Now showing items 651-1355 of 1355

   Subject
   Longitudinal [2]
   longitudinal studies [1]
   longitudinelle studier [1]
   Low back pain [1]
   Lvstilfredshet [1]
   Lærarstøtte [1]
   Lærende organisasjon [1]
   Madagascar [1]
   Major Depression [2]
   Management [1]
   Managers [1]
   Managua [1]
   manual coding [1]
   mapping [1]
   maternal depressive symptoms [1]
   Mathematics teaching [1]
   måling [1]
   MBCT [1]
   MBSR [3]
   MBT [2]
   MDD [1]
   measure [1]
   Measurement [2]
   mechanical restraints [1]
   Medarbeider [1]
   medfølelse [1]
   Media [1]
   medieeksponering [1]
   medisinbruk [1]
   Meditasjon [2]
   Meditation [2]
   meditation [1]
   mekaniske tvangsmidler [1]
   Meningsdannelse [1]
   Meningsdanning [1]
   Mental disorders [1]
   Mental Health [2]
   Mental health [2]
   mental health [8]
   Mental health complaints [1]
   Mental health services [1]
   mental helse [2]
   mental illness [2]
   Mental kontroll [1]
   Mentalisering [3]
   Mentaliseringsbasert psykoterapi [1]
   Mentaliseringsbasert terapi [2]
   Mentalization [1]
   Mestring [2]
   mestring [1]
   Meta-analysis [2]
   meta-kognitiv terapi [1]
   Metaanalyse [1]
   Metabolic syndrome [1]
   metacognition [1]
   metacognitive therapy [1]
   metakognitiv [1]
   Metakognitiv terapi [1]
   Mettet fett [1]
   MI [1]
   microbiota [1]
   military [1]
   Military families [1]
   Military psychology [1]
   Militærfamilier [1]
   Militærpsykologi [1]
   Mindful Self-Compassion [1]
   Mindfulness [8]
   mindfulness [2]
   Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) [1]
   Mindfulness-based coping [1]
   Mindfulness-based Stress Reduction [1]
   mindfulness-based stress reduction [1]
   Mindreårige flyktninger [1]
   Minimal depression [1]
   MMORPG [1]
   MMPI-2 [1]
   mode [1]
   Model of child sexual abuse [1]
   modified [1]
   modus [1]
   Mood [2]
   Mor-barn [1]
   Moral hazard [1]
   morality [1]
   Morondava [1]
   Mother Child Relations [1]
   mother–infant interaction [1]
   Motivasjon [2]
   Motivation [2]
   Motivational interviewing [1]
   motiverende samtale [1]
   Multidimensional [1]
   Multiple Drafts Model [1]
   Multisensory integration [1]
   narrativ eksponeringsterapi (NET) [1]
   Narrative Therapy [1]
   Narratives [1]
   nature-assisted therapy [1]
   Naturopplevelse [1]
   Nå-øyeblikk [1]
   Nedskjæringer [1]
   need for achievement [1]
   Negativ affektivitet [1]
   negative affect [1]
   negative effekter [1]
   negativt utfall [1]
   network analysis [1]
   Neural Inhibition [1]
   Neuro-g [1]
   Neuroaffective developmental psychology [1]
   Neuropsychological assessment [1]
   neuropsychology [1]
   Neuroticism [1]
   Nevroaffektiv utviklingspsykologi [1]
   Nevrobiologi [1]
   nevropsykologi [1]
   Nevrovitenskap [1]
   NHS [1]
   Nightmare [1]
   Nightmare distress [1]
   non-verbal communication [1]
   nonverbal communication [1]
   nonverbal kommunikasjon [1]
   Norge [1]
   Norsk ledelse [1]
   Norway [1]
   Norwegian Leadership [1]
   Norwegian Military [1]
   Nursing [1]
   Nyliberalisme [1]
   Nøkkelord: Drop-out [1]
   Observer perspective [1]
   Obsessive Compulsive Disorder [1]
   Obstetrics [1]
   occupational status [1]
   OCD [1]
   Oksytocin [1]
   Older adults [1]
   Omega-3 [1]
   Omsorgsevne [1]
   Omsorgssvikt [1]
   Omstilling [1]
   Online Therapy [1]
   operative yrker [1]
   operative. [1]
   oppfølging [1]
   opplevd sosial støtte [1]
   oppmerksomhet [1]
   Oppmerksomhetstrening [1]
   Oppmerksomt nærvær [2]
   oppmerksomt nærvær [3]
   Oppvåkning [1]
   oppvekstbetingelser [1]
   optimal activation [1]
   organisatoriske faktorer [1]
   Organization of health services [1]
   Organizational Change [1]
   Organizational Citizenship Behavior (OCB) [1]
   organizational commitment [1]
   Organizational learning [1]
   organizational traits [1]
   Outcome [1]
   Overvekt [1]
   P-FIT [1]
   Pain Management [1]
   Pakistani immigrant women [1]
   Panelstudie [1]
   Panic disorder [1]
   Paranoid personlighetsforstyrrelse [1]
   Parent Training [1]
   Parent training [1]
   Parental cancer [1]
   parental cancer [1]
   Parenting [1]
   parenting practices [1]
   Parenting style [1]
   parforhold [1]
   Participative decision-making [1]
   partner violence [1]
   partnervold [1]
   Passive-avoidant leadership [1]
   Pathogenic beliefs [1]
   Patient perspective [1]
   Patient perspectives [1]
   Patients’ experience [1]
   Patogene antakelser [2]
   Pårørende [1]
   PDD-NOS [1]
   PDQ-4+ [1]
   perception [1]
   Perceptions [1]
   perfeksjonisme [1]
   Performance [1]
   persepsjon [1]
   persistent symptoms [1]
   Personlegdom [1]
   Personlighet [1]
   Personlighetsforstyrrelse [2]
   Phenomenology [1]
   Physical Activity [1]
   Physical activity [3]
   Physical Pain [1]
   Physiological Correlates [1]
   physiology [1]
   pilot [1]
   Placebo [1]
   placebo [1]
   planlagte homofile familier [1]
   planlagte lesbiske familier [1]
   planned gay families [1]
   planned lesbian families [1]
   Plattformsjef [1]
   Play [1]
   Play Therapy [1]
   Policing [1]
   polyvagal teori [1]
   Polyvagal theory [1]
   positiv psykologi [1]
   Positive health [1]
   Post-traumatic stress disorder [1]
   post-traumatic stress symptoms [1]
   post-traumatisk stress [1]
   post-traumatisk stress-symptom [1]
   Postmodernism [1]
   Postpartum [1]
   Posttraumatic stress [1]
   Posttraumatic Stress Disorder [3]
   posttraumatic stress disorder [2]
   posttraumatic stress symptoms [1]
   posttraumatisk stress [1]
   posttraumatisk stressforstyrrelse [1]
   posttraumatisk stresslidelse [1]
   posttraumatisk stresslidelse (PTSD) [1]
   posttraumatiske stress-symptomer [1]
   Predictors [2]
   Predictors of outcome [1]
   prefrontal cortex [1]
   Pregnancy [1]
   premature [1]
   Premature Birth [1]
   premature spedbarn [1]
   Prestasjon [1]
   prestasjon [1]
   prestasjonsmotivasjon [1]
   Prevalens [1]
   Prevention [1]
   Preventive measures [1]
   Primary healthcare [1]
   prison [1]
   Prisoners [1]
   Pro-rights [1]
   problematferd [1]
   produktivitet [1]
   Profesjonell utvikling [1]
   Prognosis [1]
   prolonged grief [1]
   Prosess [1]
   Prosessforskning [1]
   Prostitute [1]
   Prostitution [2]
   Protective Services [1]
   Psychiatric Patients [1]
   Psychiatric patients [2]
   Psychiatry [1]
   psychiatry [2]
   psycho-education [1]
   psycho-social [1]
   psycho-social outcomes [1]
   Psychodynamic therapy [1]
   psychological abuse [1]
   psychological difficulties [1]
   Psychological distress [2]
   psychological practice [1]
   Psychological therapies [1]
   psychologists [1]
   Psychology [1]
   Psychometric [1]
   psychosocial [1]
   psychosocial outcomes [1]
   Psychotherapeutic Outcomes [1]
   Psychotherapeutic Processes [2]
   Psychotherapeutic Techniques [1]
   Psychotherapy [3]
   psychotherapy [4]
   psychotherapy integration [1]
   psykiatri [2]
   psykiatri maktesløshet [1]
   Psykiatrihistorie [1]
   Psykisk [1]
   Psykisk helse [2]
   psykisk helse [4]
   psykisk helsevern [2]
   Psykisk misbruk [1]
   psykisk viktimisering [1]
   psykisk vold [1]
   psykiske helsetjenester [1]
   psykiske lidelser [1]
   psykiske overgrep [1]
   psykiske plager [1]
   psykiske vansker [2]
   psyko-sosiale [1]
   psyko-sosiale utfall [1]
   Psykoanalyse [2]
   Psykodynamisk [1]
   psykodynamisk teori [1]
   Psykodynamisk terapi [1]
   psykologer [1]
   Psykologi [1]
   psykologisk [1]
   psykologisk ubehag [1]
   Psykopati [2]
   psykososiale [1]
   psykososiale utfall [1]
   Psykoterap [1]
   Psykoterapi [2]
   psykoterapi [6]
   PTE [1]
   PTSD [8]
   ptsd [1]
   PTSD scale [1]
   Public health [1]
   Pull [1]
   Push [1]
   Q-methodology [1]
   qualitative [2]
   qualitative method [1]
   Qualitative research [2]
   qualitative research [1]
   Quality assurance [1]
   quality of life [1]
   questionnaire [1]
   Randomisert kontrollert [1]
   randomiserte kontrollerte studier [1]
   Randomized controlled [1]
   Randomized controlled trial [1]
   randomized controlled trial [1]
   Rape [1]
   rape [1]
   rape myths [1]
   RCMAS [1]
   RCT [3]
   re-entry [1]
   re-entry to treatment. [1]
   recidivism [1]
   recovery [1]
   Refugee minors [1]
   Refugees [2]
   Regard [1]
   Registry data [1]
   regulering [1]
   rehabilitation [2]
   Rehabilitering [2]
   rehabilitering [1]
   Reintegration [1]
   Relasjon [1]
   relational perspective [1]
   religion [2]
   religiøsitet [1]
   Reparasjon av brudd [1]
   Reparasjonsmodell for alliansebrudd [1]
   Report to the CWA [1]
   Representasjonsteori [1]
   residivisme [1]
   Resilience [1]
   Resilience (Psychological) [1]
   resting state fMRI [1]
   returnere til behandling. Keywords: Drop-out [1]
   reverie [1]
   review [1]
   Rights-based approach [1]
   Robusthet [1]
   Role conflict [1]
   ROM [1]
   romantic relationships [1]
   routine outcome measures [1]
   RSA [1]
   Rumination [1]
   rumination [1]
   Rumination (Cognitive Process) [1]
   ruminering [1]
   Rupture repair [1]
   Rupture resolution model [1]
   Rusbehandling [1]
   rusbehandling [1]
   rusmisbruk [1]
   Rusreformen [1]
   Rutinemessig måling av prosess og utfall [1]
   SAD [1]
   sadness [1]
   saksbehandlere [1]
   Samarbeid [1]
   Schema [1]
   schema therapy [1]
   Schizofreni [1]
   schizofreni [1]
   schizophrenia [1]
   School [1]
   School absence [1]
   School leadership [1]
   School owners [1]
   School psychology [1]
   Schoolwork [1]
   SCS [1]
   Seasonal Variations [1]
   Seasons [1]
   Seine barneår [1]
   seksuell orientering [1]
   seksuelle minoriteter [1]
   seksuelle overgrep [1]
   seksuelt overgrep [1]
   selected fact [1]
   selection [1]
   Seleksjon [1]
   seleksjon [1]
   self compassion [1]
   Self dependency [1]
   self disclosure [1]
   Self Injurious Behavior [1]
   Self perception [1]
   Self stigma [1]
   Self-actualization [1]
   Self-Compassion [1]
   self-compassion [1]
   self-criticism [1]
   Self-determination theory [1]
   self-efficacy [1]
   Self-esteem [1]
   Self-Regulation [1]
   Self-regulation [1]
   self-regulation [1]
   self-report [1]
   selv [1]
   selv-perspektiv [1]
   Selvaktualisering [1]
   Selvbebreidelse [1]
   Selvbestemmelsesteori [1]
   Selvfølelse [1]
   selvkonsept [1]
   selvmedfølelse [1]
   Selvoppfatning [1]
   selvopplevelse [1]
   selvrapportering [1]
   Selvregulering [1]
   selvskading [1]
   Senge [1]
   Senmodernitet [1]
   sensitivitet [1]
   senskader [1]
   Sequence learning [1]
   Serial reaction time task [1]
   Service abroad [1]
   SES ladder [1]
   sesongvariasjon [1]
   set-shifting [1]
   sex differences [1]
   Sexual Abuse [1]
   Sexual abuse [1]
   sexual assault [1]
   Sexual exploitation [1]
   sexual minorities [1]
   sexual orientation [1]
   Shame [1]
   shame [2]
   Shared mental models [1]
   shared mental models [1]
   SHUTi [1]
   Sick leave [2]
   Sickness absence [2]
   Siegel [1]
   simulator [1]
   Single-case design [1]
   Situation awareness [1]
   Sjukefråvær [1]
   sjølvhypnose [1]
   sjølvmedkjensle [1]
   Skam [1]
   skam [1]
   Skjema [2]
   skjematerapi [1]
   Skole [1]
   Skolearbeid [1]
   Skoleleiing [1]
   Skuletilfredsheit [1]
   Skyld [2]
   Sleep [1]
   Sleep Disorders [1]
   smerte [1]
   Smerter [1]
   Social Anxiety [1]
   social anxiety [1]
   Social anxiety disorder [1]
   social constructionism [1]
   Social network [1]
   Social Support [1]
   Social support [1]
   social support [1]
   social support processes [1]
   Socioeconomic gradient in health [1]
   Sosial [1]
   sosial angst [1]
   sosial angstlidelse [1]
   sosial fobi [1]
   Sosial støtte [1]
   sosiale medier [1]
   Sosialt arbeid [1]
   Sosioøkonomisk status [1]
   Spedbarn [2]
   spedbarn [1]
   Spedbarnsmassasje [1]
   Speech perception [2]
   Speech production [1]
   Spillavhengighet [1]
   spirituality [1]
   Spiseforstyrrelser [1]
   spørreskjema [1]
   stabilisering [1]
   Stalking [2]
   State anxiety [1]
   stå frem med [1]
   stemningslidelser [1]
   Stigma [2]
   Stigmatization [1]
   Straff [1]
   strange situation [1]
   Strategy [1]
   Stress [2]
   stress [2]
   Stress Management [2]
   stressreduksjon [1]
   Struktur [1]
   STS [2]
   studentar [1]
   students [1]
   Stuttering [1]
   subjective general health [1]
   Subjective health complaints [1]
   Subjective well-being [1]
   Subjektiv SØS [1]
   subjektivt velvære [1]
   substance abuse [2]
   substance use disorders [1]
   Superior temporal sulcus [1]
   Sustainability [1]
   sykdomsoppfatning [1]
   Sykefravær [1]
   sykefravær [1]
   sykehus/legetjenester [1]
   Synesthesia [1]
   system [1]
   Systematic review [1]
   systematisk litteratursøk [1]
   søsken [1]
   Taktil stimuli [1]
   task performance [1]
   TBI [1]
   Teacher education [1]
   team performance [1]
   Teenagers at risk [1]
   tematisk analyse [1]
   tematisk innholdsanalyse [1]
   Terapeutisk allianse [1]
   terapeutisk allianse [1]
   terapeutisk arbeid [1]
   terapeutisk kompetanse [1]
   terapeutisk relasjon [1]
   Terapeutisk samhandling [1]
   Terapi [2]
   terapi [4]
   terapi-integrasjon [1]
   terapiintergrasjon [1]
   terror [3]
   terror-rettssak [1]
   Terrorism [1]
   test feedback [1]
   testing [1]
   testing effect [1]
   TF-CBT [1]
   the B-IPQ [1]
   The Emotion-centered model of job stress [1]
   The Hard Problem of Consciousness [1]
   thematic analysis [1]
   theories [1]
   Theory of mind [1]
   Therapeutic alliance [2]
   therapeutic alliance [1]
   therapeutic relationship [1]
   therapist competence [1]
   Therapist perspective [1]
   Therapy [1]
   therapy [4]
   Therapy process [1]
   therapy-integration [1]
   Threshold [1]
   Tickertape synesthesia [1]
   tidlig maladaptive skjema [1]
   Tidlig samspill [1]
   tidlig samspill [1]
   Tidsavgrensing [1]
   Tidspress [1]
   tilhørighet [1]
   Tilknytning [5]
   tilknytning [1]
   Tilknytningsteori [2]
   Time pressure [1]
   tinnitus [1]
   toleransevindu [1]
   toleransevinduet [1]
   TOMCATS inventory [1]
   Trafficking [1]
   Trafficking survivors [1]
   Trafficking victims [1]
   Transformasjonsledelse [1]
   Transformational Leadership [1]
   Transperson [1]
   Transpersoner [1]
   Trauma [4]
   trauma [2]
   Trauma exposure [1]
   Traumagenic dynamics [1]
   Traumatic Brain Injury [1]
   Traumatisk hjerneskade [1]
   traumatisk opplevelse [1]
   Traume [2]
   traume [1]
   Traumefokusert kognitiv atferdsterapi [1]
   traumeopplevelse [1]
   traumer [1]
   Treatment [1]
   treatment [1]
   treatment compliance [1]
   Treatment Effectiveness Evaluation [1]
   treatment for addiction [1]
   Treatment Outcomes [1]
   Trening [1]
   trening [1]
   tvang [1]
   tvangsbehandling [1]
   tvangslidelser [1]
   Ubevisst [1]
   Ungdom [5]
   ungdom [5]
   Ungdommer [1]
   ungdommer [9]
   Ungdomsalder [1]
   ungdomsforskning [1]
   unge [2]
   unge voksne [1]
   Unnvikende personlighetsforstyrrelse [1]
   Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse [1]
   Utbrenthet [1]
   Utenlandsoppdrag [1]
   utfall [2]
   Utfallsforventninger [1]
   utrygg-unnvikende tilknytning [1]
   Utsatt imitasjon [1]
   Utviklingsprosesser [1]
   utviklingspsykologi [1]
   Utøya [1]
   Vacationing [1]
   value orientation [1]
   Values [1]
   Vedvarende symptomer [1]
   vektendring [1]
   vektstigma [1]
   velvære [1]
   venner [1]
   vennskap [1]
   verbal hukommelse [1]
   verbal learning [1]
   verbal læring [1]
   verbal memory [1]
   victim blame [1]
   Video game [1]
   Video Game Addiction [2]
   Violence [2]
   violence [2]
   Virkelighetsorganisering [1]
   Virkningsmekanismer [1]
   visiting death site [1]
   voksne [1]
   Vold [1]
   vold [2]
   vold i hjemmet [1]
   vold i nære relasjoner [1]
   vold i parforhold [1]
   Voldtekt [1]
   voldtekt [1]
   voldtektsoffer [1]
   Vulnerability vs. rights [1]
   Vurderinger om sikkerhet [1]
   Waking life [1]
   Weight Control [1]
   Well Being [1]
   well-being [1]
   window of tolerance [1]
   women [1]
   Women-who-prostitute [1]
   Work pace [1]
   Work-related disability [1]
   working alliance [1]
   Workplace exercise [1]
   Workplace physical activity [1]
   World of Warcraft [1]
   Zen buddhisme [1]