Results Per Page:

Now showing items 1-100 of 231

  ADHD (1)
  Adult migrants (1)
  AFP (1)
  airconditioning (1)
  aleneforeldre (1)
  alkohol (1)
  Anerkjennelse (1)
  ansatte (1)
  ansettelsesprosesser (1)
  Ansvarsreformen (1)
  Antagonisme (1)
  Anthony Giddens (1)
  Anti-korrupsjon (1)
  Arbeid (5)
  Arbeider (1)
  Arbeiderklasse (1)
  Arbeidsliv (2)
  arbeidsmarkedstilknytning (2)
  arbeidsorganisering (1)
  Arbeidsorienteringer (1)
  Arbeidsprosesser (1)
  arbeidssituasjon (1)
  Arbeidssosiologi (1)
  arbeidssosiologi (2)
  Arbeidsteilung (1)
  autonomi (1)
  Avtalefestet pensjon (AFP) (1)
  Barnehage (1)
  barnehage (1)
  barnehager (1)
  Bauman (1)
  beauty products (1)
  bedriftskultur (1)
  bedriftstilhørighet (1)
  Beredskapshjem (1)
  Bergen (1)
  Bhil (1)
  biografiske dybdeintervjuer (1)
  Blumer (1)
  Board-level representation (1)
  Bofellesskap (1)
  Boltanski (1)
  Boltanski, Thevenot (1)
  border control (1)
  Boudon (1)
  Bourdieus teori (1)
  bruksverdi (1)
  Bryllup (1)
  Buprenorphine diversion (1)
  Bureaucracy (1)
  bussjåføryrket (1)
  bygdestrid (1)
  bytteverdi (1)
  Cambridge (1)
  capitalism (1)
  cars (1)
  case (1)
  casestudie (1)
  CEO (1)
  commitment (1)
  consumption (1)
  Control (1)
  Corporate collecting (1)
  Det sivile samfunn (1)
  Development (2)
  Deviance (1)
  dignity (1)
  dobbeltarbeid (1)
  Domestisering (1)
  durkheimiansk tradisjon (1)
  E-post (1)
  effektivitetsarbeid (1)
  egalitære verdier (1)
  Eksperter (1)
  Ekteskap (1)
  Elite (1)
  Embeddedness (1)
  Emotions (1)
  endringsimplementering (1)
  endringsvillige (1)
  Energi (1)
  Entreprenørskap (1)
  environmentalism (1)
  ernæring (1)
  Ethic of Care (1)
  Ethics (1)
  Etnisitet (1)
  etnisitet (1)
  etnisk tillhörighet (1)
  Eurocentrism (1)
  Executive pay (1)
  Exit (1)
  fadderveke (1)
  Fagopplæring (1)
  fagopplæring (1)
  familie (1)
  Familieliv (1)
  Familievennlig (1)
  Family immigration (1)
  fattigdom (1)