Now showing items 1-1 of 1

  • Skaping av meirverdi gjennom opne data om kollektivtrafikk 

   Bergheim, Livar (The University of Bergen, 2015-05-04)
   Tema i denne oppgåva er opne data, med ei avgrensing mot kollektivtrafikkdata. Djupnestudien er retta mot verksemda til Skyss, det fylkeskommunale kollektivtrafikkselskapet i Hordaland. Omgrepet opne data" inneber ...
   Master thesis