Now showing items 1-1 of 1

  • Hjem til småbyen: En studie av sted, identitet og tilknytning 

   Siem, Sigurd (The University of Bergen, 2009-05-15)
   Oppgaven tar utgangspunkt i følgende tematikk: Hvilken plass har oppvekststeder i menneskers konstruksjon av egen biografi i dagens samfunn? Den teoretiske posisjoneringen tar her utgangspunkt i om hvor vidt spesifikke ...
   Master thesis