Now showing items 358-633 of 633

   Subject
   narrativ [1]
   Narratives [1]
   NAV [1]
   Navneskikker [1]
   Nedadgående sosial mobilitet [1]
   NEET [1]
   neighborhood diversity [1]
   network technology [1]
   New York [1]
   NIFU [1]
   Nonprofit organizations [1]
   Norge [4]
   normalitet, [1]
   Normer [1]
   norsk fagopplæring [1]
   norskhet [1]
   Norway [5]
   Næringsliv [1]
   næringsmiddelindustri [1]
   nøytralitet [1]
   observasjon [1]
   offentlig [1]
   Offentlig lærerutdanning [1]
   Omsorg [1]
   omsorgsansvar [1]
   omsorgsarbeider [1]
   Omsorgsrasjonalitet [1]
   omstillingsevne [1]
   Opiate maintenance treatment [1]
   Oppfølging [1]
   oppvekst [2]
   Opsjoner [1]
   Opsjonsprogram [1]
   Opsjonsutbetaling [1]
   ORDC [1]
   Orders of worth [1]
   organisasjonssosiologi [1]
   Organizational change [2]
   Oslo [1]
   outsider/outcast [1]
   overgangsritual [1]
   overklasse [1]
   Oxford [1]
   paid work [1]
   Panel data [2]
   panelanalyse [1]
   parasosial interaksjon [1]
   Parforhold [1]
   Paris [1]
   pass [1]
   passport [1]
   Påvirkning [1]
   PC [1]
   PDA [1]
   Pedagogikk [1]
   Pensjon [1]
   performance [1]
   Personalordninger [1]
   petroleum [1]
   Petroleum production [1]
   photo elicitation [1]
   Pierre Bourdieu [1]
   plassmyter [1]
   political socialization [1]
   populasjon [1]
   postmoderne teorier [1]
   poverty [1]
   Power [1]
   practice [1]
   Praksis [1]
   praksis [1]
   Prestasjonsbasert avlønning [1]
   prestasjonspress [1]
   Prison [1]
   privat [1]
   Problemstillinger [1]
   Produksjonskonsepter [1]
   Profesjonsutdanning [1]
   Prosess [1]
   Prosessindustri [1]
   protest [1]
   proximity [1]
   psykisk utviklingshemmede [1]
   Psykisk utviklingshemming [1]
   psykisk utviklingshemming [1]
   Psykisk utviklingshemning [1]
   psykiske lidelser [1]
   Rationality [1]
   realfagspoengordningen [1]
   refleksiv habitus [1]
   Reform 94 [2]
   refugee crisis [1]
   Refugees Welcome to the Arctic [1]
   Reinås [1]
   Reiten [1]
   Relasjoner [1]
   relasjoner [2]
   Religionskontakt [1]
   Resistance [2]
   resistance [1]
   Rettspsykiatri [1]
   risiko [1]
   risiko graviditet [1]
   Risikoteori [1]
   risk [1]
   Risk assessments [1]
   robin hood huset [1]
   role-making [1]
   Romania [1]
   rusavhengighet [1]
   Rusmiljø [1]
   rusproblematikk [1]
   rutine [1]
   Ryder [1]
   Salg [1]
   salience hierarchy [1]
   Samfunnsansvar [1]
   Schuman [1]
   Science for policy [1]
   selvstendighet [1]
   semi-strukturert intervju [1]
   semistrukturerte intervjuer [1]
   Service [1]
   Serviceklasse [1]
   serviceyrker [1]
   SIAN [1]
   Sickness absence [2]
   Sikkerhet [1]
   sivil ulydighet [1]
   sivilsamfunn [1]
   sivilsamfunnet [1]
   Skole [1]
   skole [2]
   skolestrid [1]
   Smarttelefon [1]
   social drama [1]
   Social network sites [3]
   social status [1]
   Socialmovements [1]
   Sociology [1]
   solidaritet [1]
   Somalia [1]
   sosial bakgrunn [1]
   Sosial bevegelse [1]
   sosial bevegelse [1]
   sosial forandring [1]
   sosial klasse [1]
   Sosial reproduksjon [1]
   Sosial ulikhet [1]
   sosial ulikhet [2]
   Sosiale medier [1]
   sosiale risikostrukturer [1]
   Sosiale tjenester [1]
   sosiale ulikheter [1]
   sosialt drama [1]
   Sosialtjenesteloven [1]
   Sosiologi [2]
   sosioøkonomiske endringer [1]
   South Africa [1]
   Spain [1]
   Spesialundervisning [1]
   state–society relations [1]
   statlig kontroll [1]
   Sted [1]
   stedsidentitet [1]
   Steinerskolen [1]
   Stigmatisering [1]
   Storbritannia [1]
   Storskog [1]
   Stortinget [1]
   straffegjennomføring [1]
   strafferettslig tilregnlighet [1]
   strategier [1]
   structuration [1]
   Struktur [1]
   strukturell ambivalens [1]
   Støttekontakt [1]
   Støttekontaktordningen [1]
   subaltern studies [1]
   subjektive [1]
   subkultur [1]
   Sustainability [1]
   svangerskap [1]
   svenska immigranter [1]
   Sverige [1]
   Sweden [1]
   Sykefravær [1]
   sykefravær [1]
   symbolsk makt [1]
   Symbolske grenser [1]
   symbolske skillelinjer [1]
   Systemteori [1]
   Tacit knowledge [1]
   Teach First [1]
   Technology adoption barriers [1]
   Teknologi [1]
   Terra [1]
   Terror [1]
   Terrorisme [1]
   Thévenot [1]
   tilbakeføringsprosess [1]
   Tilgjengelig [1]
   Tilgjengelighet [1]
   tilhøyrsel [1]
   Tilknytning [1]
   Tillit [1]
   tillit [1]
   Tilpasset opplæring [1]
   tilrettelagt arbeid [1]
   tilslutning [1]
   Tjenestebruker [1]
   Tjenestemottaker [1]
   Top executives [1]
   Toppledelse [1]
   Toppleder [1]
   Tradisjon [1]
   Transnasjonalisme [1]
   trening [1]
   Treningskontakt [1]
   Treningskontaktordningen [1]
   treningssenter [1]
   Trepartsrelasjon [1]
   trivsel [1]
   Uførepensjon [1]
   Uførepensjonering [1]
   ulik sosial bakgrunn [1]
   Ulrich Beck Nikolas Rose [1]
   Ulrich Becks teori [1]
   Uncertainty [1]
   unge voksne [3]
   unpaid work [1]
   utanförskap [1]
   Utdanning [2]
   utdanning [1]
   utdanningsdebatt [1]
   utdanningssektoren [1]
   Utdanningssosiologi [1]
   utdanningssystem [1]
   Utdanningsvalg [1]
   Utfordringer [1]
   Utlandet [1]
   utvikling i norsk fagopplæring [1]
   Utviklingsarbeid [1]
   velferd [1]
   velferdssosiologi [1]
   velferdsstat [1]
   Velferdsstaten [1]
   velferdsstaten [1]
   Velferdstjeneste [1]
   Verdiorden [1]
   vernet arbeid [1]
   Videregående opplæring [1]
   Videreutdanning [1]
   Vietnam [1]
   visjoner [1]
   Voluntary associations [1]
   voluntary organizations [1]
   Voracity [1]
   web technologies [1]
   Websites [1]
   Welfare state [1]
   welfare state [1]
   Will Atkinson [1]
   Work-family conflikt [1]
   worker participation [1]
   works councils [1]
   World Capital of Culture [1]
   Worst-case scenario [1]
   YouTube [1]
   yrkesaktive kvinner [1]
   Yrkesfag [1]
   yrkesutdanning [1]
   Yrkesvalg [1]
   Zoella [1]
   Økonomisk organiseringfellesskap [1]
   økonomisk overklasse [1]