Now showing items 21-40 of 200

  • Betydningen av sosioøkonomisk status for kjønnsdelte utdanningsvalg 

   Wessel, Martin (The University of Bergen, 2015-08-19)
   Til tross for at Norge i et internasjonalt perspektiv har svært høy grad av likestilling mellom kjønnene, er det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet relativt sterkt kjønnssegregert, med implikasjoner for blant ...
   Master thesis
  • Boble i boligmarkedet? 

   Aure, Ann Kristin (The University of Bergen, 2012-06-12)
   I denne utredningen ønsker jeg å få klarhet i hvordan boligmarkedet fungerer, og ut fra det undersøke om det er grunn til å si at vi har en boble i det norske boligmarkedet. I første del av utredningen presenterer jeg ...
   Master thesis
  • Borgerlønn i norsk kontekst: Fremtidsrettet velferdsendring eller utopisk ønsketenkning? 

   Munthe-Dahl, Jostein (The University of Bergen, 2017-06-23)
   Borgerlønn (basic income) er en alternativ velferdsmodell som hviler på universelle utbetalinger uten behovsprøving. Tanken er at den skal erstatte alle direkteoverføringer mellom stat og borger, midlene som i dag brukes ...
   Master thesis
  • Bærekraftig prisutvikling i det norske boligmarkedet 

   Maldonado, Alejandro Chambi (The University of Bergen, 2016-12-01)
   Denne masteroppgaven undersøker prisutviklingen for blokkleiligheter i det norske boligmarkedet i moderne tid. Spesifikt undersøkes boligmarkedet i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Problemstillingen er som følger: ...
   Master thesis
  • Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

   Holgersen, Lars Petter (The University of Bergen, 2000)
   Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...
   Master thesis
  • Can framing change individual attitudes towards immigration? 

   Wiig, Thea Martine Aalen (The University of Bergen, 2017-06-16)
   Does framing change individual attitudes towards immigration? This thesis analyzes the effect of providing information about the unemployment- and employment rate of immigrants in Norway, as well as information about the ...
   Master thesis
  • Can social norms lead people to choose less money over more? 

   Michelsen, Sondre Vågenes (The University of Bergen, 2017-07-01)
   The point of departure for this paper is a surprising finding from an economic experiment. Tjøtta (2016) designs a more or less game, where participants are asked to choose between receiving 450 kroner or 250 kroner, ...
   Master thesis
  • Capital flows to developing countries: Essays on the behavior of aid donors and official creditors 

   Nordtveit, Ingvild (The University of Bergen, 2014-06-02)
   The capital flows from bilateral and multilateral donors to developing countries have increased considerably since the start of foreign aid in the 1950s. During the same period, the policies of aid allocation have changed, ...
   Doctoral thesis
  • Care or Cash? The Effect of Child Care Subsidies on Student Performance 

   Sandra, Black; Devereux, Paul J.; Løken, Katrine Vellesen; Salvanes, Kjell Gunnar (MIT Press, 2014-12)
   Given the wide use of child care subsidies across countries, it is surprising how little we know about the effect of these subsidies on children's longer-run outcomes. Using a sharp discontinuity in the price of child care ...
   Journal article
  • The changing role of gatekeepers: Rationing and shared decision-making in primary care 

   Carlsen, Benedicte (The University of Bergen, 2006-06-21)
   The Norwegian health care system is increasingly dependent on the general practitioner’s (GP’s) gatekeeper function for cost containment and for fair and effective resource allocation. GPs enjoy extensive professional ...
   Doctoral thesis
  • Choosing a cellmate in the prisoner's dilemma. An experimental study 

   Strømland, Eirik André (The University of Bergen, 2014-09-01)
   This thesis investigates cooperative behavior in a repeated Prisoner's Dilemma using experimental methods. In the experiment, we allow subjects to form voluntary partnerships by mutual choice, and to communicate through a ...
   Master thesis
  • Competing with grades - The effect of school choice on high school dropout rates 

   Fidjeland, Andreas Lofthus (The University of Bergen, 2017-06-09)
   As efforts are made to reduce dropouts among high school students, school choice remains a hotly debated policy. The subject is complicated by an apparent gender gap in the academic performance of boys and girls. As girls ...
   Master thesis
  • Competitive effects of Airbnb on the Norwegian hotel market 

   Ytreberg, Nora Svarstad (The University of Bergen, 2016-12-01)
   The aim of this thesis is to contribute to the growing literature on the competitive effects of P2P sharing platforms on existing markets, in particular their effect on incumbent firms. I study the case of Airbnb and ...
   Master thesis
  • Costs and consequences of abortions to women and their households: A cross-sectional study in Ouagadougou, Burkina Faso 

   Ilboudo, Patrick Christian Gueswende; Greco, Giulia; Sundby, Johanne; Torsvik, Gaute (Oxford University Press, 2015)
   Little is known about the costs and consequences of abortions to women and their households. Our aim was to study both costs and consequences of induced and spontaneous abortions and complications. We carried out a ...
   Journal article
  • De baltiske staters valg av valutakursregimer 

   Sjursen, Helge (The University of Bergen, 2006)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive en del sentrale problemstillinger i forbindelse med at enkelte sentral- og østeuropeiske land (CEEC) skulle gjennomgå en overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi (transition ...
   Master thesis
  • Den samfunnsøkonomiske effekten av markedsføring - anvendt i den norske kosmetikk- og toalettartikkel bransjen 

   Visic, Aida (The University of Bergen, 2009-06-02)
   I denne oppgaven utdypes aktiviteten markedsføring og dens betydning som en konkurransevariabel.Den norske kosmetikk- og toalettartikkelbransjen er anvendt som et eksempel på en bransje som aktivt bruker ulike markedsfør ...
   Master thesis
  • Det svensk-norske elsertifikatmarkedet: Hva blir konsekvensene? 

   Ueland, Ingrid (The University of Bergen, 2012-05-31)
   I denne oppgaven skal følgende problemstilling besvares: Hvordan vil en introduksjon av elsertifikater i Norge slå ut i engrospris, sluttbrukerpris og ny fornybar kraftproduksjon i et felles marked med Sverige? Flere ...
   Master thesis
  • Determinants of child mortality in Angola: An econometric analysis 

   Sjursen, Ingrid Hoem (The University of Bergen, 2011-11-30)
   The aim of this thesis is to investigate determinants of child mortality in the regions of Luanda and Uíge in Angola. The country has one of the highest child mortality rates in the world. The literature on the subject has ...
   Master thesis
  • Determinants of Chinese FDI in Africa: An econometric analysis 

   Breivik, Anne-Lise (The University of Bergen, 2014-02-03)
   The aim of this thesis is to examine the determinants of Chinese FDI in Africa over the period from 2003 to 2011. The investigation is based on a sample of panel data from 49 African countries, using aggregate Chinese ...
   Master thesis
  • Differential Information Economies and Incomplete Markets 

   Pronin, Kira (The University of Bergen, 2008-05-26)
   In a pure exchange economy with differential information, there may be ex-post Pareto-dominant core allocations which are not attainable as Rational Expectations Equilibria because of information verifiability issues. On ...
   Master thesis