Now showing items 1-8 of 8

 • Influensapandemien høsten 2009: Henvendelser til legevakt 

  Press, Kenneth; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
  I forbindelse med den forventede influensapandemien høsten 2009 tok Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen initiativ til en bredt anlagt undersøkelse for å studere sykdommen og dens konsekvenser. Nasjonalt kompetansesenter ...
  Research report
 • Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 

  Aasmoe, Nanfrid; Andersen, Cathrine Møller; Hunskår, Steinar; Hansen, Elisabeth Holm (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2001-10)
  Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse ved Porsgrunn legevakt om fastlegeordningen og pasienttilstrømming til legevakten i 2006. Formålet med studien var å undersøke om det var pasienter tilhørende legesentra ...
  Research report
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007 

  Morken, Tone; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe; Zakariassen, Erik (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2008-01)
  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med ...
  Research report
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 

  Morken, Tone; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2009-12)
  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger ...
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2009 

  Eikeland, Ole-Johan; Hansen, Elisabeth Holm; Press, Kenneth; Tønsaker, Signe; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-06)
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2010 

  Eikeland, Ole-Johan; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar; Press, Kenneth; Tønsaker, Signe (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2011-05)
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2011 

  Eikeland, Ole-Johan; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-06)
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport frå 2008 

  Eikeland, Ole-Johan; Hansen, Elisabeth Holm; Press, Kenneth; Tønsaker, Signe; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-06)
  Research report