Results Per Page:

Now showing items 1-57 of 391

  Matematikk og Naturvitenskap: 400 (79)
  Matematikk og naturvitenskap: 400 (24)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470 (2)
  Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470 (8)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Bioinformatikk: 475 (2)
  Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Bioinformatikk: 475 (7)
  Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Genetikk og genomikk: 474 (1)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420 (74)
  Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420 (13)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Algoritmer og beregnbarhetsteori: 422 (1)
  Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Algoritmer og beregnbarhetsteori: 422 (5)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Databaser og multimediasystemer: 428 (3)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kommunikasjon og distribuerte systemer: 423 (1)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kunnskapsbaserte systemer: 425 (1)
  Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Matematisk modellering og numeriske metoder: 427 (2)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Sikkerhet og sårbarhet: 424 (5)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse: 429 (2)
  Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Systemutvikling og -arbeid: 426 (4)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Teoretisk databehandling, programmeringsspråk og -teori: 421 (21)
  Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Teoretisk databehandling, programmeringsspråk og -teori: 421 (1)
  Matematikk og naturvitenskap: 400::Matematikk: 410 (3)
  Mathematics and natural science: 400 (32)
  Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470 (3)
  Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470::Cell biology: 471 (1)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science (1)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420 (23)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420:: System development and system design: 426 (1)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Algorithms and computability theory: 422 (1)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Simulation, visualization, signal processing, image processing: 429 (10)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::System development and system design: 426 (1)
  Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Theoretical computer science, programming languages and programming theory: 421 (2)
  Mathematics and natural scienses: 400 (24)
  Mathematics and natural scienses: 400::Basic biosciences: 470 (8)
  Mathematics and natural scienses: 400::Basic biosciences: 470::Bioinformatics: 475 (7)
  Mathematics and natural scienses: 400::Basic biosciences: 470::Genetics and genomics: 474 (1)
  Mathematics and natural scienses: 400::Information and communication science: 420 (13)
  Mathematics and natural scienses: 400::Information and communication science: 420::Algorithms and computability theory: 422 (5)
  Mathematics and natural scienses: 400::Information and communication science: 420::Mathematic modelling and numerical methods: 427 (2)
  Mathematics and natural scienses: 400::Information and communication science: 420::System development and design: 426 (4)
  Mathematics and natural scienses: 400::Information and communication science: 420::Theoretical computer science, programming science and theory: 421 (1)
  Mathematics and natural scienses: 400::Mathematics: 410 (3)
  Medical disciplines: 700 (1)
  Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710 (1)
  Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical microbiology: 715 (1)
  Medisinske fag: 700 (1)
  Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710 (1)
  Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk genetikk: 714 (1)
  Midical sciences: 700 (1)
  Midical sciences: 700::Basic medical, dental and veterinary sciences: 710 (1)
  Midical sciences: 700::Basic medical, dental and veterinary sciences: 710::Medical genetics: 714 (1)
  Technology: 500 (5)
  Technology: 500::Information and communication technology: 550 (4)
  Technology: 500::Information and communication technology: 550::Computer technology: 551 (3)
  Teknologi: 500 (14)
  Teknologi: 500::Bioteknologi: 590 (1)
  Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550 (12)
  Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Datateknologi: 551 (7)