Now showing items 1-4 of 4

  • Effekten av bistand - vellykket demokratipromotering eller olje til autokratiets maskineri? 

   Jacobsen, Ida (The University of Bergen, 2011-06-01)
   Hensikten med denne oppgavene er å ta opp spørsmålet hvilken effekt har bistand på demokrati? Svarene på dette spørsmålet har vært svært motstridende da man på den ene siden har de som argumenterer for at bistand kan fungere ...
   Master thesis
  • For ein neve dollar: Effekten av korrupsjon på respekten for menneske sin fysiske integritet 

   Undertun, Bjarte (The University of Bergen, 2009-05-20)
   Denne undersøkinga studerer samanhengen mellom korrupsjon og statar sin respekt for individa sin rett til fysisk integritet, også kalla fysiske menneskerettar. Oppgåva spør for det første kva for verknad korrupsjon har på ...
   Master thesis
  • Illegitim valgmanipulasjon i Russland. Fra vondt til verre eller mer av det samme? 

   Bogen, Øystein (The University of Bergen, 2014-05-05)
   Det russiske parlamentsvalget i 2011 var det mest omstridte i landet i nyere tid. Titusener tok til gatene for å kreve omvalg, etter en valgprosess som i følge opposisjonen var den skitneste noen sinne. I denne avhandlingen ...
   Master thesis
  • Sosial kapital -: hvor kommer det fra? 

   Jakobsen, Kristian Blixhavn (The University of Bergen, 2010-10-04)
   I denne masteroppgaven undersøker jeg ulike antagelser om hvor sosial kapital kommer fra, og hvordan den blir opprettholdt. Jeg jobber ut i fra følgende problemstilling: Hvor kommer sosial kapital fra? Ut i fra eksisterende ...
   Master thesis