Now showing items 1-2 of 2

  • Politiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. juli 2011 

   Ryssdal, Annbjørg (The University of Bergen, 2017-06-21)
   Denne studien tek føre seg endringar i styringskapasiteten til Politiets tryggleiksteneste (PST) etter terrorangrepet 22. juli 2011. Hovudelementa for studien er interne strukturelle organisasjonsendringar, samordning med ...
   Master thesis
  • Ressurspooler i sykehus - en organisasjonsteoretisk studie 

   Barstad, Gina Knutson (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Etter tusenårsskiftet ble det lansert nye organisatoriske løsninger for bemanning ved norske sykehus. Ofte kalt bemanningsenhet, vikarpool eller ressurspool. De ble lansert som virkemiddel mot deltid, alternativ til private ...
   Master thesis