Now showing items 1-2 of 2

  • Fra ildsjel til institusjon - En studie av Fairtrades framvekst i Norge 

   Pettersen, Eirik Asker (The University of Bergen, 2010-05-31)
   Denne oppgaven er en studie av Fairtrade-fenomenets framvekst i Norge. Fairtrade er et omfattende fenomen som inkluderer et nettverk av aktører som forsøker å sette problematikken på agendaen til både myndigheter og ...
   Master thesis
  • Kunsten å organisere for innovasjon. En casestudie av Arenaprosjektet MarinVEST 

   Rørvik, Ruth (The University of Bergen, 2009-02-06)
   Dette er en analyse av det offentlig initierte prosjektet MarinVEST. Analysen ser på hvilken kompetanse MarinVEST har hatt til å fremme kunnskapsspredning og økt innovasjonsevne innen den marine næringen på vestlandet. ...
   Master thesis