Results Per Page:

Now showing items 1-100 of 194

  ADHD (1)
  Adult migrants (1)
  AFP (1)
  aleneforeldre (1)
  Anerkjennelse (1)
  Ansvarsreformen (1)
  Antagonisme (1)
  Anti-korrupsjon (1)
  Arbeid (5)
  Arbeider (1)
  Arbeiderklasse (1)
  Arbeidsliv (2)
  arbeidsmarkedstilknytning (1)
  arbeidsorganisering (1)
  Arbeidsorienteringer (1)
  Arbeidsprosesser (1)
  arbeidssituasjon (1)
  Arbeidssosiologi (1)
  arbeidssosiologi (2)
  Arbeidsteilung (1)
  autonomi (1)
  Avtalefestet pensjon (AFP) (1)
  Barnehage (1)
  Bauman (1)
  bedriftskultur (1)
  bedriftstilhørighet (1)
  Behandling (1)
  Beredskapshjem (1)
  Bhil (1)
  Board-level representation (1)
  Bofellesskap (1)
  Boltanski, Thevenot (1)
  border control (1)
  Bourdieus teori (1)
  Bryllup (1)
  Buprenorphine diversion (1)
  Bureaucracy (1)
  bussjåføryrket (1)
  Cambridge (1)
  casestudie (1)
  CEO (1)
  commitment (1)
  Control (1)
  Corporate collecting (1)
  Det sivile samfunn (1)
  Development (1)
  Deviance (1)
  dobbeltarbeid (1)
  Domestisering (1)
  durkheimiansk tradisjon (1)
  E-post (1)
  effektivitetsarbeid (1)
  Eksperter (1)
  Ekteskap (1)
  Elite (1)
  Embeddedness (1)
  Emotions (1)
  endringsimplementering (1)
  endringsvillige (1)
  Energi (1)
  Entreprenørskap (1)
  environmentalism (1)
  Ethic of Care (1)
  Ethics (1)
  Etnisitet (1)
  etnisitet (1)
  etnisk tillhörighet (1)
  Executive pay (1)
  Exit (1)
  Fagopplæring (1)
  fagopplæring (1)
  familie (1)
  Familieliv (1)
  Familievennlig (1)
  Family immigration (1)
  fattigdom (1)
  fattighus (1)
  felt (1)
  Feminisme (1)
  Finansialisering (1)
  Fjerde sektor (1)
  Fjernarbeid (1)
  Fleksibilitet (2)
  Forankring (1)
  Fordelingspolitikk (1)
  Forlovelse (1)
  fosterhjem (1)
  Frafall (1)
  framandgjering (1)
  Framing (1)
  Fritid (1)
  Frivillig arbeid (2)
  Frivillige organisasjoner (2)
  föreställd likhet (1)
  Førtidspensjonering (1)
  Gender (1)
  gender mainstreaming (1)
  Governmentality (1)
  Gramsci (1)
  Granovetter (1)