Now showing items 1-2 of 2

  • Kvinners erfaring med vold i nære relasjoner - en kvalitativ studie 

   Hansen, Helene Kindle; Thorsnes, Tove (The University of Bergen, 2007-11-25)
   Den økende kunnskapen om vold i nære relasjoner har vist at kvinner utsatt for vold i parforhold, ikke er en homogen gruppe. Denne studien søker å belyse ulike aspekter ved det å leve med vold i familien, med utgangspunkt ...
   Master thesis
  • Saksbehandleres forståelse av alvorlige atferdsvansker: ungdommens problem og behov 

   Lundemo, Heidi Lauenborg; Røyset, Guro Ølnes (The University of Bergen, 2015-04-15)
   The study explored caseworkers understanding of severe behavioral problems in adolescents associated with the public child welfare service. The purpose was to explore their understanding of youth's problems and needs, and ...
   Master thesis