate the effects of a particular program: at the age of 55, Norwegian teachers’ workload is ...
   Working paper
  • Risiko, sårbarhet og beredskap. En casestudie av tre kommuner som ble rammet av oktoberflommen på Vestlandet i 2014 

   Gaukstad, Eldrid (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-09)
   Denne studien tar for seg krisehåndtering i forbindelse med oktoberflommen som rammet Vestlandet i 2014. Flommen skyldtes kraftig nedbør over en tredagersperiode hvor det totalt kom 200 – 300 mm nedbør over store områder. ...
   Working paper
  • Mål- og resultatstyring av politiet. En studie av Justis‐ og beredskapsdepartementet sin mål‐ og resultatstyring av Politidirektoratet i perioden 2004–2016 

   Njaastad, Malene Liljedahl (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-09)
   Ved hjelp av dokumentanalyse og intervju tar denne studien for seg praktiseringen av mål- og resultatstyring (MRS) i styringsdialogen mellom Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Politidirektoratet (POD) i perioden ...
   Working paper
  • Is incentivizing by subsidizing a better way of managing chronic health conditions? 

   Islam, M. Kamrul; Kjerstad, Egil (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-09)
   The recognition that chronic care delivery is sub‐optimal has led many health authorities around the world to its redesign. In Norway, the Department of Health implemented the Coordination Reform in January 2012 with the ...
   Working paper
  • Politiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. juli 2011 

   Ryssdal, Annbjørg (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-09)
   Denne studien tek føre seg endringar i styringskapasiteten til Politiets tryggleiksteneste (PST) etter terrorangrepet 22. juli 2011. Hovudelementa for studien er interne strukturelle organisasjonsendringar, samordning med ...
   Working paper
  • Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? 

   Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-09)
   Competition among physicians is widespread, but compelling empirical evidence on the impact on service provision is limited, mainly due to lack of exogenous variation in the degree of competition. In this paper we exploit ...
   Working paper
  • Rettighetsfesting av BPS. - store forventninger, betinget suksess 

   Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Lindèn, Tord Skogedal; Rubecksen, Kristin (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-09)
   Rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – § 2‐1 d i pasient‐ og brukerrettighetsloven (PBL) – trådte i kraft 1. januar 2015, og omfatter: Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig ...
   Research report
  • Evolutionary and behavioral analysis of neuropeptides in bilaterians 

   Thiel, Daniel (The University of Bergen, 2017-06-29)
   Neuropeptides are a diverse group of neurosecretory signaling molecules that are utilized by the nervous system of all bilaterian animals. These signaling molecules are involved in most physiological processes and can ...
   Doctoral thesis
  • Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evaluering av "Plansatsing mot store byer" 

   Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit; Lindèn, Tord Skogedal (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-06)
   «Plansatsing mot store byer» er et femårig program fra 2013–2017 for å medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging, i de fire største byområdene: Oslo, Bergen, Trondheim ...
   Research report
  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2016 

   Eikeland, Ole Johan; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2017-06)
   Rapporten viser at vakttårnregistreringane underestimerer tal kontaktar samanlikna med tal rekningskort i Helfo. Dei sju vakttårna har samla sett hatt ratenedgang dei siste seks åra, inkludert året 2016, der totaltraten ...
   Research report
  • Årsstatistikk fra legevakt 2016 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2017-05-18)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2016. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
   Research report
  • Cleavage modification did not alter blastomere fates during bryozoan evolution 

   Vellutini, Bruno Cossermelli; Martin Duran, Jose Maria; Hejnol, Andreas (BioMed Central, 2017-04-28)
   Background: Stereotypic cleavage patterns play a crucial role in cell fate determination by precisely positioning early embryonic blastomeres. Although misplaced cell divisions can alter blastomere fates and cause embryonic ...
   Journal article