Now showing items 196-749 of 749

   Subject
   fagforening [1]
   Fallujah [1]
   familiegjenforening [1]
   familieinnvandring [1]
   fattigdomsreduksjon [1]
   feedback loop [1]
   felles ideologi [1]
   felles makt [1]
   feltarbeid [1]
   female labour [1]
   Feminisme [2]
   Field Work [1]
   financial crises [1]
   Financial crisis [1]
   financialization [1]
   finansdepartementet [1]
   first time voters [1]
   fleirmetode [1]
   fleirnivåanalyse [1]
   flernivåanalyse [2]
   flernivåmodell [1]
   FNs berekraftsmål [1]
   folkeopprør [1]
   forebygging [1]
   foreign agent law [1]
   forholdstallsvalg [1]
   forsvarsutgifter [1]
   forvaltningsordning, [1]
   Framing [1]
   France [1]
   fremmedfrykt [1]
   Fremskrittspartiet [1]
   French Politics [1]
   Frivillige organisasjoner [1]
   FrP [2]
   fylkeskommuner [1]
   Game theory [3]
   gender inequality [1]
   Gender Population modeling [1]
   gerilja [1]
   German political parties [1]
   gerrymandering [1]
   global financial crisis [1]
   globale rammeavtalar [1]
   globalisation [1]
   globalisering [1]
   good governance [1]
   governance [2]
   governance of the less well-off [1]
   GSP [1]
   Guatemala [1]
   Gujarat [1]
   haldningsmodellen [1]
   Hareid [1]
   helse [1]
   helsereform [1]
   helsetjenester [1]
   Hindu-Muslim conflict [1]
   historical analysis [1]
   Historical development [1]
   historical legacies [1]
   Hizbollahs utvikling [1]
   holdninger [1]
   Homophobia [1]
   hordaland [1]
   Horizontal and vertical voter alignment [1]
   Human Rights [1]
   Human rights [1]
   human rights [1]
   humanistisk maktfaktor [1]
   humanitarian crisis [1]
   hunger strike [1]
   Høgskolen i Bergen [1]
   Høgskolen i Oslo og Akershus [1]
   Høgskolen i Sogn og Fjordane [1]
   Høgskolen i Volda [1]
   Høyesterett [2]
   høyesterett [1]
   Høyrepopulisme [1]
   høyrepopulisme [1]
   høyreradikale [1]
   ICC FN Uganda Sudan Darfur Museveni Bashir Moreno-Ocampo [1]
   Ill-treatment [1]
   immigrant Roma [1]
   impact [1]
   incarceration [1]
   income per capita [1]
   incorporate [1]
   independence [1]
   India [2]
   inequality [2]
   initial conditions [1]
   Initiative 26 [1]
   innenlandsutslipp [1]
   innhaldsanalyse [1]
   institusjon [1]
   institusjonell endring [1]
   institusjonelle forklaringsvariabler [1]
   institusjoner [1]
   institutional factors [1]
   institutionalism [1]
   Integration narratives [1]
   integritetssystemer [1]
   inter-ethnic group [1]
   Interesseaktører [1]
   Interesserepresentasjon [1]
   internal armed conflict [1]
   internasjonalisering [1]
   International Law [1]
   international relations [1]
   international society [1]
   intervju [7]
   IPCC [1]
   Iran [1]
   Iraq [1]
   ISIS [1]
   Islam [1]
   islam [1]
   Islamic State [1]
   Israel [1]
   Italy [2]
   Ja til livet bevegelsen [1]
   jordvern [1]
   kapitalmobilitet [1]
   Kenya elections [1]
   Kinesisk bistand [1]
   Kirkens Nødhjelp [1]
   kjønn [1]
   Klima [1]
   klimagassutslipp [1]
   klimapolitikk [1]
   Kommunesamanslåing [1]
   Kommunesammenslåing [1]
   komparativ [1]
   komparativ casestudie [4]
   kompensasjonsperspektivet [1]
   Kompetanse [1]
   konfliktsone [1]
   konstitusjonsnivå [1]
   kontaktteori [1]
   Korrupsjon [1]
   korrupsjon [4]
   korrupsjonsobservasjon [1]
   Kosovo [1]
   krisehåndtering [1]
   krisekommunikasjon [1]
   krysstabellanalyse [1]
   Kuznet [1]
   Kuznets-curve [1]
   kvalitativ intervjumetode [1]
   kvalitativ metode [8]
   kvalitativ studie [1]
   kvalitetsløft [1]
   Kvalitetsreformen [1]
   kvantitativ metode [3]
   kvantitativ spørreundersøkelse [1]
   kvantitativ studie [1]
   kvantitative elementer [1]
   Kvinne representasjon [1]
   Kvinneinteresser [1]
   Kvinnepolitikk [1]
   Kvinner [1]
   kvinner [1]
   Kvinnevennlig politikk [1]
   Labor unions [1]
   lacking gender dimension [1]
   Latvia [1]
   Legal Institutions [1]
   Lehman Brothers [1]
   Liberalisation [1]
   Libya conflict [1]
   limited pluralism [1]
   Literature review [1]
   Lithuania [1]
   Litigation [1]
   Lobbyisme [1]
   Lobbystrategi [1]
   logistic regression analysis [1]
   logistisk regresjon [1]
   Lukket-kretsløpsteori [1]
   maktfordeling [1]
   maktmisbruk [1]
   maritime capabilities [1]
   maritime strategy [1]
   mass-incarceration [1]
   mål-basert evaluering [1]
   mechanisms [1]
   Media [1]
   media systems [1]
   Medialisering [1]
   Mediatization [1]
   mellomstatlig kontakt [1]
   Menneskerettar [1]
   Menneskerettigheter [1]
   menneskerettigheter [1]
   meta-analysis [1]
   meta-regression analysis [2]
   Methods [1]
   metodetriangulering [2]
   Middle East [1]
   military reform [1]
   militær maktfaktor [1]
   militær maktposisjon [1]
   miljøpolitikk [1]
   minoritetsbefolkning [1]
   minority nationalism [1]
   minority rights [1]
   minority rule [1]
   Mississippi [1]
   mistrust [1]
   mitigating climate change [1]
   MLG [1]
   mobilization [2]
   mock elections [1]
   modeling ethics [1]
   Moderation [1]
   monarchies [1]
   money [1]
   Motivation [1]
   Multi-level governance [1]
   multilevel [1]
   Multilevel Analysis [1]
   Multilevel analysis [2]
   multilevel modelling [1]
   multilevel regression [1]
   multinomial logit [1]
   muslim [1]
   muslimkritisk [1]
   nasjonal identitet [1]
   nasjonal strategi [1]
   nasjonalisme [1]
   Natural resources [1]
   naturressurser [1]
   naval thinking [1]
   Neopatrimonialisme [1]
   Nested Games [1]
   Network-Enabled Capability [1]
   news media [1]
   NGO [1]
   NGOs [1]
   non,recognised states [1]
   Nordic [1]
   Nordic model [1]
   Norge [2]
   norsk politisk historie [1]
   norsk skattepolitikk [1]
   Norske statsministre [1]
   northern sea route [1]
   Northern waters [1]
   Norway [5]
   Norwegian public [1]
   nyliberalisme [1]
   næringslivets samfunnsansvar [1]
   nødhjelp [1]
   Objektiv definering. [1]
   OECD [1]
   OECD-retningslinjer [1]
   Offentlig sektor reformer [1]
   offentlige anskaffelser [1]
   Oil [1]
   olje [1]
   Online Service Providers [1]
   operational art [1]
   Outcome [1]
   Pacts [1]
   Panel data [1]
   panel data [1]
   paneleffekteori [1]
   partier [1]
   partikoalisjoner [1]
   partipolitikk [1]
   Party members [1]
   Party membership [1]
   party polarization [1]
   Party system formation [1]
   Party systems [1]
   Path-dependence [1]
   pension [1]
   Petroleum [1]
   Petroleumsbistand [1]
   philosophy of engineering [1]
   Police reform [1]
   policial-administrative-dichotomy [1]
   policy diffusion [1]
   Policy Unintended consequences [1]
   Politi [1]
   politi [2]
   political culture [1]
   political demands [1]
   Political economy [1]
   political education [1]
   political finance [1]
   political forces [1]
   Political funding [1]
   political influence [1]
   Political instability [2]
   political legitimacy [1]
   political liberalization [1]
   political opportunity structures [1]
   Political Parties [1]
   Political Prisoners [1]
   Political Risk [1]
   political sphere [1]
   politifagforeninger [1]
   politisk kommunikasjon [1]
   Politisk kynisme [1]
   Politisk legitimite [1]
   politiske skandaler [1]
   politiske skifter [1]
   populism [1]
   populist radial right [1]
   Post-communist corruption [1]
   Post-communist Europe [1]
   post-war [1]
   Postmaterialist thesis [1]
   prejudice [1]
   presidential general election [1]
   prison [1]
   pro-life [1]
   Procedural justice [1]
   process tracing [3]
   process tracing. [1]
   process-tracing [1]
   prochoice [1]
   Prodi [1]
   prosess-sporing [3]
   prosessporing [1]
   Protest [1]
   protest behaviour [1]
   public opinion [1]
   Public sector reform [1]
   publication [1]
   QCA [1]
   qualitative analysis [1]
   Qualitative Comparative Analysis [1]
   Qualitative Interviews [1]
   qualitative method [1]
   qualitative research [1]
   qualitative study [1]
   quality of government [1]
   quantiative [1]
   quantitative [1]
   radicalization [1]
   radikalisering [1]
   Rajasthan [1]
   Ramadi [1]
   Rebel group fragmentation [1]
   Rebel-to-Party-Transformation [1]
   Reform [1]
   Regime [1]
   regime [1]
   Regime breakdown [1]
   Regime typologies [1]
   Regional participation [1]
   regional reforms [1]
   Regionalisering [1]
   Regionalism [1]
   regresjonsanalyse [2]
   regression [1]
   regression analysis [1]
   Rekruttering [1]
   renewables [1]
   representasjon [1]
   representation [1]
   republics [1]
   resource classification [1]
   Resource curse [1]
   resource curse [1]
   Resources for infrastructure [1]
   respondentanalyse [1]
   Ressursforbannelse [1]
   retributivism [1]
   rettsstaten [1]
   reversal [1]
   Reversed cleavage model [1]
   revolution [2]
   right to food [1]
   right-wing populism [1]
   Roe vs Wade [1]
   Roma people [1]
   RtoP [1]
   Ruini [1]
   Russia [3]
   Russland [2]
   saksegenskaper [1]
   samarbeid [1]
   samfunnssikkerhet [1]
   Sammenliknende politikk [1]
   sammenliknende politikk [1]
   Samvirke [1]
   sanksjonar [1]
   Sámi [1]
   scale shift [1]
   Scientific controversy [1]
   Scotland [1]
   SD [1]
   seapower [1]
   secession [1]
   secessionism [1]
   secessionism, [1]
   self-government [1]
   Senegal [1]
   Separatism [2]
   separatist [1]
   Serbia [1]
   shipping [1]
   Sivilsamfunn [2]
   skandaler [1]
   skatt [1]
   skattemoral [1]
   Skattereform [1]
   social capital [2]
   social constructivism [1]
   social heterogeneity [1]
   social investment strategy [1]
   social movement [1]
   Social Movement Theory [1]
   social movement theory [1]
   Social Movements [3]
   social sustainability [1]
   social-marginalisation [1]
   Socio-economic inequality [1]
   socioeconomic [1]
   sosial desintegrasjon [1]
   Sosial kapital [1]
   sosial marginalisering [1]
   sosial samhørighet [1]
   sosiale bevegelser [1]
   South Africa [1]
   Southern Europe [1]
   Spatial regression [1]
   SPD [1]
   Special Procedures [1]
   spending [1]
   Spillteori [1]
   Sri Lanka [1]
   stat [1]
   state capacity [1]
   Staten [1]
   Statsvennlighet [1]
   stereotypes [1]
   strategic mobilisation [1]
   strategic thinking [1]
   strategy of paired comparison [1]
   styresett [1]
   styringsevne [1]
   Sub-Optimality [1]
   Sub-Saharan Africa [1]
   sub-Saharan Africa [1]
   Subjektiv definering [1]
   subnasjonal variasjon [1]
   Success [1]
   Survey [1]
   survey design [1]
   survey experiment [1]
   survey experiments [1]
   survival [1]
   Sustainable development [1]
   SVP [1]
   Sweden [2]
   Switzerland [1]
   symbolic representation [1]
   Syria [1]
   Syrian conflict [1]
   System dynamics [1]
   system dynamics [1]
   Systemic risk [1]
   Sør-Sudan [1]
   Tater/Romani people [1]
   terrorism [1]
   terrorisme [2]
   Texas [1]
   The Arab spring [1]
   The Five Star Movement [1]
   The Free Aceh Movement (GAM) [1]
   The Human Right to Water [1]
   The playing field [1]
   the populist radical right [1]
   The Progress Party [1]
   the Royal Norwegian Navy (RNoN) [1]
   the Russian Federation Navy (RFN) [1]
   The Special Rapporteur on Safe Drinking Water and Sanitation [1]
   threat perceptions [1]
   Threats [1]
   three-dimensional political space [1]
   tillit [1]
   tiltak 13 [1]
   Time series [1]
   time-series-cross-section [1]
   tine [1]
   Too big to fail [1]
   Torture [1]
   Trade unions [1]
   transisjon [2]
   Transition [1]
   transitions [1]
   Transparency International [1]
   transportpolitikk [1]
   trust [1]
   Tunisia [2]
   turnout [1]
   Uchaguzi [1]
   UDI [1]
   Uganda [1]
   Ukraina [1]
   Ukraine [1]
   Ulstein [1]
   Undertrykking [1]
   UNFCCC [1]
   ungdommer [1]
   ungdomspartier [1]
   UNGP [1]
   United Nations [1]
   Urban-rural cleavage [1]
   USA [3]
   utanrikspolitikk [1]
   utdanningssystemer [1]
   utlendingsloven [1]
   Utvikling [1]
   utvikling [1]
   utviklingsland [1]
   valence issue [1]
   valg [1]
   valglover [1]
   valgordning [1]
   valgsystem [1]
   Vanntilgang [1]
   Vatican [1]
   vekstkurveanalyse [1]
   velferdsstaten [1]
   Vold [1]
   voldelig ekstremisme [1]
   Voldsmonopol [1]
   voluntary organizations [1]
   voting patterns [1]
   wage compression [1]
   Wales [1]
   war [1]
   welfare [1]
   welfare state [1]
   welfare policies [1]
   welfare programs [1]
   welfare regimes [1]
   Welfare state [2]
   welfare state [1]
   welfare state complaints system [1]
   Welfare-state [1]
   within- and between-analysis [1]
   women’s movement [1]
   xenofobia [1]
   youth influence in the society [1]
   ytringsfrihet [1]
   økonomisk utvikling [1]
   økonomisk vekst [1]