Now showing items 1-183 of 183

   Subject
   Academic freedom [1]
   Administrasjon [1]
   Administrative reform [1]
   aktør [1]
   Ansvar [1]
   anti-corruption measures [1]
   Areal- og transportpolitikk [1]
   Argumentasjon [1]
   Bergen [2]
   Bergen kommune [1]
   Beslutningsprosess [1]
   Blogg [1]
   Bybane [1]
   Canada [1]
   Capacity [1]
   Collective [1]
   Complexity [1]
   Corporate social responsibility [1]
   Corruption [1]
   Cross-cultural management [1]
   Dagmar [1]
   Datalagringsdirektivet [1]
   Deliberasjon [1]
   deliberasjon [1]
   Democracy [1]
   Demokrati [2]
   Demokratiutvikling [1]
   developing country [1]
   Dialog [1]
   Diskurs [1]
   E-governance [1]
   economic growth [1]
   Effektivitet [1]
   Efficacy [1]
   EU [2]
   Europakontor [1]
   Europaparlamentet [1]
   Europeisering [1]
   Facebook [1]
   Fairtrade [1]
   Fleirnivå [1]
   fleirnivåstyring [1]
   Flernivåstyre [1]
   Flernivåstyring [5]
   Folkehøyskole [1]
   forskingspolitisk organisering [1]
   forskningsråd [1]
   forskningsrådet [1]
   Forsvaret [1]
   Frihet [1]
   Følelser [1]
   Ga South Municipality [1]
   Garbage can [1]
   Governance [2]
   Habermas [1]
   Hatlestad-raset [1]
   Higher education [1]
   Hybrid [1]
   Idealisme [1]
   Idealmodell [1]
   Identity [1]
   IKT [1]
   IKT-politikk [1]
   implementation of LEAP [1]
   implementering [2]
   Individualisme [2]
   Initiativ for etisk handel [1]
   innovasjon [1]
   Innvandringspolitikk [1]
   Institusjonelt-kulturelt perspektiv [1]
   Institusjoner [1]
   Institutional theory [1]
   instrumentelt perspektiv [1]
   Instrumentelt-strukturelt perspektiv [1]
   Integreringspolitikk [1]
   Interessehevdingsperspektiv [1]
   internasjonalisering [1]
   Iraq [1]
   Joined-up-government [1]
   Kina [1]
   klesbransjen [1]
   Kommunal hjemmetjeneste [1]
   Kommuner [1]
   Kommunesamarbeid [1]
   konfliktperspektiv [1]
   Konsernkommune [1]
   Konsernmodell [1]
   Koordinering [1]
   Kriger [1]
   Krise [2]
   Krisehåndtering [3]
   Kriseledelse [1]
   kunnskapsdeling [1]
   Kunnskapspolitikk [1]
   Kurdistan [1]
   Kvalitativt casestudie [1]
   Kvalitet [1]
   Likelønn [1]
   Lobbyisme [1]
   Lokal luftforurensning [1]
   Læring [1]
   læringsprosess [1]
   Mål [1]
   Mål- og resultatstyring [1]
   Måltal [1]
   Militær profesjonsidentitet [1]
   Miljøproblem [1]
   modus 2 [1]
   Motstand [1]
   Motstandbegrep [1]
   Multikulturalisme [1]
   NAV [2]
   Nettsamfunn [1]
   Nettverk [1]
   New Public Management [1]
   NFR [1]
   Nigeria [1]
   Nodal [1]
   Nodal Governance [2]
   Node [1]
   Norway [1]
   NPM [1]
   NVE [1]
   Omdømme [1]
   Omdømmebygging [1]
   Omsorg [1]
   Organisasjon [1]
   Organisasjonsteoretiske perspektiv [1]
   Organizational safety [1]
   Organizational Theory [1]
   Organized Crime [1]
   Partnarskap [1]
   partnerskap [1]
   Performance [1]
   Personvern [1]
   Poengsystem [1]
   Policing [1]
   Policy [1]
   Political Trust [1]
   Politics and administration [1]
   Politiet [1]
   Politisk deltagelse [1]
   Politiske kanaler [1]
   Post-NPM [1]
   Power [1]
   Profesjonalisme [1]
   Prosjektbasert organisasjon [1]
   prosjekter [1]
   qualitative research [1]
   regional utvikling [1]
   Regionalisering [1]
   regionalpark [1]
   Regulering [1]
   reguleringer [1]
   Resultatindikator [1]
   Retorikk [1]
   rettsstat [1]
   Risiko [2]
   Risk Management [1]
   samfunnsansvar [1]
   Samfunnssikkerhet [1]
   samfunnstryggleik [1]
   Samordning [4]
   Savelugu District [1]
   Security [1]
   Sikkerhetsforvaltning [1]
   Sosial nettverksanalyse [1]
   Sosiale medier [1]
   South Africa [1]
   Spesialisering [4]
   Styringsdialog [1]
   Sunnmøre [1]
   Ties [1]
   Tilsyn [1]
   Uganda [1]
   Value conflicts [1]
   vindkraft [1]
   Vitskap og samfunn [1]
   vitskapen si samfunnsrolle [1]
   Web 2.0 [1]
   Welfare adminsitration reform [1]
   Whole-of-Government [1]
   Wicked problems [1]