Results Per Page:

Now showing items 1-100 of 205

  ADHD (1)
  Adult migrants (1)
  AFP (1)
  airconditioning (1)
  aleneforeldre (1)
  Anerkjennelse (1)
  ansatte (1)
  Ansvarsreformen (1)
  Antagonisme (1)
  Anti-korrupsjon (1)
  Arbeid (5)
  Arbeider (1)
  Arbeiderklasse (1)
  Arbeidsliv (2)
  arbeidsmarkedstilknytning (1)
  arbeidsorganisering (1)
  Arbeidsorienteringer (1)
  Arbeidsprosesser (1)
  arbeidssituasjon (1)
  Arbeidssosiologi (1)
  arbeidssosiologi (2)
  Arbeidsteilung (1)
  autonomi (1)
  Avtalefestet pensjon (AFP) (1)
  Barnehage (1)
  barnehage (1)
  Bauman (1)
  beauty products (1)
  bedriftskultur (1)
  bedriftstilhørighet (1)
  Beredskapshjem (1)
  Bergen (1)
  Bhil (1)
  biografiske dybdeintervjuer (1)
  Blumer (1)
  Board-level representation (1)
  Bofellesskap (1)
  Boltanski, Thevenot (1)
  border control (1)
  Bourdieus teori (1)
  Bryllup (1)
  Buprenorphine diversion (1)
  Bureaucracy (1)
  bussjåføryrket (1)
  Cambridge (1)
  capitalism (1)
  cars (1)
  case (1)
  casestudie (1)
  CEO (1)
  commitment (1)
  consumption (1)
  Control (1)
  Corporate collecting (1)
  Det sivile samfunn (1)
  Development (2)
  Deviance (1)
  dobbeltarbeid (1)
  Domestisering (1)
  durkheimiansk tradisjon (1)
  E-post (1)
  effektivitetsarbeid (1)
  Eksperter (1)
  Ekteskap (1)
  Elite (1)
  Embeddedness (1)
  Emotions (1)
  endringsimplementering (1)
  endringsvillige (1)
  Energi (1)
  Entreprenørskap (1)
  environmentalism (1)
  Ethic of Care (1)
  Ethics (1)
  Etnisitet (1)
  etnisitet (1)
  etnisk tillhörighet (1)
  Eurocentrism (1)
  Executive pay (1)
  Exit (1)
  Fagopplæring (1)
  fagopplæring (1)
  familie (1)
  Familieliv (1)
  Familievennlig (1)
  Family immigration (1)
  fattigdom (1)
  fattighus (1)
  felt (1)
  Feminisme (1)
  fengselsforskning (1)
  Finansialisering (1)
  Fjerde sektor (1)
  Fjernarbeid (1)
  Fleksibilitet (2)
  Forankring (1)
  Fordelingspolitikk (1)
  forestilling (1)
  Forlovelse (1)
  fosterhjem (1)