Now showing items 1-1 of 1

  • "Terrarisme" og finansiell alkymi - om den kommunale sektorens finansialisering 

   Løding, Tomas Hostad (The University of Bergen, 2011-01-05)
   Høsten 2007 kom det frem at en rekke norske kraftkommuner gjennom flere år hadde brukt fremtidig konsesjonskraftinntekter som sikkerhet for å ta opp store lån i DnB Nor og Depfa Bank. Pengene ble plasser i en serie finansielle ...
   Master thesis