Now showing items 193-641 of 641

   Subject
   Ga South Municipality [1]
   Garbage can [1]
   garbagecan [1]
   general management [1]
   Ghana [1]
   Gjesdal [1]
   Gjørv-kommisjonen [1]
   globalisation [1]
   Governance [3]
   governance networks [1]
   government [1]
   government public school [1]
   Governmentality [1]
   grunnopplæring [1]
   Grønne sertifikater [1]
   Habermas [2]
   Haiti [1]
   Handlingsrom [1]
   Hatlestad-raset [1]
   Haugesund [1]
   health authorities [1]
   helhetsforståelse [1]
   helse [1]
   helse- og omsorgstjenesteloven [1]
   helseforvaltning [1]
   helsesektor [1]
   hierarchical approach [1]
   hierarki [1]
   Higher education [1]
   higher education [2]
   historisk institusjonalisme [1]
   hospital [1]
   human capital [1]
   humanitarian organisations [1]
   Hybrid [1]
   hybrid [1]
   hygiene and psychiatry [1]
   høringsmetoder [1]
   høyere utdanning [2]
   høyskole reputation management [1]
   Idealisme [1]
   Idealmodell [1]
   Identity [1]
   identity [1]
   IKT [1]
   IKT-politikk [1]
   implementation [2]
   implementation of LEAP [1]
   implementering [2]
   independent power producers [1]
   Individualisme [2]
   infrastruktur [1]
   Initiativ for etisk handel [1]
   Innovasjon [2]
   innovasjon [1]
   Innvandringspolitikk [1]
   Institusjonelt-kulturelt perspektiv [1]
   Institusjoner [1]
   institutional capital [1]
   institutional change [1]
   institutional logic [1]
   Institutional performance [1]
   institutional performance [1]
   Institutional theory [1]
   Institutional trust [1]
   Institutions [1]
   instrumentelt perspektiv [1]
   Instrumentelt-strukturelt perspektiv [1]
   Integreringspolitikk [1]
   Integrerte Operasjoner [1]
   Interessehevdingsperspektiv [1]
   intergovernmentalism [1]
   interkommunale modell [1]
   internasjonalisering [1]
   International organizations [1]
   intervju [1]
   introduksjonsprogrammet [1]
   IPP [1]
   Iraq [1]
   iverksetting [1]
   JD [1]
   jiu-jitsu [1]
   John Searle [1]
   Joined-up-government [1]
   Justis- og beredskapsdepartementet [1]
   Kina [1]
   kjønnspolaritetsdiskursen [1]
   KKDA [1]
   klesbransjen [1]
   klimaendringer [1]
   klimatilpasning [1]
   Kommunal hjemmetjeneste [1]
   kommunal modell [1]
   kommunal sektor [1]
   kommune [2]
   Kommuner [1]
   Kommunereform [1]
   kommunereform [1]
   Kommunesamarbeid [1]
   kommunesammenslåing [3]
   kommunestyre [1]
   kommunestørrelse [1]
   kommunikasjon [1]
   komparativ studie [2]
   konfliktperspektiv [1]
   Konsernkommune [1]
   Konsernmodell [1]
   Kontraktualismen [1]
   Kontroll [1]
   Koordinering [1]
   korporatisme [1]
   Kostnadseffektivitet [1]
   Kraft [1]
   Kraftmarked [1]
   Kriger [1]
   Krise [3]
   krise [2]
   Krisehåndtering [4]
   krisehåndtering [2]
   Kriseledelse [1]
   krysspressteori [1]
   kunnskapsdeling [1]
   Kunnskapspolitikk [1]
   Kurdistan [1]
   kvalitativ casestudie [1]
   kvalitativ innholdsanalyse [1]
   kvalitativ metode [5]
   Kvalitativt casestudie [1]
   Kvalitet [2]
   kvantitativ analyse [1]
   kvantitativ tilnærming [1]
   labour market sector [1]
   Land [1]
   langsgående tidsdesign [1]
   Leadership [1]
   leadership [1]
   ledelse [1]
   leger [1]
   legitimacy [1]
   likekjønnede [1]
   Likelønn [1]
   likeverdsdiskursen [1]
   LO [1]
   Lobbyisme [1]
   Local Governance [1]
   Lokal luftforurensning [1]
   lokaldemokrati [1]
   lokalpolitikk [1]
   lærerprofesjon [1]
   Læring [3]
   læring [1]
   læringsprosess [1]
   makt [2]
   Malawi [1]
   management [1]
   management accountants [1]
   management functions [1]
   management history [1]
   martial arts [1]
   matmakt [1]
   Mål [1]
   Mål- og resultatstyring [3]
   mål- og resultatstyring [1]
   målgruppe [1]
   Måltal [1]
   Media [1]
   medical disciplines [1]
   Medical professionalization [1]
   Medier [1]
   meiningsdanning [1]
   meldeplikt [1]
   merkevarebygging [1]
   meteorologisk kompetanse [1]
   method triangulation [1]
   Militær profesjonsidentitet [1]
   Miljøproblem [1]
   ministries [1]
   mission command [1]
   modus 2 [1]
   Motstand [1]
   Motstandbegrep [1]
   MRS [2]
   Multi-level governance [1]
   Multikulturalisme [1]
   Municipal services [1]
   Musikkterapi [1]
   Myanmar [1]
   NAADS [1]
   Nakivale [1]
   nasjonal handlingsplan [1]
   nation branding [1]
   naturfare [1]
   NAV [4]
   navy [1]
   NEP [1]
   Nettsamfunn [1]
   Nettverk [2]
   nettverk [2]
   nettverksanalyse [1]
   network-based approach [1]
   new pay reform [1]
   New Public Management [4]
   NFR [1]
   Nigeria [1]
   NNSO [1]
   Nodal [1]
   Nodal Governance [2]
   Node [1]
   NORAD [1]
   Nordland [1]
   noreg [1]
   Norge [1]
   norgesgruppen [1]
   norsk oljeindustri [1]
   norsk politikk [1]
   Norway [3]
   Norwegian Early Childhood Education and Care [1]
   NPM [1]
   NRK [1]
   nurses [1]
   NVE [1]
   Ny Giv [1]
   ny-institusjonell teori [1]
   nyliberalisme [1]
   Næringsliv [1]
   OFS [1]
   oktoberflommen [1]
   Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) [1]
   Oljepolitikk [1]
   Omdømme [1]
   omdømme [1]
   Omdømmebygging [1]
   omdømmebygging [1]
   omdømmehåndtering [1]
   omorganisering [1]
   Omsorg [1]
   omsorg [2]
   omsorgsrasjonalitet [1]
   Ontology of institutional action [1]
   Oppdrett [1]
   opplysningsplikt [1]
   Organisasjon [1]
   Organisasjonslæring [1]
   organisasjonsstruktur [2]
   Organisasjonsteoretiske perspektiv [1]
   organisation [1]
   organisering [4]
   organizational research methods [1]
   Organizational safety [1]
   organizational studies [1]
   Organizational Theory [1]
   Organized Crime [1]
   Participation [1]
   participatory evaluation [1]
   partipolitiske tilhørighet [1]
   Partnarskap [1]
   partnerskap [2]
   pedagogical leadership [1]
   Performance [1]
   Performance audit [1]
   performance audit [2]
   Permanence [1]
   persons [1]
   Personvern [1]
   Petroleumspolitikk [1]
   pluralisme [1]
   Poengsystem [1]
   Policing [1]
   Policy [3]
   policy [2]
   policy design [1]
   policy implementation [1]
   Policy making [1]
   Policy regression [1]
   policy-style [1]
   policysirkelen [1]
   political capital [1]
   Political Trust [1]
   political trust [1]
   Politics [1]
   politics [1]
   Politics and administration [1]
   Politiet [1]
   Politikk [1]
   Politisk deltagelse [1]
   Politiske kanaler [1]
   Population [1]
   Post-NPM [1]
   Power [1]
   power [1]
   preference shaping [1]
   Principles [1]
   problemløsningskapasitet [1]
   Profesjonalisme [1]
   Prosjekt [1]
   Prosjektbasert organisasjon [1]
   prosjekter [1]
   protection [1]
   PST [1]
   public institutions [1]
   public policy [1]
   public private partnership [1]
   public servants [1]
   public service motivation theory [1]
   qualitative approach [1]
   qualitative interviews [2]
   qualitative methodology [1]
   qualitative research [2]
   quantitative study [1]
   Rationality in action [1]
   reformer [1]
   reformpolitikk [1]
   refugee [1]
   regional utvikling [1]
   Regionalisering [2]
   regionalpark [1]
   regionreform [1]
   regnskapsførere [1]
   regresjonsanalyse [1]
   Regulering [1]
   reguleringer [1]
   Rema1000 [1]
   representantar [1]
   responsive regulation [1]
   ressurspool [1]
   Resultatindikator [2]
   Retorikk [1]
   rett [1]
   rettsstat [1]
   Risiko [2]
   Risk Management [1]
   robuste kommuner [1]
   Samfunnsansvar [1]
   samfunnsansvar [1]
   samfunnsikkerhet [1]
   Samfunnssikkerhet [1]
   samfunnssikkerhet [4]
   samfunnstryggleik [2]
   samhandling [2]
   samhandlingsområder [1]
   samhandlingsreformen [1]
   Sammenslutningen av fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) [1]
   Samordning [4]
   samordning [3]
   samordningsmekanismer [1]
   samstyring [1]
   Sao Hill [1]
   Savelugu District [1]
   school boards [1]
   School committees [1]
   seal ban [1]
   Searle’s realism [1]
   Security [2]
   seksualitet [1]
   seksualundervisning [1]
   sentral styring [1]
   settlement [1]
   Sikkerhetsforvaltning [1]
   Single Spine Pay Policy [1]
   Sivilsamfunnsorganisasjoner [1]
   skjønn [1]
   skjønnsutøvelse [1]
   Skole [1]
   skole [1]
   snømålinger [1]
   snøskred [1]
   social capital [3]
   Social responsibility [1]
   social trust [1]
   Sosial nettverksanalyse [1]
   Sosiale medier [1]
   South Africa [2]
   Specialization [1]
   Spesialisering [4]
   State [1]
   State Audit Institution [2]
   state building [1]
   state medicine [1]
   Statstradisjon [1]
   strategi [1]
   Strategies [1]
   strategisk kommunikasjon [1]
   Street-level bureaucracy [1]
   struktur [1]
   strukturellt skjønn [1]
   strukturreformer [1]
   Styring [1]
   Styringsdialog [2]
   styringsdialog [1]
   Styringsparametre [1]
   Sunnmøre [1]
   Support [1]
   Supreme Audit Institution [1]
   sverige [1]
   sykehus [2]
   sykepleiere [2]
   systemkapasitet [1]
   Tanzania [1]
   tarifforhandlinger [1]
   teachers [1]
   teams [1]
   technology capital [1]
   Terra-saken [1]
   Ties [1]
   Tildelingsbrev [1]
   Tilsyn [1]
   Time pressure [1]
   Trippel helix [1]
   Troms [1]
   Trust [1]
   tvang [1]
   Uganda [4]
   UN Committee [1]
   uncertainty [1]
   ungdomsskole [1]
   Union Mechanism [1]
   United Nations [1]
   universal primary education [1]
   universitet [2]
   university [1]
   university college [1]
   Utlendingsloven §38 [1]
   utvikling [1]
   utviklingspolitikk [1]
   utviklingssamarbeid [1]
   Value conflicts [1]
   varieties of capitalism [1]
   varslingskriterier [1]
   verdikjede for mat [1]
   verdikonflikter [1]
   Videregående opplæring [1]
   vignettes [1]
   Vik [1]
   vikarpool [1]
   vindkraft [1]
   Vitskap og samfunn [1]
   vitskapen si samfunnsrolle [1]
   Voss [1]
   vurderinger [1]
   Web 2.0 [1]
   Welfare adminsitration reform [1]
   whistle blowing [1]
   Whole-of-Government [1]
   Wicked problems [1]
   wicked problems [1]
   Willoch-doktrinen [1]
   Worker experiences [1]
   Zanzibar [1]
   § 4-6 annet ledd [1]