Recent Submissions

 • Kostnader av sykemelding for enkeltindividet 

  Lyngroth, Cedrik Andersen (The University of Bergen, 2018-12-19)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke kostnaden ved å være sykemeldt for enkeltindividet. Det høye sykefraværet i Norge blir som regel forbundet med store kostnader for samfunnet på kort sikt på grunn av sykelønn, ...
  Master thesis
 • Bidrar høyere frafallsrater i videregående opplæring til mer kriminalitet? 

  Borgersrud, Anders Simensen (The University of Bergen, 2018-06-23)
  Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom frafall i videregående opplæring og anmeldte lovbrudd. Deskriptivt statistikk viser til at både frafallsraten og anmeldte lovbrudd har vært avtagende trender de siste årene. ...
  Master thesis
 • Danmarks fastkurspolitik: ERM2 

  Jacobsen, Kasper (The University of Bergen, 2018-06-23)
  Formålet med denne masteropgave er at redegøre for og analysere den danske pengepolitik, såvel som at undersøge betydningen af fastkurspolitikken. Med fokus på valutakursændring og spændet mellem danske- og euroområdets ...
  Master thesis
 • Prisparitetsklausulers påvirkning av innovasjon 

  Thoresen, Espen Hersdal (The University of Bergen, 2018-06-22)
  Denne oppgaven undersøker salgsplattformers insentiver til å investere i etterspørselsøkende innovasjon. Hypotesen er at plattformer kommer til å få økte insentiver til innovasjon under prisparitetsklausuler som følge av ...
  Master thesis
 • En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av en app for pasienter med irritabel tarm-syndrom 

  Frorud, Mari Lima (The University of Bergen, 2018-06-13)
  Denne oppgaven har undersøkt problemstillingen «Er Haukeland universitetssjukehus sin app for pasientopplæring av pasienter med irritabel tarm-syndrom samfunnsøkonomisk lønnsom?». For å svare på problemstillingen er det ...
  Master thesis
 • An analysis of out-migration of Eastern Europeans in Norway 

  Rusin, Inga (The University of Bergen, 2018-06-22)
  Return migration, also referred as an out-migration, is an important research topic within the labor economics. The main questions investigated within this field are concerned with the selection of the returners and the ...
  Master thesis
 • Effekten av offentlege reguleringar på innovasjon innan vind- og solkraft 

  Knutsen, Sturla E. (The University of Bergen, 2018-06-16)
  I denne oppgåva undersøkjast samanhengen mellom ei rekke offentlege reguleringar og teknologisk innovasjon innan vindkraft og fotovoltaisk solkraft. Analysen er gjennomført med utgangspunkt i et utval beståande av 26 ...
  Master thesis
 • Effisiens i terminmarkedet for laks: En empirisk analyse av Fish Pool 

  Rørvik, Ole-Christian (The University of Bergen, 2018-06-19)
  Derivatbørsen Fish Pool ble etablert i 2006, og er den eneste internasjonalt regulert markedsplassen for kjøp og salg av terminkontrakter for laks. Finansielle kontrakter gir markedsaktørene en mulighet til å risikostyre ...
  Master thesis
 • Prisparitetsklausulers effekt på produktutvalg 

  Veila, Maren (The University of Bergen, 2018-06-22)
  Walmart valgte å slutte å akseptere Visa-kort i Canada i 2016. Hvorfor vil en butikkjede av et slikt kaliber velge å ikke lenger ta i mot et av de aller vanligste betalingskortene? I denne oppgaven det har blitt gjennomført ...
  Master thesis
 • Avkasting av utdanning målt ved livsløpsinntekt 

  Ulvedal, Åshild Østerbø (The University of Bergen, 2018-06-15)
  I denne masteroppgåva undersøker eg skilnader i livsløpsinntekt mellom ulike grupper i samfunnet. Dette blir gjort ved å ta utgangspunkt i individa sine inntektsprofilar over livsløpet. Dei estimerte inntektsprofilane blir ...
  Master thesis
 • Humankapital og grunnskolen 

  Mandujano, Jon Amador Vårvik (The University of Bergen, 2018-06-23)
  Denne oppgaven har som mål å se nærmere på utviklingen av humankapital fra grunnskolen i perioden 1739-1935. Dette har blitt gjort ved å estimere denne kapitalbeholdningens verdi ved å bruke den retrospektive kostnadsmetoden ...
  Master thesis
 • Kan konkurransehemmande fusjonar føre til auka berekraftsinvesteringar og betre velferda for konsumentar? 

  Haug, Sjur Evebø (The University of Bergen, 2018-06-20)
  I denne oppgåva presenterer eg ein teoretisk modell som nyttast til å studere korleis fusjonar verkar inn på insentivet til å drive innovasjonar som fører til meir berekraftige produkt. Nærmare bestemt studerer eg om ...
  Master thesis
 • Lotterier eller direkte betaling: Hva får folk til å sykle mer? 

  Rainuzzo, Henrik Langsether (The University of Bergen, 2018-06-14)
  I 1979 presenterte Kahneman og Tversky prospektteorien. Denne teorien er en utfordrer til standard økonomisk nytteteori, forventet nytteteori. Prospektteori baserer seg på eksperimentelle funn, og et av disse funnene var ...
  Master thesis
 • Kontanter, svart økonomi og negative renter - En utredning av mulige konsekvenser ved å fase ut kontanter 

  Kjos, Øyvind Kragh (The University of Bergen, 2018-06-23)
  Denne oppgaven utreder hvilke konsekvenser en utfasing av kontanter vil kunne ha for svart økonomi og muligheten for innføring av negative nominelle renter. Kontanters rolle som betalingsmiddel blir stadig mer perifer, og ...
  Master thesis
 • Finansiell integrasjon og makroøkonomisk volatilitet: En empirisk analyse 

  Barhane, Jonathan Daniel (The University of Bergen, 2018-06-23)
  Formålet denne masteroppgaven har vært å foreta en empirisk analyse av sammenhengen mellom internasjonal finansiell integrasjon og makroøkonomisk volatilitet, med et hovedfokus på produksjonsvolatilitet. I estimeringen ...
  Master thesis
 • Quality of life and resource use in nursing homes. The effect of the COSMOS-intervention 

  Myrtveit, Lillian Ovedal (The University of Bergen, 2018-07-06)
  Dementia is a costly disease. Future projections show a higher share of elderly, which will increase prevalence of dementia and thus health care expenditures consumed by people with dementia. In addition, comes the costs ...
  Master thesis
 • Social capital and cigarette smoking: New empirics featuring the Norwegian HUNT data 

  Islam, M. Kamrul; Folland, Shermann Thomas; Kaarbøe, Oddvar Martin (Elsevier, 2017)
  Using a rich Norwegian longitudinal data set, this study explores the effects of different social capital variables on the probability of cigarette smoking. There are four social capital variables available in two waves ...
  Journal article
 • Extending the cooperative phenotype: Assessing the stability of cooperation across countries 

  Reigstad, Amanda Grindheim; Strømland, Eirik Andre; Tinghög, Gustav (Frontiers, 2017-11-15)
  This paper studies whether individual cooperation is stable across settings and over time. Involving more than 7,000 subjects on two different continents, this study documents positive correlation in cooperative behavior ...
  Journal article
 • Help not needed? Optimal host country regulation of expatriate NGO workers 

  Glazer, Amihai; Hagen, Rune Jansen; Rattsø, Jørn (Wiley, 2018-05)
  Motivated by interventions in poor countries to increase the use of local labor in foreign nongovernmental organizations (NGOs), we address the behavior of these organizations under host government regulation. We extend ...
  Journal article
 • Do actions speak louder than words? - Communication and partner choice in the prisoner's dilemma game 

  Steine, Frøydis Sæbø (The University of Bergen, 2018-06-28)
  Communication has been shown to enhance cooperation (Dawes, McTavish and Shaklee 1977; Isaac and Walker 1988; Sally 1995; Bochet, Page and Putterman 2006). But do all people benefit equally from communication? This thesis ...
  Master thesis

View more