Results Per Page:

Now showing items 1-26 of 78

  Humanities: 000 (1)
  Humanities: 000::Linguistics: 010 (1)
  Humanities: 000::Linguistics: 010::Nordic languages: 018 (1)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400 (1)
  Matematikk og naturvitenskap: 400 (1)
  Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470 (1)
  Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Bioinformatikk: 475 (1)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450 (1)
  Mathematics and natural scienses: 400 (1)
  Mathematics and natural scienses: 400::Basic biosciences: 470 (1)
  Mathematics and natural scienses: 400::Basic biosciences: 470::Bioinformatics: 475 (1)
  Samfunnsvitenskap: 200 (33)
  Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320 (33)
  Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Arkivistikk: 326 (1)
  Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Bibliometri: 324 (1)
  Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Dokumentasjonsvitenskap: 325 (1)
  Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Informasjons- og kommunikasjonssystemer: 321 (2)
  Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Kunnskapsgjenfinning og organisering: 323 (3)
  Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 (2)
  Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289 (1)
  Social science: 200 (7)
  Social science: 200::Library and information science: 320 (7)
  Social science: 200::Library and information science: 320::Information and communication systems: 321 (1)
  Teknologi: 500 (1)
  Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550 (1)
  Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Annen informasjonsteknologi: 559 (1)