Now showing items 1-1 of 1

  • Kvinners erfaring med vold i nære relasjoner - en kvalitativ studie 

   Hansen, Helene Kindle; Thorsnes, Tove (The University of Bergen, 2007-11-25)
   Den økende kunnskapen om vold i nære relasjoner har vist at kvinner utsatt for vold i parforhold, ikke er en homogen gruppe. Denne studien søker å belyse ulike aspekter ved det å leve med vold i familien, med utgangspunkt ...
   Master thesis