Now showing items 1-1 of 1

  • Flere i arbeid og færre på trygd? - en effektevaluering av NAV-reformen 

   Løvvik, Nicolai (The University of Bergen, 2012-06-15)
   Formålet med denne empiriske oppgaven er å analysere effekten av arbeids- og velferdsreformen for et utvalg førstegenerasjonsinnvandrere i Norge. Problemstillingen bygger på et kontinuerlig behov for evaluering av ...
   Master thesis