Now showing items 1-1 of 1

  • Den klassede kroppen. Smak og avsmak i den norske overklassen 

   Sølvberg, Lisa Maria Breistein (The University of Bergen, 2017-06-16)
   Denne masterstudien har som mål å kaste lys over hvordan kulturelle klasseskiller diskursivt gir seg uttrykk når det gjelder vårt aller næreste og tilsynelatende mest individuelle – kroppen. Med dette som overordnet fokus ...
   Master thesis