Now showing items 1-1 of 1

  • Multimedia i dynamisk presentasjons generator 2.0 

   Ingvaldsen, Bjørn Ove (The University of Bergen, 2008-10-01)
   Oppgaven omhandler en ny implementasjon av innholdshåndteringssystemet Dynamic Presetation Generator DPG, hvor hovedvekten av oppgaven tar for seg integrering av multimediafunksjonalitet i systemet.
   Master thesis