Now showing items 397-517 of 517

   Subject
   Sales organizations [1]
   samarbeid [2]
   samarbeidsutfall [1]
   Samfunnsøkonomi [1]
   samfunnsøkonomisk analyse [2]
   samfunnsøkonomisk effekt [1]
   samfunnsøkonomisk velferd [1]
   Samhandlingsreformen [1]
   Sammensetningshypotesen [1]
   school choice [1]
   sektormobilitet [1]
   Seleksjon [1]
   seleksjon [1]
   selskapsskatt [1]
   senior [1]
   Severity [1]
   SHH [1]
   Sickness absence [2]
   Simuleringsmodell [1]
   sjømatkonsum [1]
   sjømatprodusenter [1]
   skatt [2]
   Skattereformen 2006 [1]
   skattesystemet [1]
   Skilsmisse [1]
   småbarnsmødre [1]
   Smith [1]
   social behavior [1]
   Social Heuristics Hypothesis [1]
   Social heuristics hypothesis [1]
   social norms [2]
   sosial ulikhet i helse [1]
   Sosialhjelp [1]
   sosialiseringsmønstre [1]
   special economic zones [1]
   Spesialisthelsetjenesten [2]
   Stability of preferences [1]
   standard økonomisk teori [1]
   STATA/IC [3]
   Statens netto kontantstrøm [1]
   Statens Vegvesen [1]
   stokastisk programmering [1]
   Strategy Method [1]
   Strukturell tilstandsavhengighet [1]
   strukturforandring [1]
   strukturkvoteordning [1]
   stønadsmottaker [1]
   Sub-Saharan Africa [1]
   Subnational benchmarking [1]
   Subsidy [1]
   Suchanek [1]
   Supported employment [1]
   Survey [1]
   Sykefravær [2]
   sykefravær [3]
   sykefraværsarbeid [1]
   sykehjem [1]
   sysselsetting [1]
   tarai [1]
   Team incentives [1]
   Team-dynamics [1]
   termineringspriser [1]
   tertiærnæring [1]
   TFP [1]
   The Candle Problem [1]
   Tid [1]
   Tidligpensjon [1]
   tidsbegrenset uførestønad [1]
   tiltaksevaluering [1]
   Tippeliga [1]
   to-prosess teori [1]
   toalettartikler [1]
   tobit [1]
   Torkil Bårdsgjerde [1]
   torsk [1]
   Tosidig marked [1]
   trade agreements [1]
   trasé [1]
   Treatment [1]
   trust game [1]
   TV-rettigheter [1]
   Uførepensjon [3]
   uføretrygd [1]
   Ulovlig samarbeid [1]
   UNECE [1]
   Unemployment [1]
   usikkerhet [1]
   Utbytteskatt [1]
   utbytteskatt [1]
   utdanning [3]
   utdanningsvalg [1]
   Utenforskap [1]
   utskrivningsklare pasienter [1]
   utslippsreduksjon [1]
   utslippsreduksjoner [1]
   utvikling [1]
   utviklingsøkonomi [1]
   valg [1]
   valg av partner [1]
   vegprosjekt [1]
   vekst [1]
   velferdsinnvandring [1]
   velferdsmodell [1]
   Velferdspolitikk [1]
   velferdstjenester [1]
   vertikale relasjoner [1]
   Vocational rehabilitation [1]
   Volatilitet [1]
   Waiting times [1]
   Weber [1]
   Williams [1]
   Worker absenteeism [1]
   yngre-eldre substitusjon [1]
   Youth [1]
   yrkesdeltakelse [1]
   yrkesinntekt [1]
   Yunus, Grameen [1]
   Zambia [1]
   økonometrisk metode [1]
   økonometrisk sannsynlighetsmodell [1]
   økonomisk vekst [1]