Now showing items 1-2 of 2

  • Integrated Assessment modellering for Gøteborgprotokollen 

   Sagafos, Petter Herdlevær (The University of Bergen, 2015-06-01)
   Denne oppgaven søker å gi en oversikt over rollen Integrated Assessment modellering spiller i håndteringen av grenseoverskridende luftforurensing i Europa, gjennom Gøteborgprotokollen. Modellen som betraktes i denne ...
   Master thesis
  • Reduksjon av NOx i Norge - En samfunnsøkonomisk vurdering av virkemidler, kostnader og miljø 

   Henriksen, Kristin Stabel (The University of Bergen, 2017-12-22)
   Forurensning kjenner ingen landegrenser. Menneskeskapte utslipp er vår tids aller største og kollektive miljøutfordring. Luftforurensning av nitrogenoksider (NOx) anses som en alvorlig trussel mot natur, mennesker og ...
   Master thesis