Now showing items 977-1348 of 1348

   Subject
   Randomisert kontrollert [1]
   randomiserte kontrollerte studier [1]
   Randomized controlled [1]
   Randomized controlled trial [1]
   randomized controlled trial [1]
   Rape [1]
   rape [1]
   rape myths [1]
   RCT [3]
   re-entry [1]
   re-entry to treatment. [1]
   recidivism [1]
   recovery [1]
   Refugee minors [1]
   Refugees [2]
   Regard [1]
   Registry data [1]
   regulering [1]
   rehabilitation [2]
   Rehabilitering [2]
   rehabilitering [1]
   Reintegration [1]
   Relasjon [1]
   relational perspective [1]
   religion [2]
   religiøsitet [1]
   Reparasjon av brudd [1]
   Reparasjonsmodell for alliansebrudd [1]
   Report to the CWA [1]
   Representasjonsteori [1]
   residivisme [1]
   Resilience [1]
   Resilience (Psychological) [1]
   resting state fMRI [1]
   returnere til behandling. Keywords: Drop-out [1]
   reverie [1]
   review [1]
   Rights-based approach [1]
   Robusthet [1]
   Role conflict [1]
   ROM [1]
   romantic relationships [1]
   routine outcome measures [1]
   RSA [1]
   Rumination [1]
   rumination [1]
   Rumination (Cognitive Process) [1]
   ruminering [1]
   Rupture repair [1]
   Rupture resolution model [1]
   Rusbehandling [1]
   rusbehandling [1]
   rusmisbruk [1]
   Rusreformen [1]
   Rutinemessig måling av prosess og utfall [1]
   SAD [1]
   sadness [1]
   saksbehandlere [1]
   Samarbeid [1]
   Schema [1]
   schema therapy [1]
   Schizofreni [1]
   schizofreni [1]
   schizophrenia [1]
   School [1]
   School absence [1]
   School leadership [1]
   School owners [1]
   School psychology [1]
   Schoolwork [1]
   SCS [1]
   Seasonal Variations [1]
   Seasons [1]
   Seine barneår [1]
   seksuell orientering [1]
   seksuelle minoriteter [1]
   seksuelle overgrep [1]
   seksuelt overgrep [1]
   selected fact [1]
   selection [1]
   Seleksjon [1]
   seleksjon [1]
   self compassion [1]
   Self dependency [1]
   self disclosure [1]
   Self Injurious Behavior [1]
   Self perception [1]
   Self stigma [1]
   Self-actualization [1]
   Self-Compassion [1]
   self-compassion [1]
   self-criticism [1]
   Self-determination theory [1]
   self-efficacy [1]
   Self-esteem [1]
   Self-Regulation [1]
   Self-regulation [1]
   self-regulation [1]
   self-report [1]
   selv [1]
   selv-perspektiv [1]
   Selvaktualisering [1]
   Selvbebreidelse [1]
   Selvbestemmelsesteori [1]
   Selvfølelse [1]
   selvkonsept [1]
   selvmedfølelse [1]
   Selvoppfatning [1]
   selvopplevelse [1]
   selvrapportering [1]
   Selvregulering [1]
   selvskading [1]
   Senge [1]
   Senmodernitet [1]
   sensitivitet [1]
   senskader [1]
   Sequence learning [1]
   Serial reaction time task [1]
   Service abroad [1]
   SES ladder [1]
   sesongvariasjon [1]
   set-shifting [1]
   sex differences [1]
   Sexual Abuse [1]
   Sexual abuse [1]
   sexual assault [1]
   Sexual exploitation [1]
   sexual minorities [1]
   sexual orientation [1]
   Shame [1]
   shame [2]
   Shared mental models [1]
   shared mental models [1]
   SHUTi [1]
   Sick leave [2]
   Sickness absence [2]
   Siegel [1]
   simulator [1]
   Single-case design [1]
   Situation awareness [1]
   Sjukefråvær [1]
   sjølvhypnose [1]
   sjølvmedkjensle [1]
   Skam [1]
   skam [1]
   Skjema [2]
   skjematerapi [1]
   Skole [1]
   Skolearbeid [1]
   Skoleleiing [1]
   Skuletilfredsheit [1]
   Skyld [2]
   Sleep [1]
   Sleep Disorders [1]
   smerte [1]
   Smerter [1]
   Social Anxiety [1]
   social anxiety [1]
   Social anxiety disorder [1]
   social constructionism [1]
   Social network [1]
   Social Support [1]
   Social support [1]
   social support [1]
   social support processes [1]
   Socioeconomic gradient in health [1]
   Sosial [1]
   sosial angst [1]
   sosial angstlidelse [1]
   sosial fobi [1]
   Sosial støtte [1]
   sosiale medier [1]
   Sosialt arbeid [1]
   Sosioøkonomisk status [1]
   Spedbarn [2]
   spedbarn [1]
   Spedbarnsmassasje [1]
   Speech perception [2]
   Speech production [1]
   Spillavhengighet [1]
   spirituality [1]
   Spiseforstyrrelser [1]
   spørreskjema [1]
   stabilisering [1]
   Stalking [2]
   State anxiety [1]
   stå frem med [1]
   stemningslidelser [1]
   Stigma [2]
   Stigmatization [1]
   Straff [1]
   strange situation [1]
   Strategy [1]
   Stress [2]
   stress [2]
   Stress Management [2]
   stressreduksjon [1]
   Struktur [1]
   STS [2]
   studentar [1]
   students [1]
   Stuttering [1]
   subjective general health [1]
   Subjective health complaints [1]
   Subjective well-being [1]
   Subjektiv SØS [1]
   subjektivt velvære [1]
   substance abuse [2]
   substance use disorders [1]
   Superior temporal sulcus [1]
   Sustainability [1]
   sykdomsoppfatning [1]
   Sykefravær [1]
   sykefravær [1]
   sykehus/legetjenester [1]
   Synesthesia [1]
   system [1]
   Systematic review [1]
   systematisk litteratursøk [1]
   søsken [1]
   Taktil stimuli [1]
   task performance [1]
   TBI [1]
   Teacher education [1]
   team performance [1]
   Teenagers at risk [1]
   tematisk analyse [1]
   tematisk innholdsanalyse [1]
   Terapeutisk allianse [1]
   terapeutisk allianse [1]
   terapeutisk arbeid [1]
   terapeutisk kompetanse [1]
   terapeutisk relasjon [1]
   Terapeutisk samhandling [1]
   Terapi [2]
   terapi [4]
   terapi-integrasjon [1]
   terapiintergrasjon [1]
   terror [3]
   terror-rettssak [1]
   Terrorism [1]
   test feedback [1]
   testing [1]
   testing effect [1]
   TF-CBT [1]
   the B-IPQ [1]
   The Emotion-centered model of job stress [1]
   The Hard Problem of Consciousness [1]
   thematic analysis [1]
   theories [1]
   Theory of mind [1]
   Therapeutic alliance [2]
   therapeutic alliance [1]
   therapeutic relationship [1]
   therapist competence [1]
   Therapist perspective [1]
   Therapy [1]
   therapy [4]
   Therapy process [1]
   therapy-integration [1]
   Threshold [1]
   Tickertape synesthesia [1]
   tidlig maladaptive skjema [1]
   Tidlig samspill [1]
   tidlig samspill [1]
   Tidsavgrensing [1]
   Tidspress [1]
   tilhørighet [1]
   Tilknytning [5]
   tilknytning [1]
   Tilknytningsteori [2]
   Time pressure [1]
   tinnitus [1]
   toleransevindu [1]
   toleransevinduet [1]
   TOMCATS inventory [1]
   Trafficking [1]
   Trafficking survivors [1]
   Trafficking victims [1]
   Transformasjonsledelse [1]
   Transformational Leadership [1]
   Transperson [1]
   Transpersoner [1]
   Trauma [4]
   trauma [2]
   Trauma exposure [1]
   Traumagenic dynamics [1]
   Traumatic Brain Injury [1]
   Traumatisk hjerneskade [1]
   traumatisk opplevelse [1]
   Traume [2]
   traume [1]
   Traumefokusert kognitiv atferdsterapi [1]
   traumeopplevelse [1]
   traumer [1]
   Treatment [1]
   treatment [1]
   treatment compliance [1]
   Treatment Effectiveness Evaluation [1]
   treatment for addiction [1]
   Treatment Outcomes [1]
   Trening [1]
   trening [1]
   tvang [1]
   tvangsbehandling [1]
   tvangslidelser [1]
   Ubevisst [1]
   Ungdom [5]
   ungdom [5]
   Ungdommer [1]
   ungdommer [9]
   Ungdomsalder [1]
   ungdomsforskning [1]
   unge [2]
   unge voksne [1]
   Unnvikende personlighetsforstyrrelse [1]
   Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse [1]
   Utbrenthet [1]
   Utenlandsoppdrag [1]
   utfall [2]
   Utfallsforventninger [1]
   utrygg-unnvikende tilknytning [1]
   Utsatt imitasjon [1]
   Utviklingsprosesser [1]
   utviklingspsykologi [1]
   Utøya [1]
   Vacationing [1]
   value orientation [1]
   Values [1]
   Vedvarende symptomer [1]
   vektendring [1]
   vektstigma [1]
   velvære [1]
   venner [1]
   vennskap [1]
   verbal hukommelse [1]
   verbal learning [1]
   verbal læring [1]
   verbal memory [1]
   victim blame [1]
   Video game [1]
   Video Game Addiction [2]
   Violence [2]
   violence [2]
   Virkelighetsorganisering [1]
   Virkningsmekanismer [1]
   visiting death site [1]
   voksne [1]
   Vold [1]
   vold [2]
   vold i hjemmet [1]
   vold i nære relasjoner [1]
   vold i parforhold [1]
   Voldtekt [1]
   voldtekt [1]
   voldtektsoffer [1]
   Vulnerability vs. rights [1]
   Vurderinger om sikkerhet [1]
   Waking life [1]
   Weight Control [1]
   Well Being [1]
   well-being [1]
   window of tolerance [1]
   women [1]
   Women-who-prostitute [1]
   Work pace [1]
   Work-related disability [1]
   working alliance [1]
   Workplace exercise [1]
   Workplace physical activity [1]
   World of Warcraft [1]
   Zen buddhisme [1]