Now showing items 1-1 of 1

  • Barns deltagelse i skolen - slik det fortoner seg fra barns synsvinkel 

   Holte, Jorun Merethe (The University of Bergen, 2009-03-11)
   I 2003 ble barnekonvensjonen implementert i det norske lovverket. Barnekonvensjonens artikkel 12 slår fast at alle barn som er i stand til å danne seg mening i en sak skal få muligheten til å utrykke seg i alle saker som ...
   Master thesis