Now showing items 1-1 of 1

  • Multivariat modellering og prediksjon av brennverdi og tettleik i naturgass 

   Skartland, Liv Kjersti (The University of Bergen, 2010-02-19)
   Denne oppgåva er utført i samarbeid med CMR Instrumentation, Bergen. Problemstillinga for oppgåva var å bruke multivariate metodar for å lage modellar som er i stand til å predikere tettleik og brennverdi i naturgass. Det ...
   Master thesis