Now showing items 75-79 of 79

  • Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: Publiseringsstatistikk 2005-2014 

   Mikki, Susanne (The University of Bergen, 2015)
   Målet med denne rapporten er å synliggjøre universitetets publiseringsaktivitet over tid og i sammenlikning med norske breddeuniversitet. Bibliometriske mål anvendes gjerne som resultatindikatorer og er et uttrykk for den ...
   Research report
  • Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: Publiseringsstatistikk 2005-2015 

   Mikki, Susanne; Zygmuntowska, Marta (Universitetsbiblioteket i Bergen, 2016)
   Målet med denne rapporten er å synliggjøre universitetets publiseringsaktivitet over tid og i sammenlikning med norske breddeuniversitet. Bibliometriske mål anvendes gjerne som resultatindikatorer og er et uttrykk for ...
   Research report
  • Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: Statistikk og indikatorer 2013 

   Aksnes, Dag W.; Mikki, Susanne (Universitetsbiblioteket i Bergen, 2013-12-19)
   Publiserings- og siteringsdata er mye benyttet som resultatindikatorer på forskning. Grunnlaget for bruk av slike såkalte ”bibliometriske indikatorer” er at ny kunnskap – som er det prinsipielle mål med all grunnforskning ...
   Research report
  • Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: Statistikk og indikatorer 2014 

   Aksnes, Dag W.; Mikki, Susanne (Universitetsbiblioteket i Bergen, 2014)
   Denne rapporten gir en analyse av den vitenskapelige publiseringen ved Universitetet i Bergen for perioden 2005-2013. Rapporten er ment å være et hjelpeverktøy for fakultetene og instituttene i arbeidet med rapportering ...
   Research report
  • What Challenges Are Library Leaders Facing? 

   Landøy, Ane; Repanovici, Angela (BOCK + HERCHEN Verlag, 2012)
   In a recent research survey, approximately 250 Norwegian library leaders working at different levels in the libraries were asked about what they perceive as challenges in the new global world and how to collaborate and ...
   Chapter