Now showing items 1-1 of 1

  • Psykiske vansker hos hjemmeboende barn med tiltak fra barnevernet 

   Iversen, Anette Christine; Havik, Toril; Jakobsen, Reidar; Stormark, Kjell Morten (Universitetsforlaget, 2008)
   Gjennom et samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region Vest har Barnevernets utviklingsenter på Vestlandet undersøkt psykisk helse blant barn i 10-12 års alder som mottar tiltak fra barnevernet ...
   Journal article