Now showing items 35-633 of 633

   Subject
   bankansatte [1]
   Barnehage [1]
   barnehage [1]
   barnehager [1]
   Bauman [1]
   beauty products [1]
   bedriftskultur [1]
   bedriftstilhørighet [1]
   Beredskapshjem [1]
   Bergen [1]
   Bhil [1]
   biografiske dybdeintervjuer [1]
   Blumer [1]
   Board-level representation [1]
   Bofellesskap [1]
   Boltanski [1]
   Boltanski, Thevenot [1]
   border control [1]
   Boudon [1]
   Bourdieus teori [1]
   bruksverdi [1]
   Bryllup [1]
   Buprenorphine diversion [1]
   Bureaucracy [1]
   bussjåføryrket [1]
   bygdestrid [1]
   bytteverdi [1]
   Cambridge [1]
   capitalism [1]
   cars [1]
   case [1]
   casestudie [2]
   CEO [1]
   commitment [1]
   consumption [1]
   Control [1]
   Corporate collecting [1]
   det doble likestillingsparadokse [1]
   Det sivile samfunn [1]
   Development [2]
   Deviance [1]
   digitalisering [1]
   dignity [1]
   dobbeltarbeid [1]
   Domestisering [1]
   Dorothy E. Smith [1]
   durkheimiansk tradisjon [1]
   E-post [1]
   effektivitetsarbeid [1]
   egalitære verdier [1]
   Eksperter [1]
   Ekteskap [1]
   Elite [1]
   Embeddedness [1]
   Emotions [1]
   endringsimplementering [1]
   endringsvillige [1]
   Energi [1]
   Entreprenørskap [1]
   entreprenørskap [1]
   environmentalism [1]
   ernæring [1]
   Ethic of Care [1]
   Ethics [1]
   Etnisitet [1]
   etnisitet [1]
   etnisk tillhörighet [1]
   etnografisk [1]
   Eurocentrism [1]
   Executive pay [1]
   Exit [1]
   fadderveke [1]
   Fagopplæring [1]
   fagopplæring [1]
   fagorganisering [1]
   familie [2]
   Familieliv [1]
   familiesosiologi [1]
   Familievennlig [1]
   Family immigration [1]
   fattigdom [1]
   fattighus [1]
   fellesskap [1]
   felt [1]
   femininitet [1]
   Feminisme [1]
   fengselsforskning [1]
   fest [1]
   Finansialisering [1]
   Fjerde sektor [1]
   Fjernarbeid [1]
   Fleksibilitet [2]
   flyktningkrise [1]
   folkehelse [1]
   folkehelsearbeid [1]
   Forankring [1]
   Fordelingspolitikk [1]
   forestilling [1]
   Forlovelse [1]
   formue [1]
   formueskonsentrasjon [1]
   forventninger til jenter [1]
   fosterhjem [1]
   Fotball [1]
   Foucault [1]
   föreställd likhet [1]
   framandgjering [1]
   Framing [1]
   fremføring [1]
   Fritid [1]
   Frivillig arbeid [2]
   Frivillige organisasjoner [2]
   frivillighet [1]
   fysisk aktivitet [1]
   Førtidspensjonering [1]
   Gender [1]
   gender mainstreaming [1]
   gjeld [1]
   Global South [1]
   globalisering [1]
   Goffman [1]
   Governmentality [1]
   Gramsci [1]
   Granovetter [1]
   gränsdragningar [1]
   Grådighet [1]
   Greed [1]
   Grensedragning [1]
   grensekontroll [1]
   grenser [1]
   Grensesetting [1]
   Grounded Theory [1]
   grounded theory [1]
   Habitus [1]
   habitus [1]
   Hegemoni [1]
   Hero trope [1]
   hierarkisk klyngeanalyse (AHC) [1]
   hierarkistrukturer [1]
   historisk tilbakeblikk [1]
   Holdninger [1]
   holdninger [1]
   Hospital [2]
   hverdagens problematikk [1]
   Hverdagsliv [1]
   hverdagsliv [1]
   HVPU [1]
   Hydro [1]
   høyreradikalisme [1]
   Ian Hacking [1]
   Idealer [1]
   idealkropp [1]
   Identitet [3]
   identitet [1]
   idrett [2]
   ikke-vernet arbeid [1]
   Immigration administration [1]
   India [2]
   Individualisering [1]
   individualisering [1]
   Individualitet [1]
   Industrikapitalisme [1]
   Industriselskap [1]
   informasjon [1]
   innovasjon [1]
   inntekter [1]
   inntektsulikhet [2]
   Innvandrere [1]
   innvandrere [1]
   Innvandrerlag [1]
   innvandrerorganisasjoner [1]
   Innvandring [1]
   Institusjonalisering [1]
   institusjonalisering [2]
   institusjonelle trekk [1]
   Institusjoner [1]
   integrering [1]
   intensivert markedskonkurranse [1]
   Interaksjon [1]
   interest organizations [1]
   Internasjonalt [1]
   Internet [1]
   Intervju [1]
   intervju [8]
   intra-European [1]
   introduksjon [1]
   irregulære [1]
   IS [1]
   Islam [1]
   islam [1]
   Islamkritikk [1]
   Jeffrey Alexander [1]
   jenter [2]
   Jobbautonomi [1]
   Journalistikk [1]
   Justification [1]
   kapital [1]
   kapitalinntekter [1]
   Kapitalisme [1]
   Karriere [1]
   kartleggingsprøver [1]
   Khayelitsha [1]
   Kirkenes [1]
   Kirkens Bymisjon [1]
   Kjellberg [1]
   Kjønn [4]
   kjønn [5]
   kjønnede moralske rasjonaliteter [1]
   kjønnsroller [1]
   kjønnstradisjonelle arbeidsmønstre [1]
   Klasse [2]
   klasse [2]
   Klima [1]
   knapphetens tyranni [1]
   kollektivtrafikk [1]
   Kommunal finansforvaltning [1]
   kommune [1]
   Kommunikasjonsteknologi [1]
   Komparasjon [1]
   komparativ [1]
   konflikt [1]
   konfliktmegling [1]
   konfliktrådet [1]
   Konserndirektør [1]
   kontroll [2]
   Korrupsjon [1]
   kriminologi [1]
   Kritikk [1]
   kropp [2]
   kroppspress [1]
   Kultur [2]
   kultur og livsstil [1]
   kulturell kapital [1]
   kulturell klasseanalyse [1]
   kulturell overklasse [1]
   kulturelle forståelsesrammer [1]
   Kulturkontakt [1]
   kunnskap [1]
   kunstnere [1]
   kunstneres inntekter [1]
   Kunstpolitikk [1]
   Kunstsamling [1]
   kvalitativ casestudie [1]
   kvalitativ metode [9]
   kvalitativ studie [2]
   kvalitative intervjuer [3]
   Kvalitativt [1]
   kvalitet [1]
   Kvam [1]
   kvantitativ [1]
   kvantitativ metode [1]
   Kvinnedominert [1]
   Kvinnelig kjønnslemlestelse [1]
   Kvinnelig omskjæring [1]
   kvinneperspektiv [1]
   kvinner [2]
   labor unions [1]
   labour [1]
   lean production [1]
   Ledelse [1]
   Leder [1]
   Lederavlønning [1]
   Lederlønn [1]
   Legitimacy [2]
   Legitimation [1]
   Legitimering [1]
   legitimering [1]
   Legitimitet [1]
   Likestilling [1]
   liquid [1]
   livsløpssosiologi [1]
   livsvalg [1]
   local communities [1]
   lokaldemokrati [1]
   lokalisering [1]
   lone mothers’ allowance [1]
   Luhmann [1]
   Lærerutdanning [1]
   Læreryrket [1]
   lærling [1]
   Lønn [1]
   Lønnet arbeid [1]
   lønnsforskjeller [1]
   lønnsinntektsutvikling [1]
   Makronivå [1]
   Makt [2]
   makt [1]
   maktforhold [1]
   Management compensation [1]
   Maskulinitet [1]
   Matematikk [1]
   Mauss [1]
   MCA [1]
   Mcdonaldization [1]
   Media [1]
   Medicalisation [1]
   Medieoffentlighet [1]
   mellomledd [1]
   mellomsfære [1]
   Merger [2]
   Michèle Lamont. [1]
   Middelklasse [1]
   migranter [1]
   Migrasjon [1]
   migrasjon [1]
   Migration [1]
   migration [1]
   mikrokjendiser [1]
   Mikronivå [1]
   Miljø [1]
   miljøpolitikk [1]
   Minoritetsbakgrunn [1]
   miskreditert [1]
   Mobil [1]
   Mobilisering [1]
   Mobiltelefon [1]
   modernitet [1]
   Molde [1]
   mood change [1]
   moral [1]
   Mother-blame [1]
   Motivasjon [1]
   Muslim [1]
   narrativ [1]
   Narratives [1]
   NAV [1]
   Navneskikker [1]
   Nedadgående sosial mobilitet [1]
   NEET [1]
   neighborhood diversity [1]
   network technology [1]
   New York [1]
   NIFU [1]
   Nonprofit organizations [1]
   Norge [4]
   normalitet, [1]
   Normer [1]
   norsk fagopplæring [1]
   norskhet [1]
   Norway [5]
   Næringsliv [1]
   næringsmiddelindustri [1]
   nøytralitet [1]
   observasjon [1]
   offentlig [1]
   Offentlig lærerutdanning [1]
   Omsorg [1]
   omsorgsansvar [1]
   omsorgsarbeider [1]
   Omsorgsrasjonalitet [1]
   omstillingsevne [1]
   Opiate maintenance treatment [1]
   Oppfølging [1]
   oppvekst [2]
   Opsjoner [1]
   Opsjonsprogram [1]
   Opsjonsutbetaling [1]
   ORDC [1]
   Orders of worth [1]
   organisasjonssosiologi [1]
   Organizational change [2]
   Oslo [1]
   outsider/outcast [1]
   overgangsritual [1]
   overklasse [1]
   Oxford [1]
   paid work [1]
   Panel data [2]
   panelanalyse [1]
   parasosial interaksjon [1]
   Parforhold [1]
   Paris [1]
   pass [1]
   passport [1]
   Påvirkning [1]
   PC [1]
   PDA [1]
   Pedagogikk [1]
   Pensjon [1]
   performance [1]
   Personalordninger [1]
   petroleum [1]
   Petroleum production [1]
   photo elicitation [1]
   Pierre Bourdieu [1]
   plassmyter [1]
   political socialization [1]
   populasjon [1]
   postmoderne teorier [1]
   poverty [1]
   Power [1]
   practice [1]
   Praksis [1]
   praksis [1]
   Prestasjonsbasert avlønning [1]
   prestasjonspress [1]
   Prison [1]
   privat [1]
   Problemstillinger [1]
   Produksjonskonsepter [1]
   Profesjonsutdanning [1]
   Prosess [1]
   Prosessindustri [1]
   protest [1]
   proximity [1]
   psykisk utviklingshemmede [1]
   Psykisk utviklingshemming [1]
   psykisk utviklingshemming [1]
   Psykisk utviklingshemning [1]
   psykiske lidelser [1]
   Rationality [1]
   realfagspoengordningen [1]
   refleksiv habitus [1]
   Reform 94 [2]
   refugee crisis [1]
   Refugees Welcome to the Arctic [1]
   Reinås [1]
   Reiten [1]
   Relasjoner [1]
   relasjoner [2]
   Religionskontakt [1]
   Resistance [2]
   resistance [1]
   Rettspsykiatri [1]
   risiko [1]
   risiko graviditet [1]
   Risikoteori [1]
   risk [1]
   Risk assessments [1]
   robin hood huset [1]
   role-making [1]
   Romania [1]
   rusavhengighet [1]
   Rusmiljø [1]
   rusproblematikk [1]
   rutine [1]
   Ryder [1]
   Salg [1]
   salience hierarchy [1]
   Samfunnsansvar [1]
   Schuman [1]
   Science for policy [1]
   selvstendighet [1]
   semi-strukturert intervju [1]
   semistrukturerte intervjuer [1]
   Service [1]
   Serviceklasse [1]
   serviceyrker [1]
   SIAN [1]
   Sickness absence [2]
   Sikkerhet [1]
   sivil ulydighet [1]
   sivilsamfunn [1]
   sivilsamfunnet [1]
   Skole [1]
   skole [2]
   skolestrid [1]
   Smarttelefon [1]
   social drama [1]
   Social network sites [3]
   social status [1]
   Socialmovements [1]
   Sociology [1]
   solidaritet [1]
   Somalia [1]
   sosial bakgrunn [1]
   Sosial bevegelse [1]
   sosial bevegelse [1]
   sosial forandring [1]
   sosial klasse [1]
   Sosial reproduksjon [1]
   Sosial ulikhet [1]
   sosial ulikhet [2]
   Sosiale medier [1]
   sosiale risikostrukturer [1]
   Sosiale tjenester [1]
   sosiale ulikheter [1]
   sosialt drama [1]
   Sosialtjenesteloven [1]
   Sosiologi [2]
   sosioøkonomiske endringer [1]
   South Africa [1]
   Spain [1]
   Spesialundervisning [1]
   state–society relations [1]
   statlig kontroll [1]
   Sted [1]
   stedsidentitet [1]
   Steinerskolen [1]
   Stigmatisering [1]
   Storbritannia [1]
   Storskog [1]
   Stortinget [1]
   straffegjennomføring [1]
   strafferettslig tilregnlighet [1]
   strategier [1]
   structuration [1]
   Struktur [1]
   strukturell ambivalens [1]
   Støttekontakt [1]
   Støttekontaktordningen [1]
   subaltern studies [1]
   subjektive [1]
   subkultur [1]
   Sustainability [1]
   svangerskap [1]
   svenska immigranter [1]
   Sverige [1]
   Sweden [1]
   Sykefravær [1]
   sykefravær [1]
   symbolsk makt [1]
   Symbolske grenser [1]
   symbolske skillelinjer [1]
   Systemteori [1]
   Tacit knowledge [1]
   Teach First [1]
   Technology adoption barriers [1]
   Teknologi [1]
   Terra [1]
   Terror [1]
   Terrorisme [1]
   Thévenot [1]
   tilbakeføringsprosess [1]
   Tilgjengelig [1]
   Tilgjengelighet [1]
   tilhøyrsel [1]
   Tilknytning [1]
   Tillit [1]
   tillit [1]
   Tilpasset opplæring [1]
   tilrettelagt arbeid [1]
   tilslutning [1]
   Tjenestebruker [1]
   Tjenestemottaker [1]
   Top executives [1]
   Toppledelse [1]
   Toppleder [1]
   Tradisjon [1]
   Transnasjonalisme [1]
   trening [1]
   Treningskontakt [1]
   Treningskontaktordningen [1]
   treningssenter [1]
   Trepartsrelasjon [1]
   trivsel [1]
   Uførepensjon [1]
   Uførepensjonering [1]
   ulik sosial bakgrunn [1]
   Ulrich Beck Nikolas Rose [1]
   Ulrich Becks teori [1]
   Uncertainty [1]
   unge voksne [3]
   unpaid work [1]
   utanförskap [1]
   Utdanning [2]
   utdanning [1]
   utdanningsdebatt [1]
   utdanningssektoren [1]
   Utdanningssosiologi [1]
   utdanningssystem [1]
   Utdanningsvalg [1]
   Utfordringer [1]
   Utlandet [1]
   utvikling i norsk fagopplæring [1]
   Utviklingsarbeid [1]
   velferd [1]
   velferdssosiologi [1]
   velferdsstat [1]
   Velferdsstaten [1]
   velferdsstaten [1]
   Velferdstjeneste [1]
   Verdiorden [1]
   vernet arbeid [1]
   Videregående opplæring [1]
   Videreutdanning [1]
   Vietnam [1]
   visjoner [1]
   Voluntary associations [1]
   voluntary organizations [1]
   Voracity [1]
   web technologies [1]
   Websites [1]
   Welfare state [1]
   welfare state [1]
   Will Atkinson [1]
   Work-family conflikt [1]
   worker participation [1]
   works councils [1]
   World Capital of Culture [1]
   Worst-case scenario [1]
   YouTube [1]
   yrkesaktive kvinner [1]
   Yrkesfag [1]
   yrkesutdanning [1]
   Yrkesvalg [1]
   Zoella [1]
   Økonomisk organiseringfellesskap [1]
   økonomisk overklasse [1]